ပညာေရးေဆာင္ပုဒ္မ်ား လက္ေတြ႕က်ေရး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားတြင္ အဓိကတာဝန္ရွိဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဆုိ

 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ ေပၚရွိ ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ေက်ာင္း ထြက္ႏႈန္း အမ်ားဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္ေန ျခင္းေၾကာင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္း မ်ားတြင္ ခ်ိတ္ထားေသာ ေက်ာင္း ထြက္သူပေပ်ာက္ေရး ေဆာင္ပုဒ္ မ်ား လက္ေတြ႕က်ေစရန္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားတြင္ အဓိကတာဝန္ရွိ ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္း ထြက္သူပေပ်ာက္ေရးစီမံခ်က္ကို ပညာသင္ႏွစ္ စတင္ကတည္းက ေဆာင္ရြက္ေနရာ ေက်ာင္းမ်ား တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲေရးသားထားေသာ ေက်ာင္းေနေပ်ာ္၍ စာေတာ္ရ မည္၊ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကိုမွ မခြဲျခား၊ ေက်ာင္းထြက္သူ ပေပ်ာက္ေစရမည္ စသည့္ေဆာင္ ပုဒ္မ်ား လက္ေတြ႕က်ေစရန္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက တုိက္တြန္းေျပာၾကား သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္က ရန္ကုန္ ပညာေရးတကၠသိုလ္ ေလ့က်င့္ ေရးအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေဆာင္ ပုဒ္ေတြ အကုန္လံုးေကာင္းတယ္။ ေဆာင္ပုဒ္ေတြ လက္ေတြ႕က်က် ထိထိေရာက္ေရာက္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ အေရးႀကီး တယ္။ ေစတနာ၊ ဝါသနာ၊ အနစ္ နာဆုိတာ တကယ္ရွိတယ္ဆုိရင္၊ ဆရာ၊ ဆရာမေတြသည္ ကိုယ္ လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ကို တန္ဖိုးထား ျမတ္ႏိုးတယ္ဆုိရင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ အားလံုးကို တတ္ ေအာင္သင္ေပးဖို႔ေတာ့ လိုေန တယ္’’ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ႏွစ္စဥ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သူ ငယ္တန္း စတင္တက္ေရာက္ သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ တစ္သန္းခန္႔ရွိရာ ယခုပညာသင္ ႏွစ္တြင္ သူငယ္တန္းမွ ဒသမတန္း အထိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း ၁၁ သန္းရွိရမည္ျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၉ ဒသမ၁၂ သန္းသာရွိရာ တစ္သန္းေက်ာ္ သည္ အေျခခံပညာေရးမၿပီးဆံုး ဘဲ ေက်ာင္းထြက္ေနရေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

‘‘ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ေတြ ေက်ာင္းထြက္မသြားေစဖုိ႔ နံပါတ္(၁) အေရးအႀကီးဆံုးသည္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ အရည္အ ေသြးျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမ ေတြသည္ သင္ၾကားသင္ယူမႈနည္းစနစ္ေကာင္းေတြရွိေနၿပီး ေတာ့ စာသင္ခန္းထဲမွာလည္း ဘယ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ သည္ မၾကာခဏ ေက်ာင္းပ်က္ သလဲ၊ သင္ယူမႈအားနည္းေန သလဲ အထူးဂ႐ုျပဳၿပီး ေက်ာင္းမွန္ မွန္တက္ေအာင္၊ စာသင္ယူတတ္ ေျမာက္မႈေကာင္းေအာင္ လုပ္ေပး ႏိုင္မွသာ ေက်ာင္းေနေပ်ာ္ၿပီး စာ ေတာ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာ သည္။

ဆရာ၊ ဆရာမေကာင္းမ်ား၊ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးၿပီးေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ရွိေနေစေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အရည္အေသြးျမႇင့္ တင္ေရးသင္တန္းမ်ား မၾကာခဏ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးမည္ ဟု ၎က ဆုိသည္။

ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလး ငယ္မ်ား ေက်ာင္းမထြက္ေရး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို မ႐ိုက္ရန္ႏွင့္ နားလည္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဩဂုတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး အထက (၂) လိႈင္သာယာမွဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ကလည္း ေျပာၾကားထား သည္။

၂၀၁၅ သန္းေခါင္စာရင္း အရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရ ၅၁ ဒသမ ၄၉ သန္းရွိၿပီး ယင္းအနက္ အသက္ (၅)ႏွစ္မွ (၁၆)ႏွစ္အ တြင္း ကေလးငယ္ ၂ ဒသမ ၇ သန္းသည္ ေက်ာင္းေနႏိုင္ျခင္းမရိွ ေပ။ ေက်ာင္းထြက္သူအမ်ားဆံုး အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ ဒုတိယေနရာ၌ ရွိေန သည္။