တင္သြင္းမႈကန္႔သတ္ခ်က္ ပယ္ဖ်က္ပါက အိႏိၵယကုန္သည္မ်ားက ျမန္မာပဲတန္ခ်ိန္မ်ားစြာ၀ယ္ယူရန္ ျပင္ဆင္ေနဟုဆုိ

ပြဲ႐ုံတစ္ခုတြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

 ျပည္ပမွ ပဲတင္သြင္းမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္ကုိ အိႏိၵယအစုိးရ က ပယ္ဖ်က္ေပးပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ မွ ပဲတန္ခ်ိန္သုံးသိန္းမွ ေလးသိန္း ၾကား ၀ယ္ယူတင္သြင္းရန္ စီစဥ္ ထားသည္ဟု အိႏိၵယကုန္သည္ မ်ားကေျပာၾကားေၾကာင္း အိႏၵိယ အြန္လုိင္းကုန္စည္ေရာင္း၀ယ္ေရး ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္က ေဖာ္ျပထားသည္။

အိႏိၵယအစုိးရ၏ ျပည္ပမွ ပဲတင္သြင္းမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္သည္ ၂၀၁၈ မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ ကုန္ ဆံုးမည္ျဖစ္ၿပီး အိႏိၵယကုန္သည္ မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပဲတင္သြင္း ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၿပီး စီစဥ္ ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

Commodity Online India Limited (COIL)အိႏိၵယအြန္လုိင္း ကုန္စည္ေရာင္း၀ယ္ေရး၀က္ဘ္ ဆုိက္သည္ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ အြန္လုိင္း၌ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။

‘‘တကယ္၀ယ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ေတာ့ သတင္းေကာင္းပဲ’’ ဟု ျမန္ မာႏုိင္ငံပဲမ်ိဳးစုံႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္ အသင္းအတြင္းေရးမွဴးဦးမင္းကို ဦးက ေျပာသည္။

အိႏိၵယအစုိးရကပဲတင္သြင္း မႈ ကန္႔သတ္ၿပီးေနာက္ႏွစ္ႏုိင္ငံ အစုိးရခ်င္း ညိႇႏႈိင္းခဲ့သည္။ စီးပြား ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္ သည့္ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပဲမ်ိဳးစုံႏွင့္ ႏွမ္းကုန္ သည္အသင္းတို႔က အိႏၵိယႏုိင္ငံ သုိ႔ သြားေရာက္ညိႇႏႈိင္းခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

အိႏိၵယအစုိးရက ျပည္ပမွ ပဲတင္သြင္းမႈကုိ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳ ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပဲမ်ိဳးစုံကုိ အစုိးရခ်င္း သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ၀ယ္ယူရန္ဆႏၵရွိသည္ကုိ ေျပာ ၾကားထားေၾကာင္းဦးမင္းကုိဦးက ရွင္းျပသည္။

လက္ရွိတြင္ အိႏိၵယႏုိင္ငံသုိ႔ ပဲတင္ပုိ႔မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ တြင္းေစ်းကြက္၌ မတ္ပဲတစ္ တန္လွ်င္ ေလးသိန္းခုနစ္ေသာင္း ငါးေထာင္က်ပ္၊ ပဲစင္းငုံတစ္တန္ လွ်င္ သုံးသိန္းသုံးေသာင္းက်ပ္ ေစ်းရွိေနသည္။