အေမရိကန္ကို ဧကန္အမွန္ၿခိမ္းေျခာက္လာေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားဒံုးက်ည္မ်ား

Hwasong-12 ဒံုးက်ည္ စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္မႈကို တက္ေရာက္ၾကည့္႐ႈၫႊန္ၾကားခဲ့ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္ KCNA / file / epa

ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္က ေျမာက္ကိုရီးယား သည္ ႏုိင္ငံသမိုင္းတြင္ ခရီးတာအေဝးဆံုး ပ်ံသန္း ႏုိင္သည့္ တုိက္ခ်င္းပစ္ဒံုးက်ည္ တစ္စင္းကို ေအာင္ျမင္စြာ စမ္း သပ္ ပစ္လႊတ္ခဲ့သည္။ ထိုျဖစ္ရပ္ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ယခု အခါ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ အေမရိကန္ကို ဒံုးက်ည္ျဖင့္ အမွန္ တကယ္တိုက္ခိုက္ႏုိင္စြမ္းရွိလာ ၿပီလားဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ားလည္း ျပန္လည္ႏိုးထလာခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ဒံုးက်ည္နည္းပညာသည္ တိုးတက္မႈမ်ားရွိေနသည့္တိုင္ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ သို႔ မေရာက္ႏုိင္ေသးဟု လြန္ခဲ့ သည့္ တစ္ႏွစ္ကထိ ေယဘုယ်ယူဆခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ႏွစ္တာမွ်ကာလအတြင္း အံ့မခန္းေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိလာသည္မွာ သံသယရွိစရာ မလိုေခ်။ အေမရိ ကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ အေမရိကန္ပိုင္နက္ထိ ေရာက္ရွိေအာင္ ပစ္ခတ္ႏုိင္သည့္ တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးက်ည္မ်ား လံုးဝပိုင္ဆုိင္လာေစ မည္မဟုတ္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ သည္။ ယခုအခါတြင္မူ ၎၏စကားတည္၊ မတည္ ထရန္႔အေန ျဖင့္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရမည့္ အေျခအေနရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။

၎တို႔၏ ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္မႈ အၿပီးတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား အစိုး ရမီဒီယာက တန္ဖိုးမျဖတ္ႏုိင္သည့္ ေအာင္ပြဲတစ္ခုဟု ၫႊန္းဆိုေၾက ညာခဲ့သည္။ ၿပံဳယမ္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေအာင္ပြဲအခမ္းအနား ႀကီးႀကီးမားမားက်င္းပခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားက ၎တို႔၏ တိုက္ခ်င္းပစ္ ဒံုးက်ည္မ်ားသည္ အေမရိကန္၏မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းကိုမဆိုေရာက္ရွိေအာင္ ပစ္ခတ္ႏိုင္စြမ္းရွိေနၿပီဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ထို႔အျပင္ ဒံုးက်ည္ထိပ္ဖူးတြင္ အလြန္ႀကီးမားသည့္ ႏ်ဴထိပ္ဖူးမ်ား တပ္ဆင္ႏုိင္စြမ္း ရွိေနၿပီဟုလည္း ဆိုသည္။

သီတင္း ၁၀ ပတ္မွ် ၿငိမ္ခ်က္ သားေကာင္းေနၿပီးမွ တစ္ေက်ာ့ျပန္ေပၚလာေသာ ေျမာက္ကိုရီး ယားဒံုးက်ည္ စမ္းသပ္မႈသည္ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ေအာင္ျမင္ ခဲ့သည္ဟု ယူဆရမည္ ျဖစ္သည္။ Hwasong-15 အမ်ိဳးအစားဟု ေျမာက္ကိုရီးယားက ေၾကညာခဲ့ သည့္ ဒံုးက်ည္သည္ မိနစ္ ၅၀ အတြင္း ကီလိုမီတာ ၄,၅၀၀ အျမင့္ထိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ေျမာက္ကိုရီးယား ဒံုးက်ည္တစ္ စင္းအတြက္ စံခ်ိန္တင္ ေရာက္ရွိ သည့္ အျမင့္ႏွင့္ ျမန္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။ဒံုးက်ည္သည္ ပစ္စင္မွ ကီလိုမီတာ ၆၀၀ မွ်အကြာ ဂ်ပန္ပင္လယ္ ေရျပင္ထဲသို႔ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဂ်ပန္ပိုင္နက္ကို ၿခိမ္း ေျခာက္မႈ မရွိခဲ့ဟု ဂ်ပန္အစိုးရက ထုတ္ျပန္သည္။

