သတၱဳတြင္းမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး

ႏုိဝင္ဘာ ၂၇ ရက္ ညေနပိုင္းက မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္အစပ္မွာ ရွိ တဲ့ဟန္ထက္ေက်ာက္မီးေသြးေျမ ေအာက္သတၱဳတြင္းမွာ ၿပိဳက်မႈ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား တစ္ဦး၊ တ႐ုတ္စကားျပန္တစ္ဦး နဲ႔ ျမန္မာလုပ္သားေျခာက္ဦး စုစု ေပါင္းရွစ္ဦး မေတာ္တဆျဖစ္စဥ္ နဲ႔ ေသဆံုးခဲ့ၾကတာကို သတင္းစာ ေတြမွာ ဖတ္ရပါတယ္။ ကုမၸဏီရဲ႕ အေျပာကေတာ့ လုပ္ကြက္ေတြ ကို ေလေပးတဲ့ေလပိုက္ျပတ္ထြက္ ၿပီး အတြင္းနံရံနဲ႔ အမိုးေတြကို ေထာက္ထားတဲ့ သစ္သားတိုင္ ေတြၿပိဳက်ၿပီး သတၱဳတြင္းပိတ္သြား တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သတၱဳတြင္းပတ္ဝန္းက်င္က လူ ေတြ ေျပာၾကားခ်က္အရ ေပါက္ ကြဲသံအက်ယ္ႀကီးၾကားရၿပီး မိုင္း ၿပိဳသြားတယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ သတၱဳတြင္းမွာရွိတဲ့ အဆိပ္ဓာတ္ ေငြ႕ေတြ ဖယ္ရွားဖို႔နဲ႔ သတၱဳတူး ေဖာ္ရာမွာ သံုးတဲ့ စက္တူဂြင္း (Jack Hammer နဲ႔ Breaker) ေတြ သံုးဖို႔ မႈတ္သြင္းရတဲ့ေလဟာ ဖိႏွိပ္အား (Pressure)မ်ားတယ္ ဆိုေပမယ့္ နံရံေတြ၊ အမိုးေတြ ေထာက္ကန္ထားတဲ့ ေဒါက္တိုင္ ေတြၿပိဳက်ေလာက္ေအာင္ ဖိႏွိပ္ အား (Pressure)မမ်ားပါဘူး။ ေပါက္ကြဲသံြၾကားရတယ္ဆိုေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတာကေတာ့ မီသိန္း (Methane, CH4)ဓာတ္ေငြ႕ ဒါမွ မဟုတ္ ေက်ာက္မီးေသြးအမႈန္ အမႊား (Coal Dust Explosion) ေပါက္ကြဲျခင္းပဲ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ေက်ာက္မီးေသြး  သတၱဳ ေၾကာေတြထဲမွာ မီသိန္းဓာတ္ေငြ႕  ေတြ ခိုေအာင္းေနတတ္ပါတယ္။   အလားတူ ေက်ာက္မီးေသြးတူး ေဖာ္ထုတ္လုပ္ၿပီး စြန္႔ပစ္ထားတဲ့ လုပ္ကြက္ေဟာင္းေတြထဲမွာ လည္း မီသိန္းဓာတ္ေငြ႕ေတြ ခို ေအာင္းတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မို႔ လုပ္ကြက္ေဟာင္းထဲက မီသိန္း ဓာတ္ေငြ႕ေတြ တူးလက္စလုပ္ ကြက္ေတြထဲကို စီးမဝင္ေအာင္ ကြန္ကရစ္နံရံေတြနဲ႔ ပိတ္ဆို႔ (Sealed Off)လုပ္ေပးရပါတယ္။

သတၱဳသိုက္ေတြအထဲက ေက်ာက္မီးေသြးတစ္တန္ထုတ္ လိုက္တုိင္း မီသိန္းဓာတ္ေငြ႕ ၂ဒသမ ၈၃ ကုဗမီတာကေန ၁၇ ကုဗမီတာအထိ ထြက္ေပၚလာ တတ္ပါတယ္။ မီသိန္းဓာတ္ေငြ႕ ဟာ အေရာင္အဆင္းမရွိ၊ အနံ႔အရသာမရွိ၊ ေလထက္ ေပါ့ပါး တယ္။ ေလထုထဲမွာ ထုထည္အရ မီသိန္းဓာတ္ေငြ႕ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေန ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနရင္ ေက်ာက္ တံုးအခ်င္းခ်င္း ထိမိလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သစ္သားေခ်ာင္းခ်င္း ပြတ္တိုက္ မိလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မုိင္းလုပ္သားတစ္ ေယာက္ေယာက္က မီးျခစ္မိလို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မီးစထြက္မိရင္ သတၱဳ တြင္းတစ္ခုလံုး ေနရာအႏွံ႔ေပါက္ ကြဲမႈျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ကမၻာမွာ ေက်ာက္မီးေသြး သတၱဳတြင္းမီသိန္းေပါက္ကြဲြမႈကို ၁၈၃၉ ခု မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ Black Heath သတၱဳတြင္းမွာ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး သတၱဳတြင္းလုပ္သားေပါင္း ၉၃ ေယာက္ ေသေက်ခဲ့ရပါတယ္။ အေမရိကန္ပင္ဆယ္ေဗးနီးယား ျပည္နယ္တစ္ခုတည္းမွာတင္ ၁၈၇၀ မွ ၁၈၉၀ အတြင္း မီသိန္းဓာတ္ေငြ႕ေပါက္ကြဲမႈအႀကိမ္ ၂၀၀ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး သတၱဳတြင္းလုပ္ သားေပါင္း ၃၆၈ ဦး ေသဆံုးခဲ့ၾကပါတယ္။ ၂၀ ရာစု ကမၻာ႔အႏွံ႔ ေက်ာက္မီးေသြး သတၱဳတြင္းမ်ား မွာ လူအေသအေပ်ာက္မ်ားတဲ့ မီသိန္းဓာတ္ေငြ႕ေပါက္ကြဲမႈေတြကို ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႕ရပါ တယ္။

