ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦး ANP ပါတီမွ ထပ္မံႏုတ္ထြက္ျပန္

 ေဒါက္တာေအးေမာင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ၿပီးခုနစ္ရက္အၾကာ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေက်ာ္ေဇာ ဦးသည္လည္း ယေန႔ (ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္)က ANP ပါတီသို႔ႏုတ္ထြက္ စာတင္ခဲ့သည္။


ဦးေက်ာ္ေဇာဦးသည္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အ ျဖစ္ ၂၀၁၅ တြင္ တစ္သီးပုဂၢလအ ေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အႏိုင္ ရၿပီးေနာက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ သို႔ ဝင္ေရာက္လာသူျဖစ္သည္။

‘‘ဒီေန႔မနက္ (ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္) ကပဲ ႏုတ္ထြက္စာလာတင္ သြားတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေတာ့ ပါတီစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါ တယ္’’ ဟု ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕ဝင္ဦးေအာင္ ျမေက်ာ္က ေျပာသည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွတစ္ ဦးၿပီး တစ္ဦး ထြက္ခြာေနမႈမ်ား သည္ ပါတီမ်ားတြင္ ျဖစ္ေနက် ကိစၥျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မထူးဆန္း ေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ အ တြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ က ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္အရင္တုန္းက ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွာ လည္း ထြက္ၾကတာပဲ။ အဲဒီေတာ့ လူေပါင္းစံုနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ပါတီ တစ္ခုမွာ သေဘာထားမတိုက္ ဆိုင္တာေတြျဖစ္လာခဲ့မယ္ဆိုရင္ ပါတီကႏုတ္ထြက္တာေတြ ျဖစ္ လာမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ တစ္စံု တစ္ရာ ျပႆနာမရွိပါဘူး’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ႏုတ္ထြက္စာတင္ ထားသည့္ ပါတီဥကၠ႒ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဇန္န ဝါရီ ၄ ရက္မွ ၆ ရက္အထိ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေဝး က်င္းပၿပီး ဆံုးျဖတ္ရန္လ်ာထား သည္ဟု ေဒၚခင္ေစာေဝက ဆို သည္။

‘‘ေဒါက္တာေအးေမာင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အဲဒီအစည္း အေဝးေတြၿပီးမွပဲ ေျပာလို႔ရပါ မယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏုတ္ ထြက္စာ တင္ျခင္းကို လတ္တ ေလာတြင္ ဆိုင္းငံ့ထားေၾကာင္း ANP ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးဦး သာထြန္းလွက ေျပာၾကားထား သည္။

၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြး ေကာက္ပြဲ ၿပီးဆံုးသည့္ေနာက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ပထမဦးဆံုး ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္ ေဒၚထုေမသည္ ရခိုင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ေသာ ဦး ခင္ေမာင္ေဌး (အမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵ နယ္အမွတ္-၂ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္)၊ ဦးသန္း ေမာင္ဦး (ရမ္းၿဗဲမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ -၂ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္)၊ ဦးေက်ာ္လြင္ (ရမ္းၿဗဲမဲဆႏၵ နယ္အမွတ္-၁ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္) တို႔လည္း ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။

၎တို႔ႏုတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ ယခုအခါပါတီဥကၠ႒ေဒါက္တာ ေအးေမာင္အပါအဝင္ႏွင့္ ဦး ေက်ာ္ေဇာဦးတို႔သည္လည္း ႏုတ္ ထြက္စာ တင္ျခင္းျဖစ္သည္။

More in Politics Section