Hwasong- 15 မ်ိဳးဆက္သစ္သည္ ၎တို႔ ယခင္ပိုင္ဆုိင္ခဲ့သည့္ တာေဝးပစ္ဒံုးက်ည္မ်ားထက္ ပိုမိုအစြမ္းထက္ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားက ဆိုသည္။ ၂၀၁၇ အတြင္းေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္မႈမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္အေကာင္အ ထည္ေဖာ္လာရာ ယခုပစ္လႊတ္မႈသည္ အႀကိမ္(၂၀) ေျမာက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယင္းမတိုင္မီက တာလတ္ပစ္ Pukgu-ksong-2ႏွင့္  Hwasong- 12 ဒံုးက်ည္မ်ားကိုလည္း စမ္းသပ္ၾကည့္ ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ စမ္းသပ္မႈအၿပီးတြင္ ကမၻာ့လက္နက္ ေရးရာ သုေတသီမ်ားက ေျမာက္ကိုရီးယားဒံုးက်ည္မ်ား အျမင့္ဆံုးခရီးေပါက္ႏုိင္မည့္ အကြာအေဝး ကို အေလးအနက္ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္လာၾကသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားအေနျဖင့္ ဒံုးက်ည္၏ ဦးတည္ရာကို ခပ္မတ္မတ္မထားဘဲ ခရီးအေဝးဆံုး ေရာက္ရွိႏုိင္မည့္ အတိုင္းအတာထိ ေစာင္းထားၿပီး ပစ္လႊတ္မည္ဆိုပါက ခရီးတာကီလိုမီတာ ၁၃,၀၀၀ မွ်ထိ ပ်ံသန္းႏုိင္လိမ့္မည္ဟု အမ်ားစုက ခန္႔မွန္း ၾကသည္။ ထိုအတိုင္း မွန္ကန္ပါက ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ဝါရွင္တန္ႏွင့္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မ်ား အပါအဝင္ အေမရိကန္၏ အစိတ္အပိုင္း တိုင္းကို ဒံုးက်ည္ျဖင့္ တိုက္ခုိက္ႏိုင္ စြမ္းရွိလာၿပီဟု ယူဆရမည္ ျဖစ္ သည္။

ႁခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ စဥ္းစား ရန္မွာ ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္ခ်ိန္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားက ေပါ့ပါးသည့္ ထိပ္ဖူးအတုတစ္ခုကို အစားထိုး တပ္ဆင္ထားႏုိင္သည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ ပိုမိုေလးလံေသာ ထိပ္ဖူးမ်ိဳးဆိုပါက အမ်ားဆံုးေရာက္ရွိႏုိင္သည့္ ခရီးတာသည္ ကီလိုမီတာ ၁၃,၀၀၀ ထက္ ေလ်ာ့နည္းသြား ဖြယ္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ မည္မွ်ထိ ေလ်ာ့နည္းမည္ ဆိုျခင္းကိုမူ တိတိ က်က် မွန္းဆရန္ မလြယ္ေသးေခ်။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ စက္တင္ဘာအတြင္းကလည္း ၎တို႔ ၏ ဆ႒မေျမာက္ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈတြင္ ၁၂၀ ကီလိုတန္ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ဗံုးတစ္လံုးကိုလည္း ေဖာက္ခြဲထားႏုိင္ခဲ့ရာ အေမရိကန္ အေနျဖင့္ လံုးဝေလွ်ာ့တြက္၍ မရ ေသာ အေနအထားဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ 

အေမရိကန္ဘက္တြင္လည္း ဟာဝိုင္အီကၽြန္းတြင္ စစ္ေအးေခတ္ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အ ျဖစ္ ဒံုးက်ည္တိုက္ခုိက္မႈ အခ်က္ေပးဥဩမ်ား ျပန္လည္တပ္ဆင္ ထားရာ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ေအးေအးမထားႏုိင္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ထင္ရွားေန သည္။ အေမရိကန္သည္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔တြင္ ဒံုးခြင္းဒံုး စနစ္မ်ား ျဖန္႔ၾကက္ထားသလို ဟာဝိုင္အီႏွင့္ ဂူအမ္တို႔တြင္လည္း အဆင့္အျမင့္ဆံုး ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ား တပ္ဆင္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ေျမာက္ကိုရီး ယားကသာ ႏ်ဴကလီးယားထိပ္ဖူး တပ္ ဒံုးက်ည္တစ္စင္းျဖင့္ အမွန္တ ကယ္တိုက္ခုိက္လာပါက အဆိုပါစနစ္မ်ားျဖင့္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ ျမင္ဟန္႔တားႏုိင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ မည္သူမွ် ရာႏႈန္းျပည့္ အာမခံရဲမည္ မဟုတ္ေခ်။

ဇူလုိင္လအတြင္းက Hwas-ong-14 ဒံုးက်ည္တစ္စင္းကို စမ္းသပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္က အေမရိကန္ပိုင္ဂူအမ္ကၽြန္းကို ဒံုးက်ည္ ႏွစ္စင္းျဖင့္ တိုက္ခုိက္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က ပစိဖိတ္သမုဒၵရာေတာင္ပိုင္းရွိ ဂူအမ္ ကၽြန္းႏုိင္ငံမွ ျပည္သူအမ်ားအႀကီး အက်ယ္ ေသာကေရာက္ၿပီး ပူပန္ခဲ့ရဖူးသည္။ လက္ရွိအေနအထား အရ ေျမာက္ကိုရီးယားက အေမရိကန္ကို ဒံုးက်ည္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ ေတာ့မည္ဟု ေၾကညာခဲ့ပါကအေမရိကန္ ျပည္သူမ်ားသည္ လည္း အလားတူစိတ္ဖိစီးရမည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

