ေမြးကင္းစကေလး ေသဆံုးသြားၿပီဟု မွားယြင္းေျပာၾကားေသာ အိႏိၵယဆရာဝန္ႏွစ္ဦး အလုပ္ထုတ္ပယ္ခံရ

အိႏိၵယႏုိင္ငံ နယူးေဒလီၿမိဳ႕ရိွ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုတစ္႐ံု၌ ႏုိဝင္ဘာ ၃၀ ရက္က ေမြးကင္းစကေလးတစ္ဦးကုိ ေသဆံုးသြား ၿပီဟု မွားယြင္းေျပာၾကားခဲ့ေသာ ဆရာဝန္ႏွစ္ဦး အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ခံရသည္။

 ကုိယ္ဝန္ေဆာင္တစ္ဦး သည္ အႁမြာေမြးခဲ့ေသာ္လည္း ထို ကေလးႏွစ္ဦးစလံုး ေသဆံုးသြားၿပီဟု ဆရာဝန္မ်ားက ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ယင္းကေလးမ်ားကုိ ပလတ္စတစ္ျဖင့္ ထုပ္ပုိးကာမိဘမ်ားထံ လာေရာက္အပ္ႏွံခဲ့ ေၾကာင္း NDTV သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါ ကေလးႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦးသည္ အသက္ရွင္ေနေသးသည္။


ေနာက္ထပ္ေျခာက္နာရီခန္႔ အၾကာတြင္ မိသားစုဝင္မ်ားက ထုိေမြးကင္းစကေလးႏွစ္ဦးကုိ အသုဘခ်ရန္ သြားရာလမ္း၌ ပလတ္စတစ္အိတ္အတြင္း ကေလးတစ္ ဦး တြန္႔လိမ္လာေသာေၾကာင့္ အသက္ရွင္ေနေသးေၾကာင္း သိရိွခဲ့ ရသည္။

 ‘‘အေနာက္ဘက္တံခါးက ေန ဒီကေလးႏွစ္ဦး အေလာင္း ထုပ္ပုိးထားတဲ့ အထုပ္တစ္ထုပ္ကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကုိ ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေဆး႐ံုကေနထြက္လာၿပီး သံုးကီလိုမီတာအကြာ ေရာက္ေတာ့ အထုပ္ထဲမွာ ကေလးတစ္ ေယာက္ အသက္ရွင္ေနေသးတာ သိခဲ့ရပါတယ္’’ဟု ထိုကေလး၏ အဘုိးက ေျပာသည္။

အဆိုပါကေလးသည္ အ သက္႐ွဴေနေသးေသာ္လည္း အေရးေပၚ ေဆးကုသမႈခံယူရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ေဆး႐ံုတစ္႐ံု သုိ႔ အလ်င္အျမန္ပို႔ေဆာင္ခဲ့ရၿပီး မွန္ေပါင္းေခ်ာင္ထဲတြင္ ထည့္ထားရသည္ဟု သတင္းက ေဖာ္ျပထားသည္။

Max Hospital ေဆး႐ံုက အဆုိပါျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြၽမ္းက်င္အဖြဲ႕က စံုစမ္းစစ္ေဆး ေနၿပီး ထုိမီးဖြားမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ ေသာ ေဒါက္တာေအပီမီတာႏွင့္ ေဒါက္တာဗီရွာဂူတာတုိ႔ကုိ အလုပ္ထုတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေျပာသည္။

အဆိုပါစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ ေဆးပညာအရ ဆင္ျခင္မဲ့ေၾကာင္း အျပစ္ေတြ႕ရိွပါက Max Hospital ေဆး႐ံုသည္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္႐ုပ္ သိမ္းခံရႏုိင္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနကေျပာသည္။

—Ref: CNA