မႏၲေလး၌ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ သင္ၾကားမႈ သင္တန္းမ်ားေပးရန္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းမ်ား ေဆြးေႏြး

မႏၲေလးတြင္ သင္တန္း မ်ားႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (ျမန္မာ)က မႏၲေလးတိုင္း ကြန္ပ်ဴ တာ အသင္းမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း ကြန္ပ်ဴ တာပညာရွင္အသင္း  ဥကၠ႒ဦးဥကၠာေက်ာ္က  ေျပာသည္။

‘‘ကြန္ပ်ဴတာ အသင္းေတြအ ေနနဲ႔ ေဒသတြင္း မွာ ဘာေတြလုပ္ ေနၾကလဲဆိုတာ လာၿပီးေတာ့ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းတဲ့ သေဘာပါ။ သူတို႔အေနနဲ႔လည္း သင္တန္း ေတြ၊ နည္းပညာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အသိပညာေပးလုပ္ ငန္းေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ ေဆာင္ခ်င္တယ္ဆိုၿပီး လာေရာက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးတဲ့သေဘာပါ’’ ဟု ဦးဥကၠာေက်ာ္က ေျပာသည္။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (ျမန္မာ) မွ ဒါ႐ိုက္တာ ရစ္ခ်ာ့ဒ္ဆန္းဒါးလန္း သည္ ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ ရက္က မႏၲ ေလးတိုင္းရွိ ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္း ရွင္အသင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္ အသင္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ၎ တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ ဘယ္လိုလာမလဲေတာ့ မသိေသး ဘူး။ တကယ္လို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မယ္ဆိုရင္လည္း ကြန္ပ်ဴတာ အသင္းေတြဘက္က လိုအပ္တဲ့ ဟာေတြ ကူညီေပးသြားဖို႔ အသင့္ ပါ’’ ဟု ဦးဥကၠာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးတိုင္းကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္းသည္ လက္ရွိ တြင္ မႏၲေလးတိုင္းလႊတ္ေတာ္႐ံုး ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အထက္ ျမန္မာ ျပည္ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္မွ အ စိုးရဝန္ထမ္းမ်ားကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လူမႈကြန္ရက္ႏွင့္ နည္းပညာ အသံုးျပဳနည္းဆိုင္ရာ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္  နည္းပညာ တကၠသိုလ္တြင္ ေဆာ့ဖ္ဝဲေရးသားနည္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္။

ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ ယဥ္ေက်း မႈႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အ စည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ၿဗိတိသွ် ေကာင္စီသည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ကမၻာတစ္ ဝန္းရွိ ႏိုင္ငံတစ္ရာေက်ာ္တြင္ အ သိပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအျပန္ အလွန္မွ်ေဝၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာ စကား သင္ၾကားေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။