တားျမစ္ေဆး ကိစၥေၾကာင့္ ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္တြင္ ႐ုရွားႏုိင္ငံ ပါဝင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရ

တားျမစ္ေဆး ျပႆနာႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ႐ုရွား အားကစားအဖြဲ႕ကို ၿပံဳခ်မ္း ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္တြင္ ပါဝင္ခြင့္ တားျမစ္ ပိတ္ပင္လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံတကာ အိုလံပစ္ ေကာ္မတီက ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္တြင္ ႐ုရွားႏုိင္ငံကို ပါဝင္ခြင့္ ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေၾကညာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ႐ုရွား အားကစား ေမာင္မယ္မ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔ တားျမစ္ေဆး သံုးစြဲမႈ ကင္းစင္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္ပါက ႐ုရွားအလံကို ကိုယ္စားမျပဳဘဲ ေတာင္ကိုရီးယားရွိ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးတြင္ ပါဝင္ ယွဉ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရဖြယ္ရွိေနသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဆိုခ်ီ ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္၌ ႐ုရွားအစိုးရက ေထာက္ခံအားေပးသည့္ အိုလံပစ္ အသင္းဝင္မ်ားသည္ တားျမစ္ထားသည့္ ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႕ရွိမႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ယခုလို ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ “ပံုရိပ္ ထိခုိက္ခဲ့တဲ့ အျခအေနကို ျပတ္ျပတ္သားသား ကိုင္တြယ္ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္”ဟု ႏုိင္ငံတကာ အိုလံပစ္ ေကာ္မတီက ေၾကညာသည္။

႐ုရွားအစိုးရႏွင့္ အားကစား အဖဲြ႕မ်ားကမူ ယခုဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဝဖန္ ႐ႈတ္ခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရးသမား အခ်ိဳ႕က ႐ုရွား အားကစားသမား အားလံုးက ၿပိဳင္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္သင့္ေၾကာင္း ေတာင္းဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရ အရာရွိ အခ်ိဳ႕ကမူ တားျမစ္ေဆး သံုးစြဲမႈ ကင္းရွင္းေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္သည့္ အားကစား ေမာင္မယ္မ်ားကို ၿပံဳခ်မ္းၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ ယွဉ္ၿပိဳင္ရန္ အားေပးသြားမည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

႐ုရွား အိုလံပစ္ ေကာ္မတီက ၎တို႔သည္ တားျမစ္ေဆး ကင္းရွင္းသည့္ အားကစားသမားမ်ားကို စုစည္းကာ ႐ုရွားႏုိင္ငံ ကိုယ္စားမျပဳဘဲ ႐ုရွားမွ အိုလံပစ္ အားကစားအဖြဲ႕ဆိုေသာ အမည္ျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ ေစလႊတ္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

႐ုရွားက တားျမစ္ေဆး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစဉ္တစိုက္ ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ေဆးမႈမ်ားအရ ႐ုရွား အားကစားသမား အမ်ားအျပားတြင္ တားျမစ္ေဆး သံုးစြဲမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ ၿပိဳင္ပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္၌ စတင္က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ႐ုရွားကို ပိတ္ပင္ထားျခင္းေၾကာင့္ အစဉ္အလာ အႀကီးဆံုး အိုလံပစ္ အားကစားႏိုင္ငံတစ္ခု ပါဝင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပသြားသည္။

Ref: BBC