တိုက္ဖ်က္ပစ္ရမယ့္ အျမစ္တြယ္ျပႆနာ

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက အမည္စာရင္း ေပးပို႔ခဲ့တဲ့ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သစ္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္မႈမရွိဘဲ သေဘာတူေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့တဲ့အတြက္ယခင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္က ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးေအာင္ၾကည္ဥကၠ႒ အျဖစ္  တာ၀န္ယူမယ့္ အဖဲြ႕၀င္ ၁၂ ဦးပါတဲ့ ေကာ္မရွင္သစ္ဟာ အဂတိ လုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ၾကေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေကာ္မရွင္သစ္ဖဲြ႕စည္းၿပီး လို႔ မၾကာမီမွာပဲ ဥကၠ႒ဦးေအာင္ ၾကည္က ေသးငယ္သည့္အမႈမ်ား ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူ ျခင္းထက္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ႀကီးႀကီးမားမား က်ဴးလြန္သူမ်ား ကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးတယ္လုိ႔ ယူဆေၾကာင္း သူ႔သေဘာထားကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားလာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လက္ရွိအဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ ဖ်က္ေရးဥပေဒတြင္ ထိေရာက္ သည့္ စုံစမ္းမႈလုပ္ေဆာင္ရန္ အ ခြင့္အေရးမရွိ၍ ဥပေဒေၾကာင္း အရ ျပင္ဆင္ရန္ႀကိဳးစားမွာျဖစ္ သလို ဥပေဒျပင္ဆင္ႏုိင္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္တားဆီးေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို တတ္ႏုိင္သေလာက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္းတုိ႔ကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ ထက္ ၂၀၁၄ ေဖေဖာ္၀ါရီက ဖဲြ႕စည္း ခ့ဲသည့္ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္အေဟာင္းကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး သက္တမ္းကုန္ဆုံးသြားသည့္ ေကာ္မရွင္ေဟာင္းေနရာမွာ အသစ္ဖဲြ႕စည္းျခင္းနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး ျပည္သူေတြက ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ႀကီးႀကီး ထားေနၾကပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ေဟာင္းဟာ စုံစမ္းစစ္ ေဆးမႈနဲ႔ အေရးယူမႈေတြ ရွိခဲ့ေပ မယ့္ ထိေရာက္တဲ့အေရးယူမႈ မ်ားမ်ားစားစား မရွိခဲ့ဘူးလို႔ ျမင္ပါ တယ္။

ယခုေကာ္မရွင္သစ္လက္ ထက္မွာ စစခ်င္းဆုိသလို ေသး ငယ္တဲ့အမႈထက္ ႀကီးမားတဲ့ျခ စားမႈမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္အက်ဳိးအ တြက္ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူမယ္ဆို လို႔ ျပည္သူတစ္ဦးအေနနဲ႔ ေက် နပ္အားရမႈ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သို႔ ေသာ္လည္း တစ္ရက္၊ ႏွစ္ရက္ အၾကာမွာ ထိေရာက္တဲ့စုံစမ္းမႈ ေတြ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အ ေရးမရွိ၍ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပင္ ဆင္ရန္ႀကိဳးစားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ထုိကာလအတြင္း အသိပညာေပး ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆုိ တဲ့အတြက္ တစ္ဖန္ျပန္အားေလ်ာ့ သြားရျပန္ပါတယ္။

 လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈ၊ အဂတိလုိက္စားမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈေတြဟာ သည္ႏုိင္ငံမွာ အ ျမစ္တြယ္ေနတာ ႏွစ္ေပါင္းဆယ္ စုႏွစ္နဲ႔ ခ်ီေနၿပီး မေကာင္းမႈနဲ႔ အ သားက်ေနသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း လူေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက ဒီမေကာင္းမႈေတြ ေပ်ာက္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးမယ့္ အစိုးရတစ္ရပ္ကို ေတာင့္တခဲ့တာ အမွန္ပါပဲ။

