ပုပၸားေတာင္မႀကီးႏွင့္ ဝန္းက်င္ေဒသကို ဘူမိအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ရန္ တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ တင္ျပမည္

ပုပၸားေတာင္ကလပ္ကို ဓာတ္ပံု႐ိုက္ေနသူတစ္ဦး (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

ပုပၸားေတာင္မႀကီးႏွင့္ အနီးဝန္းက်င္ေဒသတြင္ ဘူမိေဗဒကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ားလာေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ေစရန္ ဘူမိအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတစ္ခု ေဖာ္ ေဆာင္ရန္ မႏၲေလးတိုင္းဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ထံ တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘူမိသိပၸံအသင္းအ တြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းက ေျပာ ၾကားသည္။ 


‘‘မႏၲေလးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ပထမတစ္ေခါက္က ေတြ႕ၿပီးၿပီ။ အခုတစ္ခါ ဘာေတြ ၿပီးၿပီ၊ ေရွ႕ ဘာဆက္လုပ္မယ္ဆိုတာ တင္ျပ ဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္။ ဒီဇင္ဘာေနာက္ ပိုင္းမွာ ဆုိင္းဘုတ္ေတြ တရားဝင္ တင္ၿပီး အေရးႀကီးတဲ့ ေနရာေတြ လာၿပီး ေလ့လာႏုိင္ေအာင္ လုပ္ သြားဖို႔ စီစဥ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဦးသန္းထြန္းက ေျပာသည္။ 

အဆိုပါဘူမိအေျချပဳခရီး သြားလုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ပုပၸားေတာင္မႀကီး အနီးဝန္းက်င္၌ ႏွစ္သန္းေပါင္း မ်ားစြာကတည္းက တည္ရွိေနခဲ့ သည့္ ေက်ာက္မ်ား၊ တိရစၧာန္ မ်ား၊ အပင္မ်ား၏ေက်ာက္ျဖစ္ ႐ုပ္ႂကြင္းမ်ားႏွင့္ ဘူမိေဗဒဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ေန ရာ ၃၀ ခန္႔ ေရြးခ်ယ္ကာခရီးသြား မ်ား ေလ့လာႏိုင္မည့္ေနရာမ်ားကို လမ္းၫႊန္ဆုိင္းဘုတ္မ်ား တပ္ ဆင္ထားရွိမည္ျဖစ္သည္။ 

‘‘ေရွ႕ႏွစ္ထဲမွာေတာ့ ဆုိင္း ဘုတ္ႀကီးေတြ လုပ္သြားမယ္။ ဒါက မီးေတာင္ေက်ာက္ေတြ ဘယ္ နားကေန ထြက္တယ္၊ ဘယ္လိုအ သံုးက်တယ္။ အဲဒီလို အဓိပၸာယ္ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြနဲ႔ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္စာႏွစ္ဘာသာနဲ႔ လုပ္သြား မယ္။ ေလဆိပ္မွာ ဆိုင္းဘုတ္ေတြဘာေတြ ေၾကညာထားမယ္၊  ျပကြက္ထဲမွာ အေရးႀကီးတဲ့ေနရာ သံုးဆယ္ေလာက္ကို စီစဥ္ထား တယ္’’ဟု ဦးသန္းထြန္းက ေျပာ သည္။ 

ဘူမိအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဘူမိေဗဒ ပညာရပ္ကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ား လာေရာက္ေလ့လာႏိုင္မည့္အ ျပင္ သာမန္အရပ္သားမ်ားအေန ျဖင့္လည္း ေက်ာက္အမ်ိဳးအစား အလိုက္ သက္တမ္းမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးရွိပံုတို႔ကို ေလ့လာႏိုင္ရန္ အ ခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ရွင္းျပ ထားမည္ျဖစ္သည္။ 

လက္ရွိတြင္ ပုပၸားေတာင္မ ႀကီးႏွင့္ အနီးဝန္းက်င္ေဒသကို ယူနက္စကိုအသိအမွတ္ျပဳ Geo-park ဘူမိဥယ်ာဥ္ေဒသအျဖစ္ စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္ေရး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း ကာ ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္ေဆာင္ရြက္ ေနၿပီး ယခုအစီအစဥ္သည္ အဆို ပါေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္ထဲမွ လုပ္ငန္း စဥ္တစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။