စီမံကိန္းအခ်ိဳ႕ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ခြင့္ျပဳေပးရန္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္လွ်ပ္စစ္စက္မႈဝန္ႀကီးေျပာ

 ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္း အခ်ိဳ႕ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရာတြင္ အ ခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ လွ်ပ္ စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ ဝန္ႀကီး ဦးေဆြသိန္းက ေျပာသည္။ခြင့္ျပဳမိန္႔ၾကာျမင့္မႈေၾကာင့္ ျပည္နယ္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအခ်ိဳ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

‘‘ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြအတြက္ ကမ္းလွမ္းမႈေတြ ရွိေပမယ့္ ေႏွာင့္ ေႏွးမႈေတြျဖစ္ေနတယ္။ ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရကို စီမံကိန္းေတြ တင္ျပတဲ့အခါမွာ ၾကန္႔ၾကာမႈေတြ ေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈေတြ ျဖစ္ေနရ တယ္’’ဟု ဝန္ႀကီး ဦးေဆြသိန္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား၊ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းမ်ားကို တ႐ုတ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း၎က ဆိုသည္။

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရသည္ ျပည္နယ္ ႏွင့္တိုင္းအစိုးရမ်ားအား ျပည္ တြင္း၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အေမရိကန္ေဒၚလာငါးသန္းအ ထိ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ တင္ ျပရန္မလိုဘဲ ခြင့္ျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ယခုႏွစ္လယ္ပိုင္းက ထုတ္ျပန္ ထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဝန္ ႀကီးအမ်ားစုက စီမံကိန္းမ်ား အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ စနစ္ တက်စိစစ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနရ ျခင္းေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားရွိေန သည္ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ဝင္ ဦးဝင္းထိန္က 7Day News သတင္းဂ်ာနယ္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး တြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

‘‘ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေတြ၊ ဝန္ႀကီးေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာ မွာ အမ်ားႀကီးသတိထားရတယ္။ အမ်ားႀကီးသတိထားရတယ္ဆို တာ Risk ယူရမွာ ဝန္ေလးေနၾက တယ္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္မယ္ ဆိုရင္ လုပ္ကြာ၊ ခ်ကြာ၊ မွားကာ မွ မွားေရာ အဲဒီလိုမလုပ္ၾကဘူး။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အဘက္ဘက္ က တြက္လို႔ ေႏွာင့္ေႏွးေနရတယ္’’ ဟု ဦးဝင္းထိန္က ေျပာၾကားသည္။

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရလက္ထက္ တြင္  အစိုးရ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၌ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ရွိေန ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရက ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအ စဥ္မ်ားကို အေမရိကန္လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားက သိလိုေနၾကေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္ပါတီစီးပြားေရး ေကာ္မတီ ဝင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္က ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အေမရိကန္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီစီးပြားေရးေကာ္မတီ တို႔ေတြ႕ဆံုပြဲ၌ အေမရိကန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အထက္ပါအတိုင္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို စိ စစ္ရာတြင္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ေၾကာင့္္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ အ ခက္အခဲျဖစ္ေနရေၾကာင္း ႏုိင္ငံ ျခားသားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒တစ္ဦးက ေျပာ သည္။

ခြင့္ျပဳမိန္႔ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံျခားလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားကို ဖိတ္ေခၚရာတြင္ လြယ္ကူ႐ိုးရွင္းစြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳ လုပ္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈေကာ္မရွင္က စိစစ္ခြင့္ျပဳေပး ေနေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ဒုတိယ သမၼတႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ား (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႕ဆံုပြဲ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျမန္ ဆန္စြာ ခြင့္ျပဳေပးေနေသာ္လည္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုး ရတြင္ အခ်ိန္႔ၾကန္႔ၾကာေနမႈအခ်ိဳ႕ ရွိေနသည္ကို ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ မည္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။