ႏုိင္ငံတုိင္းဟာ ကိုယ့္ႏုိင္ငံဖံြ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္ဖို႔အတြက္ အဓိက မ႑ိဳင္ႀကီးျဖစ္တ့ဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တို႔ကို မယုိင္လဲေအာင္ ထိန္းမတ္ဖို႔ႀကိဳး စားၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ထုိ မ႑ိဳင္သုံးရပ္မွာ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္အသီးသီး ဟာ အဂတိတရားကင္းရွင္းၿပီး ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ပါမွ အစိုးရ ယႏၲရားမ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္ လည္ပတ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ေျပာသလုိ ေသးငယ္တဲ့ အမႈထက္ႀကီးမား တဲ့ ျခစားမႈမ်ားကို ႏုိင္ငံ့အက်ဳိးအ တြက္ေဖာ္ထုတ္အေရးယူမယ္ဆုိ တာကို ျပည္သူမ်ားကႀကိဳဆုိပါ တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေကာ္မရွင္လက္ ထက္မွာ ႀကီးမားတဲ့ျခစားမႈကို အေရးယူႏုိင္တာ လက္ဆယ္ ေခ်ာင္းေတာင္ မျပည့္ခဲ့ပါဘူး။ ႏုိင္ငံ့ဘ႑ာေတြ ႀကီးမားစြာဆုံး ႐ႈံးေနရတာဟာ ဖံြ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံအ တြက္ နစ္နာလွပါတယ္။ ဒါကို ဟိုလူ႔မ်က္ႏွာၾကည့္ရ၊ ဒီလူ႔မ်က္ ႏွာေထာက္ရနဲ႔ မထိရဲ၊ မတုိ႔ရဲျဖစ္ ေနရင္ ဆက္လက္ဆုံး႐ံႈးဖို႔ပဲ ရွိပါ တယ္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ေတြမွာ ႏုိင္ငံေတာ္စီမံကိန္းေတြ အတြက္ MOU, MOA စတာေတြ လက္မွတ္ေရးထုိးဖုိ႔ သက္ဆုိင္သူ ေတြကို ေဒၚလာသန္းနဲ႔ခ်ီ ေပးရ တဲ့သတင္းေတြ ၾကားခဲ့ရဖူးပါ တယ္။ ဒါ့အျပင္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ စံခ်ိန္စံၫႊန္း မမီ တဲ့ပစၥည္းေတြအသုံးျပဳခဲ့လို႔ လႊတ္ ေတာ္ထဲမွာ ဆီးသီးဗန္းေမွာက္ တယ္ဆိုတယ္ဆိုတဲ့ စကားေတာင္ ေခတ္စားခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒီျခစား မႈေတြေၾကာင့္ တုိင္းျပည္နစ္နာရ ၿပီး ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုိသူ ေတြရဲ႕ အျမင္မွာ ႏုိင္ငံ့ပုံရိပ္ကို အထင္ေသးစြာ ႐ႈျမင္ႏုိင္ပါတယ္။

ႀကီးမားတဲ့အက်င့္ပ်က္ျခ စားမႈေတြ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူႏုိင္ မွ ပိုမိုထိေရာက္ႏုိင္တာ မွန္ေသာ္ လည္း ေသးငယ္တဲ့ အဂတိလုိက္ စားမႈေတြကိုလည္း မျမင္ေယာင္ ေဆာင္ေနလုိ႔ မရပါဘူး။ အမႈိက္ ကစ ျပာသာဒ္မီးေလာင္ဆိုတဲ့ စကားလည္း အရွိသားမဟုတ္ လား။ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူေတြ နဲ႔ အထိေတြ႕ဆုံးျဖစ္တဲ့ တရားစီ ရင္ေရးနယ္ပယ္က အသံေတြကို နားစြင့္သင့္တယ္ ထင္ပါတယ္။

တခ်ဳိ႕တရား႐ုံးေတြမွာ ေရွ႕ ေနေတြက အမႈပဲြစားလုပ္ၿပီး တရားသူႀကီးနဲ႔ ဥပေဒအရာရွိေတြ ကို လာဘ္ေပးဖို႔ တရားခံ၊ တရား လိုေတြဆီက နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ ေငြညႇစ္ ထုတ္ေနတာေတြ ရွိေနတုန္းပါ။ ရဲကစဲြထားတဲ့ ပုဒ္မကုိျပင္ဆင္ဖို႔ လာဘ္ေငြယူကာ သက္ေသခံ ပစၥည္းကို ေျပာင္းလဲဖုိ႔ျပဳလုပ္တာ ေတြဟာ အင္မတန္အ႐ုပ္ဆုိးတဲ့ ကိစၥေတြျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ ေထာင္ဒဏ္တစ္ရက္(သို႔မဟုတ္) ဒဏ္ေငြသာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရ တဲ့ အမႈေတြဆုိ တရားခံဟာ တရားခြင္ထဲ မထုိင္ရဘဲ လာဘ္ေငြေပး ၿပီး ႐ုံးအမိန္႔ယူသြားရတဲ့ တရားစီ ရင္ပုံေတြကိုလည္း ၾကားေနရပါ တယ္။ တရား႐ုံးအခ်ဳိ႕ရဲ႕ အဂတိ လုိက္စားမႈ၊ အဂတိလုိက္စားပုံ ေတြဟာ တရားလိုက ႐ုံးေရာက္ မွ တရားခံျဖစ္သြားရတဲ့ ဘ၀အထိ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေနတာေၾကာင့္ ေကာ္ မရွင္လူႀကီးမင္းမ်ား ကိုယ္တုိင္ တရား႐ုံးမ်ားကို ေရွာင္တခင္သြား ေရာက္နားေထာင္မယ္ဆုိရင္ျဖင့္ ပိုမိုျပည့္စုံစြာ သိရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။

