ေဂ်႐ုဆလင္ကို အစၥေရး၏ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာရန္ ထရမ့္စီစဉ္

ေဂ်႐ုဆလင္ကို အစၥေရး၏ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္အျဖစ္ အေမရိကန္ သမၼတ ေဒၚနယ္လ္ထရမ့္က အသိအမွတ္ ျပဳသြားမည္ဟု သိရသည္။

အေမရိကန္ အစိုးရ ထိပ္ပိုင္း အရာရွိ အခ်ိဳ႕က ထရမ့္သည္ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ အစၥေရး၏ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ေဂ်႐ုဆလင္ကို အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာဖြယ္ ရွိေနသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိၿမိဳ႕ေတာ္ တဲလ္အဗစ္ဗ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အေမရိကန္ သံ႐ံုးကို ေဂ်႐ုဆလင္သို႔ အလ်င္အျမန္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ဖြယ္ မရွိေသးဟု ဆိုသည္။ ထရမ့္၏ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမည့္ အစီအစဉ္ မတိုင္မီတြင္ ယခုသတင္း ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဂ်႐ုဆလင္ကို အစၥေရးက ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ္လည္း ပါလက္စတိုင္းက ၎တို႔၏ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ေတာင္းဆိုေနသည္။ ေဂ်႐ုဆလင္သည္ မိမိတို႔၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ဟု အစၥေရးေရာ၊ ပါလက္စတိုင္းပါ သတ္မွတ္ေနေသာ္လည္း ႏွစ္ဖက္စလံုး၏ အဆိုကို ႏုိင္ငံတကာက တိတိက်က် အသိအမွတ္ ျပဳထားျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။

အေမရိကန္က ေဂ်႐ုဆလင္ကို အစၥေရး၏ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ ျပဳလုိက္ျခင္းက ပါလက္စတုိင္းအတြက္ အထိနာေစၿပီး အာရပ္ကမာၻတြင္လည္း ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ား ရွိလာႏုိင္သည္။ ထို႔အျပင္ ေဂ်႐ုဆလင္သည္ ဘာသာေရးအရ အျမင့္ျမတ္ဆံုး နယ္ေျမတစ္ခုအျဖစ္လည္း သတ္မွတ္ ခံထားရျခင္းေၾကာင့္ အျငင္းအခံုမ်ား ပိုမို ျပင္းထန္ တင္းမာခဲ့သည္။

အစၥေရးႏုိင္ငံကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္က စတင္ ထူေထာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဂ်႐ုဆလင္ကို ႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ အေမရိကန္က ပထမဆံုး အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာမည္ဟု သိရသည္။ အေမရိကန္၏ အသိအမွတ္ ျပဳမႈေနာက္တြင္ အျခား ကမာၻ႕ႏုိင္ငံမ်ားပါ လုိက္ပါလာဖြယ္ ရွိေနသည္။

သမၼတ ထရမ့္က အစၥေရး၏ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ေဂ်႐ုဆလင္ကို အသိအမွတ္ျပဳ သတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္ လက္ေတြ႕က်သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုဟု ယူဆေနေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ ထရမ့္သည္ တဲလ္အဗစ္ဗ္ရွိ သံ႐ံုးကို ေဂ်႐ုဆလင္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေစရန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနကို ညႊန္ၾကားမည္ ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕မႈ အတြက္မူ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ အခ်ိန္ယူရဖြယ္ ရွိေနေၾကာင္းလည္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပသြားသည္။

Ref: Reuters