စစ္မႈထမ္းေနခ်ိန္အတြင္း ပရိသတ္ေတြကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ႏႈတ္ဆက္တဲ့ ဂ်ီေခ်ာင္ဝူ

 ေတာင္ကိုရီးယားမင္းသား ဂ်ီေခ်ာင္ဝူသည္ ၾသဂုတ္လတြင္ စစ္မႈထမ္းဝင္ေရာက္ခဲ့ကတည္း က ပထမဆံုးအေနျဖင့္ လူမႈမီဒီ ယာ အင္စတာဂရမ္တြင္ ပရိသတ္ မ်ားအား ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂ရက္တြင္ အ သက္ (၃၀) အရြယ္ ဂ်ီေခ်ာင္ဝူ သည္ အင္စတာဂရမ္စာမ်က္ႏွာ ၌ ၎၏ဆယ္လ္ဖီဓာတ္ပံုတစ္ပံု ႏွင့္တကြ ‘ဟိုင္း’ ဟု ေရးသားေဖာ္ ျပခဲ့သည္။ စစ္မႈထမ္းဝင္ေရာက္စဥ္အတြင္း ၎သည္ အေကာင္းဆံုး တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈဆု ခ်ီးျမႇင့္ခံ ရၿပီး လက္ရွိတြင္ ဂန္ဝန္ျပည္နယ္ အမွတ္ (၅) အေျမာက္တပ္၌ တာ ဝန္က်ေနသည္။

ယခုႏွစ္ၾသဂုတ္တြင္ စစ္မႈ ထမ္းဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ ဂ်ီေခ်ာင္ဝူသည္ ၂၀၁၉ ေမလတြင္ တာဝန္ ၿပီးဆံုးမည္ျဖစ္သည္။ Source (1)