ၾသစေၾတးလ်ဥပေဒသစ္မ်ားက ျပည္ပဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္

 ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံေရး ၌ ျပည္ပမွ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈသည္ ေလးနက္ေသာ ျပႆနာ တစ္ရပ္ျဖစ္လာေၾကာင္း ထိပ္ တန္းတာဝန္ရိွသူ တစ္ဦးကေျပာ ၾကားၿပီး သူလွ်ိဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံ ရပ္ျခားမွ ေငြေၾကးလွဴဒါန္းျခင္း မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တင္းက်ပ္ ေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ ပါလီမန္သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္က တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရိွ ေသာ ဘီလ်ံနာႏွစ္ဦးထံမွ အလွဴ ေငြမ်ား လက္ခံရယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီက ၾသစေၾတးလ်ထိပ္တန္းႏုိင္ငံ ေရးအသုိင္းအဝုိင္းကုိ သတိေပး ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာမ်ား က ဖြင့္ဟခဲ့ၿပီးေနာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မယ္လ္ကြန္တန္ဘူလ္က ယင္း ကိစၥကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ဇြန္လ က ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။


 စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအရ အမ်ားက သတိထားေစာင့္ၾကည့္ ခဲ့ေသာ္လည္း လစ္ဘရယ္ႏွင့္ အ လုပ္သမားပါတီဝင္ ႏုိင္ငံေရးသ မားမ်ားသည္ ေငြေၾကးပမာဏ အေျမာက္အျမားကို လက္ခံၿမဲ လက္ခံခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ အေျချပဳ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ တ႐ုတ္က ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဝင္ခြင့္လမ္းေၾကာင္းမ်ား ရရန္  ႏုိင္ငံေရးအရ အလွဴေငြမ်ား လွဴဒါန္းသည့္စနစ္ကို အသံုးခ်ခဲ့သည္ဆုိေသာ အဓိက စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီ၌ ရိွခဲ့ေၾကာင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပသည္။

 ယင္းစြပ္စဲြခ်က္မ်ားသည္ လံုးဝ အေျခအျမစ္မရိွေၾကာင္း တ႐ုတ္အစိုးရက ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

‘‘ျပည္ပကေန ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္တဲ့ ျပႆနာဟာ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးမွာ အေတာ့္ ကုိ ေလးနက္တဲ့ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီတစ္ ပတ္ေႏွာင္းပုိင္းမွာ အစိုးရအေနနဲ႔ သူလွ်ိဳလုပ္မႈနဲ႔ ျပည္ပဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈဥပေဒကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲဖို႔ သမုိင္းဝင္ဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းဖို႔အစီအစဥ္ကို မိတ္ဆက္ပါလိမ့္ မယ္လို႔ ပါလီမန္ကို ကြၽန္ေတာ္ ေျပာႏုိင္ပါတယ္’’ဟု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ေဂ်ာ့ဂ်္ဘရန္ဒီစ္က ပါလီမန္အားေျပာၾကားသည္။   

—Ref: AFP