ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကုန္သြယ္ရာတြင္ အေရးပါမည့္ ကညင္ေခ်ာင္းအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းစတင္

ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ကညင္ေခ်ာင္းစီးပြားဇုန္ တည္ေဆာက္ျခင္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား (ဓာတ္ပံု − ကိုေ၀)

 ျမန္မာ-ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္း အတြက္ အေရးပါလာမည့္ ေမာင္ ေတာၿမိဳ႕ ကညင္ေခ်ာင္းအထူးစီး ပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ဒီဇင္ဘာတြင္စတင္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ကညင္ေခ်ာင္းအထူးစီးပြား ေရးဇုန္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းဖြင့္ပြဲအ ခမ္းအနားကို ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္က ယင္းအထူးစီးပြားေရးဇုန္ေနရာ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ ဦးညီပုက တက္ေရာက္ဖြင့္ လွစ္ခဲ့သည္။

ကညင္ေခ်ာင္းအထူးစီးပြား ေရးဇုန္သည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ႏွစ္မိုင္ ခန္႔သာေ၀းသည့္ နတ္ျမစ္ႏွင့္ ကညင္ေခ်ာင္းဆံုရာ အရပ္တြင္ တည္ရွိၿပီး တစ္ဖက္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ေလးမိုင္ခန္႔ ကြာေ၀းရွိသည္။

ကညင္ေခ်ာင္းအထူးစီးပြား ေရးဇုန္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အစိုးရမွ က်ပ္သိန္းေျခာက္ေထာင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကမွ က်ပ္သိန္း ေလးေထာင္ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း တစ္ေသာင္းျဖင့္ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ ၿပီး ဆိပ္ခံတံတားႏွစ္စင္းႏွင့္ ကုန္ ေလွာင္႐ုံအခ်ဳိ႕ကို တည္ေဆာက္ ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း ကညင္ေခ်ာင္းစီး ပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ဦးေအာင္ျမင့္ သိန္းက ေျပာသည္။

‘‘ကညင္ေခ်ာင္းစီးပြားေရး ဇုန္တစ္ရပ္ေပၚလာတာနဲ႔အမွ် ဒီ ေဒသအတြက္ အက်ဳိးအမ်ားႀကီး ျဖစ္လာမွာပါ။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမွ စီးပြားေရး ေကာင္းမွာ ျဖစ္သလို စီးပြားေရး ေကာင္းမွလည္း ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ ၿပိဳင္နက္တည္းေကာင္းမြန္ဖုိ႔ ႏုိင္ငံ ေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔လည္း မူ၀ါဒ ခ်ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေန တာရွိပါတယ္’’ဟု ျပည္နယ္၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုက ဖြင့္ပြဲအခမ္း အနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းတြင္ အစိုးရမွ က်ပ္သိန္း တစ္ေသာင္း ငါးေထာင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကမွ က်ပ္ သိန္း ခုနစ္ေထာင္ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း ႏွစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ရွိ ေၾကာင္း ဦးေအာင္ျမင့္သိန္းက ေျပာသည္။

ကညင္ေခ်ာင္းစီးပြားေရးဇုန္ ၌ သားငါး၊ ပုစြန္သိုေလွာင္ထား ႏိုင္မည့္ အေအးခန္းမ်ား၊ အထည္ ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ား၊ ကုန္သြယ္မႈျပဳႏိုင္ ေသာ ႐ုံးခန္းမ်ားအျပင္ စား ေသာက္ဆိုင္၊ တည္းခိုေနထုိင္ႏုိင္ ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားလည္း ပါ၀င္လာမည္ျဖစ္ၿပီး အပိုင္း (၁) ဇုန္ (A) ကို ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ေျမဧက ၅၀ ခန္႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ မည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းေနာက္ အပိုင္း (၂) တြင္ပါ၀င္ေသာ ဇုန္ (B)၊ ဇုန္ (C) ႏွင့္ ဇုန္ (D) တို႔ကို ေျမဧကတစ္ရာ ေက်ာ္ေပၚတြင္ ဆက္လက္အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ ျမင့္သိန္းက ေျပာသည္။