ေရႊအေရာင္းအဝယ္ ေကာင္း၊ ေစ်းမက်

ကမၻာ့ေရႊေစ်း တစ္ေအာင္စလွ်င္ ကန္ေဒၚလာ ၂၀ က်ဆင္းေသာ္လည္း ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းအေျပာင္းအလဲမရွိဘဲ အေရာင္းအဝယ္ေကာင္းေနေၾကာင္း ျပည္တြင္းေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ႏိုဝင္ ဘာအတြင္း တစ္ေအာင္စလွ်င္ အ ျမင့္ဆံုးကန္ေဒၚလာ ၁,၃၀၀ ရွိ ေသာ္လည္း ဒီဇင္ဘာလဆန္းတြင္ ၁,၂၈၀ သို႔ေစ်းက်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းသည္ တစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၉၃၀,၀၀၀ ခန္႔ျဖင့္ အျမင့္ဆံုး၌ ရွိေနေၾကာင္း  တိတ္စိန္ေရႊဆိုင္ ပိုင္ရွင္ ဦးေဇာ္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

‘‘ေရာင္းအားက အေခါက္ ေရႊတံုးေတြ အဝယ္လိုက္ေနတယ္။ လက္ဝတ္ရတနာကေတာ့ ေရာင္းအားနည္းေနေသးတယ္’’ ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။

ယခုရာသီတြင္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား ေငြေပၚခ်ိန္ျဖစ္၍ မႏၲေလး၌ လက္ဝတ္ရတနာ ေရႊထည္ ဝယ္ယူသူမ်ားႏွင့္ အ ေခါက္ေရႊတံုး ဝယ္စုသူမ်ား ပိုမ်ား လာေၾကာင္း ေအာင္သမာဓိေရႊ ဆိုင္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေမာ္ ကေျပာသည္။

 ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းသည္ လက္ရွိတြင္ လက္ဝတ္ရတနာႏွင့္ အေခါက္ေရႊဝယ္လိုအားမ်ားေန ျခင္းေၾကာင့္ အျမင့္ေစ်း၌ ရွိေနေၾကာင္း ေရႊလုပ္ငန္းရွင္ဦးမင္းမင္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ က ျပည္တြင္းအေခါက္ေရႊတစ္က်ပ္ သားလွ်င္ က်ပ္ ၈၅၈,၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိခဲ့သည္။