ေျမေအာက္သတၱဳတြင္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ ေက်ာက္မီးေသြး သတၱဳတြင္း)မွာ မီသိန္းဓာတ္ေငြ႕ အျပင္ ေပါက္ကြဲေစတတ္တဲ့ အ ျခားဓာတ္ေငြ႕ေတြရဲ႕ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ႏုိင္မယ့္ ထုထည္ပမာဏကို ေအာက္ပါအတုိင္း စမ္းသပ္ေတြ႕ ရွိခ်က္အရ သတ္မွတ္ထားပါ တယ္။

ေက်ာက္မီးေသြး ေျမ ေအာက္သတၱဳလုပ္ကြက္ေတြမွာ မီသိန္းဓာတ္ေငြ႕ထုထည္ပမာဏ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မ်ားေနရင္ အႏၲရာယ္အဆင့္သတ္မွတ္ၿပီး ေလ်ာ့ပါးသြားေအာင္ ေလမႈတ္ ေပးရပါတယ္။ ေျမေအာက္သတၱဳ လုပ္ကြက္ေတြကိုလည္း သဘာဝ ေလေပးစနစ္(Natural Ventila-tion)ရေအာင္ ေျမျပင္ကေန ေလထြက္ေပါက္ေဖာက္ေပးရပါ တယ္။ ဓာတ္ေငြ႕ပမာဏသိဖို႔ ေရွးတုန္းကေတာ့ ကေနရီ (Canary) ငွက္ကေလးေတြကို ေမြးထားၿပီး ေျမေအာက္လုပ္ကြက္ေတြထဲ လုပ္သားေတြမဝင္ခင္ ငွက္က ေလးေတြကို လႊတ္ၿပီး စမ္းသပ္ ၾကပါတယ္။ ငွက္ကေလးေတြပ်ံ သန္းရင္း ျပဳတ္က်သြားရင္ မီသိန္းဓာတ္ေငြ႕ပမာဏ အႏၲရာယ္ အဆင့္ ေရာက္ေနၿပီလို႔ သိရၿပီး ဓာတ္ေငြ႕ေလ်ာ့သြားေအာင္ ေလ မႈတ္ေပးရပါတယ္။ ၁၈၁၅ မွာ Sir Humphry Davy ဆိုတဲ့ ဓာတု ေဗဒပညာရွင္တစ္ေယာက္က အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ ဓာတ္ေငြ႕ေတြ စမ္းသပ္တိုင္းတာတဲ့ ကိရိယာ Humphry Davy Safety Lamp ကို တီထြင္ႏိုင္ခဲ့လို႔ ယေန႔ထိ သံုးစြဲ ေနၾကပါတယ္။

