ေအာင္လံ၌ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေက်းရြာအုပ္စုတစ္စုလွ်င္ မဲ႐ံုတစ္႐ံုသာထားမည္

အုပ္စုတြင္း ေက်းရြာအားလံုး မဲေပးခြင့္ရေရး မဲ႐ံုကို တစ္ေနကုန္ဖြင့္လွစ္ရမည္ဟုဆို

 ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္အ တြင္း ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေက်းရြာအုပ္စု တစ္စုလွ်င္ မဲ႐ံုတစ္႐ံုသာထား မည္ျဖစ္၍ အုပ္စုတြင္းရွိ ေက်းရြာ မ်ားအားလံုး မဲေပးခြင့္ရရန္ မဲ႐ံုကို တစ္ေနကုန္ဖြင့္လွစ္ရမည္ဟု ၿမိဳ႕ နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ခုိင္ ထြန္းက ေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္က မေကြး တုိင္း ေအာင္လံၿမိဳ႕ ေရႊရတုခန္းမ တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ရပ္ေက်းအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ ႀကီး ၾကပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားကုိ တတိယအ ႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ရပ္ေက်းအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ ရွင္းလင္းေျပာ ၾကားျခင္းသင္တန္း၌ ၎က ယင္းသို႔ ေျပာၾကားသည္။

‘‘တခ်ိဳ႕ေက်းရြာအုပ္စုေတြ ဆုိရင္ တစ္အုပ္စုကို ႏွစ္ရြာကေန ငါးရြာအထိ ရွိတယ္။ ဒီေတာ့ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးတဲ့ေနရာမွာ မဲ႐ံု ေထာင္ၿပီး အိမ္ေထာင္စုကိုယ္စား လွယ္ေတြက မဲေပးရမွာဆိုေတာ့ ေက်းရြာတုိင္းမွာ မဲ႐ံုေထာင္ဖုိ႔ဆုိ တာ မျဖစ္ႏုိင္သလို မဲပံုးကိုလည္း ဒီရြာၿပီးရင္ ဟိုဘက္ရြာကို သယ္ သြားဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အုပ္စုတစ္ခုမွာ မဲ႐ံုတစ္႐ံုပဲထား မယ္။ အဲဒီမဲ႐ံုကို အုပ္စုတြင္းက ေက်းရြာေတြအားလံုး မဲလာေပး ႏုိင္ေအာင္ မဲ႐ံုကို မနက္ ၈ နာရီ ကေန ညေန ၄ နာရီအထိ ဖြင့္လွစ္ရမယ္’’ဟု ဦးေက်ာ္ခုိင္က ေျပာသည္။ တတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ ေသာ ရပ္ေက်းဥပေဒသစ္အရ ဆယ္အိမ္စုမွဴး၊ ရာအိမ္စုမွဴးႏွင့္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို အိမ္ေထာင္စုကိုယ္စားလွယ္တစ္ ဦးခ်င္းစီက မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေရြးခ်ယ္ ရာတြင္ ဆယ္အိမ္စုႏွင့္ ရာအိမ္စု မွဴးမ်ားသည္ တစ္ရြာခ်င္းစီအ လိုက္ ေရြးခ်ယ္ရျခင္းျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ အခက္အခဲမရွိႏုိင္ေသာ္ လည္း အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြး ခ်ယ္ရာတြင္ အုပ္စုအတြင္းရွိ အိမ္ ေထာင္စုကိုယ္စားလွယ္အားလံုး မဲေပးေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေရးသည္ ခက္ခဲ မႈရွိႏုိင္ေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာ အရာရွိမ်ား ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ကာ ယခုကဲ့သုိ႔ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘ေနာက္ၿပီးေတာ့ အုပ္စုရြာ ေတြမွာ မဲ႐ံုထားမယ့္ေနရာကို ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕က အမ်ား သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ အုပ္စုတြင္း ရြာေတြအားလံုးက လာႏုိင္ေအာင္ ခရီးအကြာအေဝးညီမွ်တဲ့ရြာမွာ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ လုပ္ရမယ္။ အဲဒီလို မဟုတ္ဘဲ ကန္႔ကြက္မႈေတြရွိလာ ရင္ေတာ့ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန အမည္ေပါက္တဲ့ အုပ္စုရြာမွာပဲ မဲ႐ံုထားရမယ္’’ဟု ဦးေက်ာ္ခုိင္က ေျပာသည္။

ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ျပန္ လည္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ ႏိုဝင္ဘာလ လယ္ကစတင္ကာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္း ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ ႀကီးၾကပ္ ေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းေနျခင္းျဖစ္ ၿပီး ယခု ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္အထိ ေက်းရြာအုပ္စုႏွစ္ခု၌ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးအဆင့္အထိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး စီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေအာင္လံၿမိဳ႕ နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာ သည္။