အ႐ႈံးေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံပုိင္စက္႐ံု ၂၈ ႐ံုႏွင့္ပတ္သက္၍အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာ ေရးသားရန္ ယေန႔ကြင္းဆင္း ေလ့လာမည္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္က လတ္တေလာရပ္နားရန္ ဆံုးျဖတ္ထားသည့္ အ႐ႈံးေပၚေန ေသာ ႏုိင္ငံပိုင္စက္႐ံု ၂၈ ႐ံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပဏာမအစီရင္ခံစာ ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလကုန္ တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ ႀကီးဌာနသို႔ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ယခု ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမွ ေတြ႕ရွိ ခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာကို ဒီဇင္ဘာလကုန္ တြင္ တင္သြင္းရန္ စီစဥ္ထား သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္နားတဲ့ကာလေလးမွာ အျမန္ဆံုးဆင္းၿပီးေတာ့ ေလ့လာ သံုးသပ္ဖို႔ရွိတယ္’’ဟု လတ္ တေလာဆုိင္းငံ့ထားေသာ ႏုိင္ငံ ပိုင္စက္႐ံုမ်ား ျပန္လည္ေလ့လာ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးအဖြဲ႕ (၁) ေခါင္းေဆာင္ ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္အ မတ္ ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

အဆုိပါ အ႐ႈံးေပၚေနေသာ စက္႐ံုမ်ားကို ေလ့လာရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပညာရွင္ မ်ား မ်ား ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ယင္းအဖြဲ႕ႏွစ္ခု ပူးေပါင္း၍ ကြင္းဆင္းေလ့လာ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဖြဲ႕(၂)မွ အဖြဲ႕ ဝင္ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုအမတ္ ဦးတင္ထြန္းႏိုင္က ရွင္းျပသည္။

‘‘အဖြဲ႕ရဲ႕ အၿပီးသတ္အစီရင္ ခံစာမွာ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေတြပါမယ္။ အဲဒါေတြကို အစိုးရ အဖြဲ႕က စဥ္းစားမယ္၊ ခ်င့္ခ်ိန္ မယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကလည္း စဥ္း စားမယ္။ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို မူတည္ၿပီးမွသာလွ်င္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္တစ္ရပ္ အျဖဴ၊ အမည္းထြက္လာမွာေပါ့’’ဟု ၎က ဆုိသည္။

အ႐ံႈးေပၚေနသည့္ ႏုိင္ငံပိုင္ စက္႐ံု ၂၈ ႐ံုတြင္ စက္မႈဝန္ႀကီး ဌာနေအာက္ရွိ စက္႐ံု ၂၄ ႐ံု၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ စက္႐ံုေလး႐ံုတုိ႔ ပါဝင္ သည္။

‘‘ဒီစက္႐ံုေတြက အခုအ႐ႈံး ေပၚေနတယ္။ ဒီစက္႐ံုေတြကို ဘယ္လိုျပန္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ လုိ႔ရွိရင္ တုိင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးရွိမလဲဆုိတာကိုပဲ ဦးတည္တာ။ ကိုယ္တုိ႔တာဝန္ကလည္း အဲဒါပဲ’’ ဟု ဦးတင္ထြန္းႏိုင္က ရွင္းျပ သည္။

စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခ ကိုက္မႈမရွိ၍ လတ္တေလာ ရပ္ နားသင့္သည့္ ႏုိင္ငံပိုင္စက္႐ံု ၄၄ ႐ံုစာရင္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ၁၆ ႐ံုကို ဆက္လက္လည္ပတ္ခြင့္ျပဳခဲ့ကာ က်န္ ၂၈ ႐ံုကို လတ္တေလာ ဆုိင္းငံ့ထားရန္ လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ ထြက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒တို႔ထံ ေပးပို႔မည္ျဖစ္ သည္။

အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာအ ေပၚ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ ႀကီးဌာနက သံုးသပ္ကာ အ႐ႈံးေပၚ ေနေသာ စက္႐ံု ၂၈ ႐ံုကို လံုးဝ ရပ္နားရန္ (သို႔မဟုတ္) ပုဂၢလိက ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဆက္လက္ လည္ပတ္ရန္ စသည္ျဖင့္ အေျဖ ထြက္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း ဆိပ္ ႀကီးခေနာင္တိုအမတ္ ဦးတင္ထြန္းႏိုင္က ေျပာသည္။

အ႐ႈံးေပၚသျဖင့္ လတ္တေလာ ရပ္နားထားသည့္ ႏုိင္ငံပိုင္စက္႐ံုမ်ား

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

အမွတ္ (၁၄) အႀကီးစားစက္႐ံု (သာဂရ)
အမွတ္ (၁၅) အႀကီးစားစက္႐ံု (သာဂရ)
အမွတ္ (၁၆) အႀကီးစားစက္႐ံု (ဆင္တဲ)
အမွတ္ (၁၇) အႀကီးစားစက္႐ံု (မလြန္)
အမွတ္ (၁) သံမဏိစက္႐ံု (ျမင္းၿခံ)
အမွတ္ (၂) သံမဏိစက္႐ံု (ပင္းပက္)
ေရာ္ဘာပစၥည္းစက္႐ံုခြဲ (သဃၤန္းကြၽန္း)
အမွတ္ (၂၃) အႀကီးစားစက္႐ံု (ေညာင္ေျခေထာက္)
အမွတ္ (၂၆) အႀကီးစားစက္႐ံု (သာဂရ)
အမွတ္ (၃၂) အႀကီးစားစက္႐ံု (ႀကံခင္း)
မွန္ထုတ္လုပ္ေရး (ပုသိမ္)
ပလတ္စတစ္စက္႐ံု (ေက်ာက္ဆည္)
အမွတ္ (၁) အထည္စက္႐ံု (ေရႊေတာင္)
အမွတ္ (၃) အထည္စက္႐ံု (စစ္ကိုင္း)
အမွတ္ (၃) အထည္စက္႐ံုခြဲ (စစ္ကိုင္း)
အမွတ္ (၅) အထည္စက္႐ံု (ပခုကၠဴ)
အမွတ္ (၆) အထည္စက္႐ံုခြဲ (မံုရြာ)
အမွတ္ (၇) အထည္စက္႐ံု (ျမစ္သား)
အမွတ္ (၈) အထည္စက္႐ံု (ေပ်ာ္ဘြယ္)
အမွတ္ (၈) အထည္စက္႐ံုခြဲ (ရမည္းသင္း)
အမွတ္ (၁၀) အထည္စက္႐ံု (ေတာင္သာ)
အထည္စက္႐ံုခြဲ (ျမင္းၿခံ)
အဆင့္ျမင့္စကၠဴစက္႐ံု (သာေပါင္း)
သတင္းစာစကၠဴစက္႐ံု (သာေပါင္း)

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန

အမွတ္ (၁) ေရနံခ်က္စက္႐ံု (သန္လ်င္)
အမွတ္ (၃) ဓာတ္ေျမဩဇာစက္႐ံု (ေက်ာ္စြာ)
အမွတ္ (၃) ေရနံဓာတ္ေငြ႕စက္႐ံု (ကြၽန္းေခ်ာင္း)
ေရနံဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ျဖန္႔ျဖဴးေရးဌာန