ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘင္းမ္စတက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ကို လက္ခံေတြ႕ဆံု

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဘင္းမ္စတက္အတြင္းေရးမွဴးတုိ႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ (ဓာတ္ပုံ−State Counsellor Office)

 ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ဘင္းမ္စတက္(BIMSTEC) အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr. M Sha-hidul Lslam အား ယမန္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဧည့္ ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ေတြ႕ဆံုစဥ္ ဘင္းမ္ စတက္အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား က႑အလိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ စိုက္ ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲ ရာယ္တို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ ကိစၥရပ္ မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ ျပန္သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွစ္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ေတာင္အာရွငါးႏိုင္ငံတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဘင္းမ္စတက္ ၏လက္ရွိ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရာ ထူးကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသား Mr. M Shahidul Lslam က တာဝန္ယူထားသည္။

ဘင္းမ္စတက္အဖြဲ႕ႀကီးကို နည္းပညာႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးက႑စံု လုပ္ေဆာင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယ၊ သီရိလကၤာ၊ ထုိင္း၊ ျမန္မာ၊ နီေပါႏွင့္ ဘူတန္ႏုိင္ငံတုို႔ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဘင္းမ္စတက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ တို႔ေတြ႕ဆံုမႈ သတင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးျခင္းရွိ၊ မရွိ မပါရွိေပ။

ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အ တိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အတူ အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္၊ အျပည္ ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းႏွင့္ တာ ဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္သည္။