ေက်ာက္ပန္းေတာင္းတြင္ ဝါးတစ္မ်ိဳးတည္း အသံုးျပဳသည့္ ခန္းမဖြင့္လွစ္မည္

 ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္ပအင္ဂ်င္နီယာ ပညာရွင္မ်ားဦးေဆာင္ကာ ဝါး တစ္မ်ိဳးတည္း အသံုးျပဳတည္ ေဆာက္ထားသည့္ ဝါးခန္းမအ ေဆာင္ကို လာမည့္ ျပာသိုလျပည့္ ေန႔(ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္)တြင္ ဖြင့္ လွစ္မည္ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕ရွိ ေရႊနဒီေက်ာင္းတုိက္တြင္ အေမ ရိကန္ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား အင္ဂ်င္ နီယာမ်ား ဒီဇိုင္းေရးဆြဲသည့္ ‘ေစတနာမိုး’ ဝါးအေဆာင္ကို ဝါးအလံုးေရသံုးေထာင္ေက်ာ္ အသံုးျပဳ တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း ပုပၸားေတာင္ခ်စ္သူမ်ားအသင္း နာယ က ေရႊနဒီေက်ာင္းတိုက္ဆရာ ေတာ္ ဦးယုဇနက မိန္႔ၾကားသည္။

 ဝါးခန္းမ အေဆာင္ကို  ေတာင္ပံုသဏၭာန္တည္ေဆာက္ ထားၿပီး အလ်ား ေပ ၁၀၀၊ အနံ ေပ ၆၀ က်ယ္ဝန္းေၾကာင္း၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းေစ်းရွိ ပ်ံက်ေစ်းသည္ မ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား လွဴဒါန္းမႈစုစုေပါင္းက်ပ္သိန္း ၂၀၀ ခန္႔ျဖင့္တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း ဆရာ ေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။

သစ္ေတာမ်ားရွားပါးလာသ ျဖင့္ သစ္အသံုးျပဳေဆာက္လုပ္ႏုိင္ သူရွားလာေၾကာင္း၊ ဝါးသည္ စိုက္ၿပီး ေလးႏွစ္ၾကာလွ်င္ အသံုး ျပဳႏိုင္သျဖင့္ အလ်င္အျမန္ ရႏုိင္ သည္မွာ ဝါးတစ္မ်ိဳးတည္းရွိ ေၾကာင္း ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကား သည္။ ဝါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ သ ဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ရာေရာက္ကာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ ဦးယုဇနက မိန္႔ဆိုသည္။

‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အလ်င္အ ျမန္စိုက္ၿပီး ရႏုိင္တဲ့ဝါးကို လူတိုင္း စိုက္ၿပီးေတာ့ တန္ဖိုးျမင့္ ေတာ္ဝင္ တန္းဝင္အဆင့္အတန္းမီေဆာက္ လုပ္လို႔ရတယ္ဆိုတာကို ျပခ်င္ တာ။ လူေတြကို ဝါးစိုက္ဖို႔အတြက္ လႈံ႕ေဆာ္ခ်င္တာ’’ဟု မိန္႔ၾကား သည္။

အဆိုပါဝါးခန္းမအေဆာင္ တြင္ ဓမၼသင္တန္းမ်ား၊ ေက်ာင္း သားစံုညီပြဲေတာ္မ်ား၊ အစည္းအ ေဝးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား က်င္းပႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဝါးမ်ိဳးစိတ္ ၁၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးရန္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား စုစည္းေဆာင္ရြက္ေနသည္။