အက်ဥ္းသား ၁,၀၀၀ ဆံ့ က်ိဳက္မေရာ အက်ဥ္းေထာင္ ေဆာက္လုပ္မႈ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းၿပီးစီး

မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္ မေရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်ိဳက္မေရာအက်ဥ္းေထာင္သစ္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိရာ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္အက်ဥ္း ဦးစီးဌာန ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးလင္းဗိုလ္ေနာင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိ က်ိဳက္မေရာအ က်ဥ္းေထာင္ (ေမာ္လၿမိဳင္)သည္ လည္း အက်ဥ္းသားတစ္ေထာင္ဆံ့ၿပီး ယင္းေထာင္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ႏုိင္ရန္ က်ိဳက္မေရာတြင္ အက်ဥ္းသား တစ္ေထာင္ဆံ့ အက်ဥ္းေထာင္သစ္ကို ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ကစတင္ကာ ဘ႑ာႏွစ္ အလုိက္ရရွိသည့္ ဘတ္ဂ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။

‘‘၂၀၁၉-၂၀ ေလာက္မွ ၿပီးေလာက္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လည္း ျမန္ျမန္ၿပီးေစခ်င္တယ္။ က်ပ္တည္းတဲ့ေနရာက အက်ဥ္း သားေတြ ေရႊ႕ေပးရေအာင္ အဓိကက ႏုိင္ငံေတာ္က ခ်ေပးတဲ့ ဘတ္ ဂ်က္ေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ လုပ္ရ တာကိုး။ အခု ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလာက္ၿပီးတဲ့အေနအထားရွိ တယ္’’ဟု ဦးလင္းဗိုလ္ေနာင္က ေျပာသည္။

က်ိဳက္မေရာအက်ဥ္းေထာင္ သစ္သည္ လက္ရွိတြင္ တည္ ေဆာက္မႈမၿပီးစီးေသးသည့္အ ျပင္ လံုၿခံဳေရးလည္း မရွိေသး၍ လတ္တေလာတြင္ အက်ဥ္းသား မ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ထားႏိုင္ျခင္းမရွိ ေသးေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ပထမအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး၌ က်ိဳက္မေရာ အက်ဥ္းေထာင္ (ေမာ္လၿမိဳင္)၏ အေဆာက္အအံု ႏွင့္ ေျမေနရာအား ပုဂၢလိကသို႔ ေရာင္းခ်ရန္ ရွိ၊ မရွိ ေခ်ာင္းဆံု ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး၏ ေမးျမန္း ခ်က္အေပၚ အက်ဥ္းေထာင္သစ္ ေနရာသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီးပါက က်ိဳက္မေရာအက်ဥ္းေထာင္ (ေမာ္ လၿမိဳင္)သည္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ေျမျဖစ္၍ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕က ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ထံ တင္ျပေဆာင္ရြက္မည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရး ရာ ဝန္ႀကီးက ေျဖၾကားဖူးသည္။

က်ိဳက္မေရာအက်ဥ္းေထာင္ သစ္ကို က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ေရ တြင္းကုန္းေက်းရြာအနီး ကြင္းအ မွတ္ (၅၈၆)ႏွင့္ (၅၉၀) ရွိ ေျမဧက ၂၅၆ ဒသမ ၆၆ ရွိသည့္ေနရာတြင္ တည္ေဆာက္ေနသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ အက်ဥ္း သား တစ္ေထာင္ဆံ့ (က)အဆင့္ ရွိ က်ိဳက္မေရာအက်ဥ္းေထာင္ (ေမာ္လၿမိဳင္)ႏွင့္ အက်ဥ္းသား ငါးရာဆံ့ (ခ) အဆင့္ရွိ သထံုအ က်ဥ္းေထာင္ဟူ၍ အက်ဥ္းေထာင္ႏွစ္ခုရွိေၾကာင္း ျပည္နယ္အက်ဥ္း ဦးစီးဌာနက ဆုိသည္။