ကင္ဆာေရာဂါမ်ား၏ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ပုိမ်ားျခင္းႏွင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္

ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ပုိမ်ားေနျခင္းႏွင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကမၻာတစ္၀န္း ကင္ဆာေရာဂါမ်ား၏ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ျဖစ္ပြားေစ ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

အ၀လြန္ျခင္းႏွင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးေၾကာင့္ ကင္ဆာ ေရာဂါျဖစ္ေစၿပီး ယင္းေရာဂါႏွစ္မ်ိဳးစလုံးသည္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ႏုိင္သည့္ ေရာဂါမ်ားျဖစ္သည္ဟု စိန္႔လူး၀စ္ၿမိဳ႕ ၀ါရွင္တန္တကၠ သုိလ္ ေဆးေက်ာင္းမွ ေဒါက္တာဂရာဟမ္ကုိလ္ဒစ္ကေျပာသည္။


အသက္ငယ္ရြယ္စဥ္ကပင္ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံး က်န္းမာ ေရးႏွင့္ညီေသာ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ကုိ ထိန္းသိမ္းေရး လူမ်ားကုိ ကူ ညီရန္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပုိမုိလုိအပ္သည္ဟု သုေတသီ မ်ားကေျပာသည္။

ဆီးခ်ိဳေရာဂါႏွင့္ အ၀လြန္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေသြးထဲတြင္ သၾကား ဓာတ္ပမာဏျမင့္တက္ျခင္း၊ ျပင္းထန္ေသာေရာင္ရမ္းမႈမ်ား၊ လိင္ ေဟာ္မုန္းမ်ား ကေမာက္ကမျဖစ္ျခင္းတို႔ကဲ့သုိ႔ ဇီ၀ဆုိင္ရာ ေျပာင္း လဲမႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္။ အခ်ိန္ၾကာပါက ယင္းအေျခအေနမ်ားသည္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားမႈဆီသုိ႔ ဦးတည္သြားေၾကာင္း ၿဗိတိန္ သုေတသီမ်ားက ရွင္းျပသည္။

ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇၅ ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၂ အတြင္း ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ ပြားမႈမ်ား၏ ၅ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ခႏၶာကုိယ္ၫႊန္းကိန္း(BMI) ျမင့္မားျခင္းႏွင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ BMI သည္ အရပ္ အျမင့္ႏွင့္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ကုိ မူတည္၍ ခႏၶာကုိယ္အဆီပမာဏကုိ ခန္႔မွန္းေသာ ကိန္းဂဏန္းျဖစ္သည္။

ကုိယ္အေလးခ်ိန္ျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ ကင္ဆာေရာဂါ ၄ ရာခုိင္ ႏႈန္းျဖစ္ေစၿပီး ဆီးခ်ိဳေရာဂါေၾကာင့္ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ေစေၾကာင္း ယခုေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပသည္။ အျဖစ္အမ်ားဆုံး အမ်ိဳးအစား-၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္ အ၀လြန္ျခင္း၊ လႈပ္ရွားမႈမရွိျခင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနသည္။                                                    

—Ref: UPI