ပါတီခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တ႐ုတ္သမၼတစီက်င္းပင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ေတာင္းဆုိ

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တ႐ုတ္သမၼတ စီက်င္းပင္တို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − MSCO)

တ႐ုတ္သမၼတစီက်င္း ပင္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ ပါတီခ်င္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေတာင္းဆုိခဲ့ ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။


ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တ႐ုတ္သမၼတတုိ႔သည္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ကေတြ႕ဆုံၿပီး စီက်င္းပင္က အာဏာရပါတီအ ခ်င္းခ်င္းၾကား နက္႐ႈိင္းသည့္ မဟာဗ်ဴဟာ ေျမာက္ဆက္ဆံေရး ကုိေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းက ဆုိသည္။

‘‘အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ပါတီ(အင္န္အယ္လ္ဒီ)အာ ဏာရၿပီးကတည္းက ခင္ဗ်ားနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတြ႕ဆုံခဲ့တယ္’’ ဟု စီက်င္းပင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားေျပာ ၾကားသည္။

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီတို႔သည္ အေရးပါသည့္အ က်ိဳးစီးပြားႏွင့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ နီး ကပ္စြာညိႇႏႈိင္းျခင္း၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား အျပန္အ လွန္ပံ့ပုိးကူညီမည္ဟု ေခါင္း ေဆာင္ႏွစ္ဦးအၾကား သေဘာတူ လက္ခံေၾကာင္း တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးလည္းျဖစ္သူ စီ က်င္းပင္က ဆုိသည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပည္သူမ်ားအၾကား ရင္းႏွီးလာ႐ုံ သာမက ႏုိင္ငံေရးအုတ္ျမစ္ပုိမုိ ခိုင္မာလာေစရန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစ ရန္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ ဟု စီက်င္းပင္က ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီတို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မည့္ကိစၥမ်ားကုိ မသိရွိေသာ္ လည္း ပါတီႏွစ္ခုအၾကား ရင္းႏွီး သည့္ ဆက္သြယ္မႈရွိေၾကာင္းႏွင့္ အလည္အပတ္သြားလာမႈလည္း ရွိေၾကာင္း ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာ ၾကားသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔က တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံႀကီးတိုးတက္တဲ့နမူနာေတြ ကုိ ယူတတ္ရမွာေပါ့။ ယူတတ္ ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အက်ိဳးရွိမွာပဲ’’ ဟု အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အ တြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ဦးဉာဏ္၀င္းက ဆုိသည္။

ယခင္ကတည္းက ပါတီႏွစ္ ခုအၾကား ဆက္သြယ္မႈမ်ိဳးရွိခဲ့သ ျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ ဦးေျပာဆိုမႈသည္ ပုိမုိခုိင္မာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဉာဏ္၀င္းက မွတ္ ခ်က္ျပဳသည္။

ယင္းသို႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္စီးပြားေရး စႀကႍ တည္ေဆာက္ေရး တ႐ုတ္ဘက္မွ အဆုိျပဳမႈကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က သေဘာတူေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းက ေဖာ္ျပသည္။

More in Politics Section