တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ လံုၿခံဳေရး တင္းက်ပ္ထား၍ ျမန္္မာဆန္ ဝယ္လိုအားက်ဆင္း

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြး ေႏြးပြဲအတြက္ လံုၿခံဳေရးတင္းက်ပ္ ထားျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဆန္တင္ ပို႔မႈ ေလ်ာ့နည္းသြားေၾကာင္း မူ ဆယ္ၿမိဳ႕မွ ကုန္သည္မ်ားကေျပာ ၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္အပါအ ဝင္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား၊ ေရ ထြက္ကုန္မ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တရားမဝင္ ေရာင္းခ်ေနရျခင္း ေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရးတိုးျမႇင့္ခ်ိန္တြင္ အေရာင္းအဝယ္ေလ်ာ့က်ေလ့ရွိ ေၾကာင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ ဆန္ကုန္ သည္တစ္ဦးကေျပာသည္။

‘‘တ႐ုတ္အဆြဲက ဒီရက္နည္း ေတာ့ ဆန္ၾကမ္းေစ်းကထပ္က် တယ္’’ ဟု ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔ ေနသည့္ ကုန္သည္ဦးမ်ိဳးသူရ ေအးက ေျပာသည္။

ယခုရက္ပိုင္း ျပည္တြင္းမွ မူ ဆယ္သို႔ ေန႔စဥ္ ဆန္အိတ္ေရ တစ္ သိန္းေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ေနေသာ္ လည္း တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားက တစ္ရက္လွ်င္ တန္ခ်ိန္သံုးေသာင္း ခန္႔သာ ဝယ္ယူေနေၾကာင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ ဆန္ကုန္သည္အခ်ိဳ႕ကေျပာသည္။မူဆယ္သို႔ ဆန္အဝင္မ်ားၿပီး တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားက ေစ်း ေလွ်ာ့ဝယ္ယူျခင္းေၾကာင့္ တစ္ ပတ္အတြင္း ဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ ေလးယြမ္ (က်ပ္ ၈၀၀ ခန္႔) က်ဆင္း ၿပီး မူဆယ္တြင္ ဆန္ၾကမ္း အ မ်ိဳးအစား တစ္အိတ္လွ်င္ ၁၃၃ ယြမ္ (က်ပ္ ၂၇,၀၀၀ ေက်ာ္) မွ ၁၂၉ ယြမ္ (က်ပ္ ၂၆,၅၀၀ ခန္႔) သို႔ က်ဆင္းလာသည္။

နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္း ေၾကာင္းေလးခုတြင္ မူဆယ္နယ္ စပ္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွ ပမာဏအမ်ားဆံုး ကုန္သြယ္ၿပီး ေအာက္တိုဘာ တတိယပတ္အ တြင္း ႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔ ကုန္သြယ္မႈ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕မွဆန္ႏွင့္သၾကား ကုန္သည္တစ္ဦး ကေျပာသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေအာက္ တိုဘာ ၁၈ ရက္က စတင္က်င္းပ သည့္ (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အမ်ိဳးသားညီလာ ခံအတြက္ လံုၿခံဳေရး တင္းက်ပ္ ထားသျဖင့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္ စပ္ကုန္သြယ္ေရး ရပ္လုနီးပါးျဖစ္ ခဲ့ရသည္။

ထို႔အျပင္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ ၇ ရက္တြင္ အဆံုးသတ္ သည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ထူေထာင္ျခင္း (တ႐ုတ္အမ်ိဳးသား ေန႔) ပိတ္ရက္ေနာက္ပိုင္း မူဆယ္ နယ္စပ္၌ ဖမ္းဆီးေနသည့္ သ ၾကားမွလြဲ၍ ဆန္အပါအဝင္အ ျခားလယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား ပံုမွန္ တင္ပို႔ေနေၾကာင္း ကုန္သည္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။