ယခုအစုိးရလက္ထက္မွာ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးမ်ား ကုိ တုိးျမႇင့္ခန္႔ထားၿပီး တစ္ႏွစ္အ တြင္း တရားသူႀကီး ၁၁၆ ဦးကို အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း တရား႐ုံးႏွစ္ စဥ္ အစီရင္ခံစာအရ သိရွိရေသာ္ လည္း ျပည္သူေတြယုံၾကည္စိတ္ ခ်အားကိုးရတဲ့ တရားစီရင္ေရး မ႑ဳိင္ျဖစ္ဖုိ႔ ဆက္လက္ႀကိဳးစား ရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 အဂတိ လုိက္စားမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေကာ္မရွင္က ပညာေပးမႈေတြ လုပ္သြားဖို႔ ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ပညာေပးတဲ့ေနရာ မွာလည္း လာဘ္ေပးသူကိုေရာ လာဘ္ယူသူကိုပါ အျပစ္မကင္းေၾကာင္း သိရွိေစသင့္ပါတယ္။ မီးဆုိသည္မွာ သူ႔အလုိလုိေလာင္ျခင္းထက္ ႐ႈိ႕သူရွိေသာေၾကာင့္ ေလာင္ျခင္းမ်ဳိးလည္းရွိေပရာ လုိခ်င္ တပ္မက္ေသာေလာဘ မီးေတာက္ေလာင္လာေအာင္ မီးေမႊးေပးေသာ လာဘ္ေပးသူမ်ားမွာလည္း အျပစ္ႀကီး စြာရွိေၾကာင္း သေဘာေပါက္ နားလည္ေအာင္ ပညာေပးသင့္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

ကိုလိုနီေခတ္က ေမာ္လၿမိဳင္ သို႔ ေျပာင္းလာေသာ ၀န္ေထာက္ မင္းအသစ္ရဲ႕ အိမ္ကိုၿမိဳ႕မိ ၿမိဳ႕ဖ မ်ားက အလည္လာရင္း မိသားစု အေျခအေနကို အကဲခတ္သြားပါ တယ္။ ေနာက္တစ္ရက္ ၀န္ ေထာက္မင္း႐ုံးကအျပန္ အိမ္က ဧည့္ခန္းထဲမွာ ဖိလစ္ေရဒီယုိအ သစ္ႀကီး ေရာက္ရွိေနတာေတြ႕လို႔ ေဒါသူပုန္ထၿပီး ျပန္ဖို႔ခုိင္းလုိက္ပါ တယ္။ ေနာက္ႏွစ္ရက္ၾကာ ၀န္ ေထာက္မင္းအိမ္အျပန္မွာေတာ့ ျပန္ပို႔ခိုင္းလုိက္တဲ့ ဖိလစ္ေရဒီယုိ ထက္ပိုေကာင္းတဲ့ ေရဒီယိုသာမ က ဓာတ္ျပားပါဖြင့္ႏုိင္တဲ့ ဖိလစ္ ေရဒီယိုဂရန္ႀကီး ေရာက္ေနတာ ေတြ႕ရပါသတဲ့။ ဘာဆက္ျဖစ္ တယ္ဆိုတာေတာ့ စာဖတ္သူမ်ား ခန္႔မွန္းႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီေနရာ မွာ ဆင္ျခင္ရမွာက ၿမိဳ႕မိ ၿမိဳ႕ဖမ်ားရဲ႕ ႐ႈိ႕မီးျဖစ္ပါတယ္။ ၀န္ေထာက္မင္းရဲ႕ ေလာဘမီးကို ေတာက္ေလာင္ေစတာ ၿမိဳ႕မိ ၿမိဳ႕ဖေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ လာဘ္ယူသူထက္ လာဘ္ေပးသူရဲ႕ အျပစ္က ပိုႀကီးေနႏုိင္တာကို ဒီသာဓကနဲ႔ ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။

 ဒုတိယကမၻာစစ္ အၿပီးမွာ ဂ်ာမန္ေတြက သူတုိ႔စည္းကမ္းမရွိ လုိ႔၊ ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့လို႔၊ အက်င့္ပ်က္ခဲ့လုိ႔ စစ္႐ႈံးၿပီး ျပာပုံ ဘ၀ေရာက္ခဲ့ရတယ္။ အခုတုိင္း ျပည္ထူေထာင္ခ်ိန္မွာ အက်င့္ ပ်က္မႈေတြသာ ျပန္ယူလာရင္ ဂ်ာ မနီဟာဘယ္ေတာ့မွ ေရွ႕ေရာက္ မွာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ပါ တယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ တုိင္းသူျပည္ သားေတြအေနနဲ႔ ေခတ္ေနာက္က် ေနရတဲ့ဘ၀မွ ေရွ႕ေရာက္ဖို႔ ႀကိဳး စားရာမွာ စည္းကမ္းရွိဖို႔၊ အက်င့္ မပ်က္ဖို႔၊ တရားဥပေဒမခ်ဳိး ေဖာက္ဖို႔ေတြ လိုပါတယ္။ ေကာ္ မရွင္အသစ္အေနနဲ႔လည္း ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ ပညာေပးေရးေတြ လ်င္ျမန္စြာျပဳလုပ္ၿပီး ျပည္သူေတြ ယုံၾကည္အားကိုးရတဲ့ ေကာ္မရွင္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေစလုိ ပါတယ္။

 ညစ္ေထးေနတဲ့ ပုံရိပ္ကို ေလွ်ာ္ဖြပ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံ ေရွ႕ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ၾကရန္ မဟုတ္လားဗ်ာ ။    ။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္)