အမ်ိဳးသမီးမ်ား သိမ္ငယ္က်ိဳးႏြံေနရမည္ဟု သင္ၾကားေသာ တ႐ုတ္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း အပိတ္ခံရ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားကို အၿမဲတေစ က်ိဳးႏြံေနရမည္ဆိုေသာ သေဘာတရားမ်ိဳး သင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို တ႐ုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားက ပိတ္ပစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


တ႐ုတ္ ပညာေရး ဗ်ဴ႐ိုက အဆိုပါ ေက်ာင္းသည္ ယဉ္ေက်းမႈ ႐ိုးရာ ထံုးစံမ်ားကို ဦးစားေပး သင္ၾကား ပို႔ခ်ေနသည္ဟု အမည္ခံထားေသာ္လည္း လူမႈစံႏႈန္း တန္ဖိုးမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ေနေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

ဖူရွန္ ႐ိုးရာ ယဉ္ေက်းမႈေက်ာင္း၏ သင္ခန္းစာ ပို႔ခ်မႈတြင္ လိင္အခြင့္အေရး တူညီမွ်တမႈကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ေဟာေျပာေနၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္ညႇင္းပန္းမႈ ခံေနရလွ်င္ပင္ အမ်ိဳးသားမ်ားကို တံု႔ျပန္ရန္ မသင့္ဟု တိုက္တြန္းေနသည့္ ဗီဒီယိုတစ္ခု အြန္လုိင္းေပၚ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ ေက်ာင္း၏ သင္႐ိုးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဝဖန္ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီး ပညာေရး ဗ်ဴ႐ိုက ၾကားဝင္ ကိုင္တြယ္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေလ့လာသူမ်ားက တ႐ုတ္တြင္ အလားတူ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ပိုင္းအတြင္း အေရအတြက္ တိုးပြား ျမင့္တက္လာေနေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကသည္။

သင္တန္းေက်ာင္းက ပို႔ခ်မႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ ခင္ပြန္းသည္၊ ဖခင္၊ သားတို႔၏ စကားတိုင္းကို ေျမဝယ္မက် လုိက္နာရန္၊ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ယွဉ္ပါက အနိမ့္ဆံုး ေနရာတြင္သာ ေနထိုင္ရန္ အစရွိသည္တို႔လည္း ပါဝင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ 

အျခား အႀကံျပဳ ပို႔ခ်မႈမ်ားတြင္ အမိ်ဳးသားမ်ားက ဆူပူသည့္အခါ လံုးဝ ခြန္းတံု႔မျပန္ရန္၊ လင္ေယာက္်ားက မည္မွ် ဆိုးသြမ္းေနသည့္တိုင္ ကြာရွင္းခြင့္အတြက္ မေတာင္းဆိုရန္ အစရွိသည္တုိ႔လည္း ပါဝင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးသည္ အမ်ိဳးသား သံုးဦးထက္ပို၍ လိင္ဆက္ဆံမႈ ျပဳခဲ့ပါက သုက္ရည္က အဆိပ္ျဖစ္ၿပီး ေသေစႏုိင္သည္ဆိုေသာ မွားယြင္းသည့္ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲ သင္ၾကားမႈမ်ားပါ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း တ႐ုတ္ မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဗီဒီယိုထဲတြင္ “မင္းတို႔ ခင္ပြန္းက ဘာေျပာေျပာ မင္းတို႔က အဲဒီအတြက္ အသင့္ျပင္ဆင္ၿပီးသား ဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္ေနရမယ္”ဟု ဆရာတစ္ဦးက မိန္းကေလးမ်ားကို သင္ၾကားေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔အျပင္ အမိ်ဳးသမီးမ်ားသည္ ၾကမ္းတိုက္ျခင္း၊ အိမ္သာေစးျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို လက္ဗလာျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ထုိက္ေၾကာင္း ညႊန္ၾကားေလ့ ရွိသည္။

ယင္းေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္ ဖြင့္ဟေျပာဆိုျခင္း မရွိေစရဟု ကန္႔သတ္ ခံထားရေသာ္လည္း ၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းမ်ား စတင္ ေပါက္ၾကား ထြက္ေပၚလာသည္။ ပညာေရး ဗ်ဴ႐ိုက ဖူရွန္ ႐ိုးရာ ယဉ္ေက်းမႈေက်ာင္း၏ သင္ၾကားမႈမ်ားသည္ လူမႈတန္ဖိုးမ်ားကို ဆိုးရြားစြာ ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ေနသျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း ပိတ္ပစ္ေစရန္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေၾကညာသြားသည္။

Ref: BBC