ေျမေအာက္ ေက်ာက္မီး ေသြးသတၱဳတြင္းေတြမွာ မီသိန္း ဓာတ္ေငြ႕လိုပဲ ေက်ာက္မီးေသြး အမႈန္အမႊား (Coal Dust) ေတြ ဟာ အပူရွိန္ျမင့္တက္လာရင္ ဒါမွ မဟုတ္ မီသိန္းဓာတ္ေငြ႕နဲ႔ေတြ႕ ထိရင္ ေပါက္ကြဲတတ္ပါတယ္။ ေလထဲျပန္႔လြင့္ေနတဲ့ ေက်ာက္မီး ေသြးအမႈန္အမႊားေတြကို ထံုး ေက်ာက္မႈန္႔ (Lime Dust) ဒါမွမဟုတ္ ေက်ာက္မႈန္႔မ်ားဖ်န္းေပးတဲ့ နည္းစနစ္နဲ႔ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ေပၚ ႏုိင္ေျခကို ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။ ေခတ္စနစ္ေတြ ေျပာင္းလဲလာ တာနဲ႔အမွ် သိပၸံနည္းစဥ္ေတြ တိုး တက္လာေပမယ့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ ငန္းမ်ားဟာ ေဘးအႏၲရာယ္ အင္ မတန္မ်ားတဲ့ လုပ္ငန္းျဖစ္ေနဆဲ ပါပဲ။ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္း ေရးအတြက္ တည္ဆဲသတၱဳတြင္း ဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒေတြကို သတၱဳတူးေဖာ္တဲ့လုပ္ငန္းရွင္မ်ား က လိုက္နာရသလို စစ္ေဆးၾကပ္ မတ္ရတဲ့ အစိုးရဌာနေတြက လည္း အဂတိကင္းစြာ တင္းတင္း က်ပ္က်ပ္စစ္ေဆးႀကီးၾကပ္အ ေရးယူမႈေတြ လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအ တြက္ တိုင္းတာသတိေပးတဲ့စက္ ကိရိယာေတြ တိုးတက္လာေပ မယ့္လည္း စစ္ေဆးႀကီးၾကပ္မႈ၊ ဥပေဒလိုက္နာမႈေတြ အားနည္း ခဲ့တာေၾကာင့္ ၂၁ ရာစု အတြင္း သတၱဳတြင္းလုပ္သားေတြ အေသ အေပ်ာက္မ်ားခဲ့ပါတယ္။  ၂၀၀၁ ဧၿပီ ၅ ရက္မွာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ အေနာက္ဗာဂ်ီးနီးယား ျပည္နယ္ Upper Big Branch ေက်ာက္မီး ေသြးသတၱဳတြင္းမွာ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားၿပီး သတၱဳတြင္းလုပ္သား ၂၉ ဦး ေသဆံုးမႈ၊ ၂၀၁၀ ႏုိဝင္ဘာ ၂၉ ရက္  နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ Pike River ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္စဥ္မွာ သတၱဳတြင္း လုပ္သား ၂၉ ဦးေသဆံုးမႈနဲ႔ ၂၀၁၇ေမလ ၁၃ ရက္ တူရကီႏုိင္ငံ Soma, Morisa ေက်ာက္မီးေသြး တြင္းေပါက္ကြဲမႈမွာ သတၱဳတြင္း လုပ္သား ၃၀၁ ေယာက္ေသဆံုးမႈ ဟာ တည္ရွိဆဲသတၱဳတြင္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒလုိက္နာမႈအားနည္း တာကို ထင္ရွားေစပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တံခါးဖြင့္စီး ပြားေရးစနစ္က်င့္သံုးလာၿပီး စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ႏိုင္ငံပိုင္ ကေန ပုဂၢလိကပိုင္ လႊဲေျပာင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳလာတဲ့ေနာက္ပိုင္း သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းေတြ ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအမ်ားအျပား ပါဝင္လုပ္ကိုင္လာၾကပါတယ္။ သတၱဳတူးေဖာ္တဲ့ လုပ္ငန္းဟာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားၿပီး ေဘးအႏၲ ရာယ္မ်ားတဲ့ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါ တယ္။ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း ကို ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္သူအမ်ားစုဟာ သတၱဳတူးေဖာ္တဲ့လုပ္ငန္းအေတြ႕ အႀကံဳနည္းပါးသူေတြျဖစ္ၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးကို အ ေလးမထားဘဲ အခ်ိန္တိုကာလ အတြင္းမွာ အျမတ္မ်ားမ်ားရ ေအာင္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ ငန္းအစီအမံ (System of Mining)ေရးဆြဲထားျခင္းမရွိ၊ ေလ့က်င့္ တတ္ေျမာက္တဲ့ သတၱဳတြင္းအင္ ဂ်င္နီယာ (Qualified Mining Engineer)မ်ားကို တာဝန္ေပး ထားျခင္းမရွိဘဲ တူးေဖာ္ေနၾက တာကို ေတြ႕ရွိရသလို စစ္ေဆးႀကီးၾကပ္ရမယ့္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမွာ လည္း တတ္သိနားလည္တဲ့ ပညာ ရွင္ (Mine Inspector)ေတြမရွိသ ေလာက္ နည္းပါးေနတာကို ေလ့ လာသိရွိရပါတယ္။

၂၇ ရက္ေန႔ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ သတၱဳတြင္း ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္စဥ္ကို သင္ခန္းစာ ယူၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း အဖိုး တန္သယံဇာတေတြကို ေနာင္လာ ေနာက္သားမ်ားအတြက္ ေဘး အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ေရရွည္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးကို ရည္မွန္းၿပီး ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြကို ေလ့ က်င့္ေမြးထုတ္တာဝန္ေပးဖို႔ အခ်ိန္ေနာက္မက်ေသးပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရပါ တယ္။

ကိုးကား- Why do coal Mines Explode?

-Coal Mine Explosion Prevention.