ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္ လိႈင္နယ္ေျမသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္မည္

ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕မည္ျဖစ္၍ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ တစ္လ ေနာက္ဆုတ္ထား
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္ကို ေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြင့္ လွစ္ထားေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္ကို ယခု ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္(လႈိင္နယ္ေျမ)သို႔ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ တစ္လ ေနာက္ဆုတ္မည္ဟု အဆိုပါ တကၠသိုလ္က ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ ေၾကညာသည္။

 သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ေျပာင္းေရႊ႕ ဖြင့္လွစ္မည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (လိႈင္နယ္ေျမ)ရွိ အေဆာက္အအံု ကို အၿပီးသတ္ေဆာက္လုပ္ေနရာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္း ေစရန္ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ကို ဒီဇင္ ဘာ ၄ ရက္အစား ၂၀၁၈  ဇန္န ဝါရီ ၂ ရက္သို႔ တစ္လခန္႔ ေနာက္ ဆုတ္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။

       ‘‘အေဆာက္အအံုကေဆာက္လို႔ မၿပီးေသးေတာ့ ေက်ာင္းဖြင့္ဖို႔ တစ္လေနာက္ဆုတ္ထားတယ္။ ေျပာင္းတဲ့ Process (လုပ္ငန္း)ေတြလုပ္ေနတယ္။ အေသးစိတ္ကို ေက်ာင္းရဲ႕ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမွာ ေၾကညာထားတယ္’’ဟု သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဒါက္တာ ေစာစႏၵာေအးက ေျပာသည္။

ယခု ပညာသင္ႏွစ္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္း ပညာတကၠသိုလ္သို႔ ပထမႏွစ္ တက္ေရာက္ခြင့္ရသူမ်ား အပါ အဝင္ ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္ အထက္တန္း မ်ားအားလံုးသည္ ရန္ကုန္တကၠ သိုလ္(လိႈင္နယ္ေျမ)ရွိ သတင္း အခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠ သိုလ္ အေဆာက္အအံုသစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ကို တစ္လ ခန္႔ေနာက္ဆုတ္ထားေသာ္လည္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအားလံုး သည္ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္ေနာက္ ဆံုးထားကာ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ယခင္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေနရာတြင္ ပင္ ေက်ာင္းအပ္ရမည္ဟု ေၾက ညာထားသည္။

အဆိုပါ တကၠသိုလ္တြင္ Software Engineering, Know -ledge Engineering, Business Information Systems, High Performance Computing, Embedded Systems, Comm -unication and Networking, Computer Systems စသည့္ အထူးျပဳဘာသာရပ္ခုနစ္ခု ေရြး ခ်ယ္သင္ယူႏုိင္သည္။ သင္တန္း ကာလ ငါးႏွစ္တက္ေရာက္ၿပီးပါ က B.C.Sc (ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ) ႏွင့္ B.C.Tech (ကြန္ပ်ဴတာနည္း ပညာ)ဘြဲ႕ ေပးအပ္သည္။

ယခု ပညာသင္ႏွစ္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္း ပညာတကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္သင္ တန္းမ်ားသို႔ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၂၁၇ ဦး တက္ေရာက္ ခြင့္ရၿပီး ဝင္ခြင့္ရအနိမ့္ဆံုး အမွတ္ သည္ ၄၈၇ မွတ္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ တကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၉၀၀ ခန္႔တက္ရာက္ေနၿပီး ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္ျပင္ပမွ တက္မည့္သူ မ်ားကို လိႈင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ တြင္ အေဆာင္ေနထုိင္ခြင့္ေပး သည္။

၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာက အဆင့္ ျမင့္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္အျဖစ္ ရန္ကုန္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (ဗဟန္းနယ္ေျမ)ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ဧၿပီ၌ သတင္းအခ်က္ အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (University of Information Technology-UIT)ဟု အမည္ ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။