ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ ၁၁ လအတြင္း လူ ၅၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုး၊ ၃,၀၀၀ ခန္႔ ဒဏ္ရာရ

ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီမွ ႏုိဝင္ဘာ ေနာက္ဆံုးပတ္အထိ ၁၁ လအ တြင္း ယာဥ္တုိက္မႈေၾကာင့္ ေသ ဆံုးသူ ၅၄၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ဒဏ္ရာ ရသူ ၃,၀၀၀ ခန္႔ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ရန္ ကုန္တိုင္း အမွတ္(၂) ယာဥ္ထိန္း တပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး႐ံုးမွ ယာဥ္ထိန္းရဲအ ရာရွိတစ္ဦးက ဆိုသည္။ 

၂၀၁၇ ပထမေလးလတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားအနက္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ရက္ ဧၿပီလက ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဒုတိယေလးလတြင္ ေမလသည္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ 

ရန္ကုန္တုိင္း၌ ယခုႏွစ္ ပထမေလးလတြင္ ယာဥ္မေတာ္ တဆမႈေပါင္း ၉၈၃ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ ေသာ္လည္း ဒုတိယေလးလျဖစ္ သည့္ ေမ၊ ဇြန္၊ ဇူလိုင္ႏွင့္ ၾသဂုတ္ လမ်ား၌ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ေပါင္း ၈၀၆ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ကာ စက္ တင္ဘာမွ ႏုိဝင္ဘာေနာက္ဆံုး ပတ္အထိ ယာဥ္တိုက္မႈ ၅၃၆ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း အမွတ္(၂) ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး႐ံုးမွ စာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ 

ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား ေၾကာင့္ ၁၁ လအတြင္း အမ်ိဳးသား ၄၄၅ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၁၀၀ ဦး၊ စုစု ေပါင္း ၅၄၅ ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသား ၂,၁၀၆ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၈၅၀ ဦး စုစုေပါင္း ၂,၉၅၆ ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့ေၾကာင္း အထက္ပါစာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ျဖစ္ ပြားခဲ့သည့္ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားအ နက္ စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္ ၃၁ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ယာဥ္တုိက္မႈ ေပါင္း ၃၆၁ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အမ်ိဳး သား ၂၈၉ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၈၀ ဦး ေသဆံုးကာ အမ်ိဳးသား ၁,၂၉၉ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၅၆၈ ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့ ေၾကာင္း အမွတ္(၂)ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး႐ံုးရွိ စာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ တစ္ႏွစ္ လံုးတြင္ ရန္ကုန္တုိင္း၌ ယာဥ္ မေတာ္တဆမႈေပါင္း ၂,၇၀၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လူ ၆၂၃ ဦး ေသဆံုးကာ ၃,၄၀၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ ရာရခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း အ မွတ္(၂)ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး႐ံုး မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာ သည္။