မူလတန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမႏွစ္သိန္းခန္႔ကို ဒုတိယတန္းသင္႐ိုးသစ္ နည္းျပသင္တန္းေပးမည္

 ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ ႏွစ္တြင္ စတင္ေျပာင္းလဲမည့္ ဒုတိယတန္း သင္႐ိုးသစ္အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ မူလတန္းျပဆရာ၊ ဆရာမ ႏွစ္သိန္းခန္႔ကို နည္းျပ သင္တန္းေပးမည္ဟု ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ေျပာ သည္။

ယခု ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ ႏွစ္တြင္ စတင္ေသာ ပထမတန္း သင္႐ုိးသစ္ကို သင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ ငါးေသာင္းခန္႔ကို ယခင္ႏွစ္က နည္းျပသင္တန္း မ်ားေပးခဲ့ရာ ရာထူးတိုးႏွင့္ အေျပာင္းအေရႊ႕မ်ား ေဆာင္ရြက္ ၿပီးခ်ိန္တြင္ သင္တန္းေပးထား ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ေျပာင္း ေရႊ႕ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒုတိယတန္းသင္႐ိုးသစ္ သင္ၾကား နည္းမ်ားကို မူလတန္းျပဆရာ၊ ဆရာမအားလံုးကို သင္တန္းေပး မည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

‘‘မႏွစ္က ဆရာ၊ ဆရာမ ႏွစ္ သိန္းနီးပါးရွိတာကို ငါးေသာင္းပဲ သင္တန္းေခၚလိုက္တဲ့အတြက္ အဲဒီငါးေသာင္း ေျပာင္းသြားတာ နဲ႔ ရာထူးတိုးသြားတာနဲ႔ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ Grade 2 (ဒုတိယတန္း) Text Book အသစ္ေတြကို မူလတန္းျပဆရာ ႏွစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းစလံုးကို သင္ တန္းေပးမယ္’’ဟု ေဒါက္တာမ်ဳိး သိမ္းႀကီးက ေျပာသည္။

အေျခခံပညာ အတန္းမ်ား ကို တစ္ႏွစ္တစ္တန္းႏႈန္း သင္႐ိုး ၫႊန္းတမ္းအသစ္မ်ားျဖင့္ ၂၀၁၆ -၁၇ ပညာသင္ႏွစ္က စတင္၍ သင္ၾကားေနရာ ဒုတိယတန္းကို လာမည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ ႏွစ္တြင္ သင္႐ိုးသစ္ျဖင့္ သင္ၾကား မည္ျဖစ္သည္။ အသစ္ေရးဆြဲထား ေသာ ဒုတိယတန္းသင္႐ိုးသစ္ကို မူလတန္းျပဆရာ၊ ဆရာမအား လံုး သင္ၾကားႏုိင္ရန္ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ ဘာအတြင္း ဗဟိုအဆင့္နည္းျပ သင္တန္းမ်ား စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္သည္။

‘‘ဒီဇင္ဘာေက်ာင္းပိတ္ရက္ မွာ ဗဟိုအဆင့္သင္တန္းေတြ စမယ္။ ၿပီးရင္ တိုင္းအဆင့္၊ ၿမိဳ႕ နယ္အဆင့္၊ ခ႐ိုင္အဆင့္၊ ေက်ာင္းအဆင့္ ဆင့္ပြားသင္တန္း ေတြ ေပးမယ္’’ဟု အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာန ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ႏုိင္စိုးက ေျပာသည္။

လက္ရွိ သင္ၾကားေနသည့္ ဒုတိယတန္းသင္႐ိုးတြင္ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္၊ သခၤ်ာ၊ သိပၸံႏွင့္ လူမႈ ေရးဘာသာရပ္ ငါးခုပါရွိၿပီး တြဲ ဖက္သင္႐ိုးဘာသာရပ္မ်ားအျဖစ္ စာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႔နီတိ၊ ပန္းခ်ီ၊ ကာယႏွင့္ ဂီတတို႔ပါဝင္သည္။

သင္႐ိုးသစ္တြင္ အဆိုပါဘာ သာရပ္မ်ားအျပင္ တိုင္းရင္းသား ဘာသာရပ္မ်ားပါ ထည့္သြင္း ျဖည့္စြက္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္႐ိုး အေဟာင္းကဲ့သို႔ အေထြေထြဘာ သာ၊ တြဲဖက္သင္႐ိုးဟူ၍ ခြဲျခား မည္မဟုတ္ဘဲ ဘာသာရပ္အား လံုးကို အဓိကဘာသာအျဖစ္ သင္ၾကားမည္ဟု ပညာေရးဝန္ ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာခိုင္ၿမဲက ေျပာသည္။

ဒုတိယတန္းသင္႐ိုးၫႊန္း တမ္းအသစ္မ်ားကို ဂ်ပန္အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) ႏွင့္ အေျခခံပညာသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ေကာ္မတီတို႔ ပူးေပါင္းေရးဆြဲျခင္း ျဖစ္သည္။