အေမရိကန္တြင္ ထရန္႔ သမၼတျဖစ္လာသည့္ေနာက္ပိုင္း ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး မွာ အခက္ထန္ဆံုး အေျခအေနသို႔ ဦးတည္လာသည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္၏ မူဝါဒပိုင္းမွာ ျပတ္သားမႈ မရွိေသးေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားႀကံဳေနရသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ဓားႀကိမ္းႀကိမ္း ေနေသာ္လည္း အေမရိကန္သည္ အမွန္တကယ္စစ္တိုက္ရန္ အဆင္သင့္မျဖစ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း ေထာက္ျပမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ထို႔

အျပင္ သံတမန္ေရးရာ နည္းလမ္း ျဖင့္ ကိုင္တြယ္ရာတြင္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရဘဲ ႐ုန္းကန္ေနရ သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား အဆင့္ဆင့္ျမႇင့္တင္ေနျခင္းသည္ ျပႆနာမ်ား ကို ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ နည္းလမ္း မဟုတ္ဟု ႐ုရွားႏွင့္ တ႐ုတ္အစိုးရမ်ားက အေမရိကန္ကို ေဝဖန္ေန ၾကသည္။

အကယ္၍ ေျမာက္ကိုရီးယား ၏ ဒံုးက်ည္ပစ္ခတ္မည့္ ေရဒါစက္ကြင္းတြင္ အေမရိကန္ကို ခ်ိန္ရြယ္ လုိက္ၿပီဆိုပါက ေနာက္ထပ္ ေခါင္းမီးေတာက္ရမည့္ ႏုိင္ငံႏွစ္ခု ရွိေသးသည္။ ေဒသတြင္းၿပိဳင္ဘက္မ်ား ျဖစ္သည့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔ကိုလည္း ေျမာက္ကိုရီးယား မ်က္မုန္းအက်ိဳးဆံုးႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမာက္ ကိုရီးယားကသာ အေမရိကန္ကို အန္တုၿပီး စစ္တိုက္ၿပီဆိုပါက ထိုႏုိင္ငံမ်ားသည္လည္း သက္သာရာ  ရမည့္ အလားအလာမျမင္ေခ်။ အကြာအေဝးအရလည္း ေတာင္ ကိုရီးယားၿမိဳ႕ေတာ္ ဆိုးလ္အတြက္ တာတိုပစ္ဒံုးက်ည္၊ ဂ်ပန္၏ၿမိဳ႕ ေတာ္ တိုက်ိဳအတြက္ တာလတ္ပစ္ ဒံုးက်ည္မ်ား အသံုးျပဳ႐ံုျဖင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားက တိုက္ခုိက္ ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

မၾကာေသးမီက 38 Northက ခန္႔မွန္းျပဳစုထားသည့္ စစ္တမ္း အရမူ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ တိုက်ိဳႏွင့္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ႀကီး ႏွစ္ခုတည္းတြင္ပင္ လူေပါင္း ၂ ဒသမ ၁ သန္းမွ်ကို ေသဆံုးေစႏုိင္ေလာက္သည့္ ႏ်ဴလက္နက္တိုက္မ်ိဳး ပိုင္ဆိုင္ ထားလိမ့္မည္ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။ ဆိုးလ္၏ အေျခအေနက တိုက်ိဳထက္ ပို၍ဆိုးသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားနယ္ျခားႏွင့္ ပိုနီးသလို ဒံုးက်ည္ကာကြယ္ေရးစြမ္းရည္ အရလည္း ေတာင္ကိုရီးယားက ဂ်ပန္ေလာက္ ေတာင့္တင္းအားေကာင္းမႈ မရွိေခ်။

လက္ရွိအေျခအေနအရမူ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ လႈပ္ရွားမႈ တုိင္းသည္ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားမည့္ အေျခအေနသို႔ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် နီးစပ္လာ ေနေစေၾကာင္း အေမရိကန္သံတမန္အသိုက္အဝန္းက စြပ္စဲြေန သည္။ သို႔ေသာ္ အနာဂတ္လားရာသည္ မည္သည့္ လမ္းေၾကာင္းသို႔ ဦးတည္သြားမည္ ဆိုျခင္းကို ခန္႔မွန္း၍ မရေသးေခ်။ ေျမာက္ကိုရီး ယားေခါင္းေဆာင္ ကင္အေနျဖင့္ မူ ၎၏ ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးက်ည္လက္နက္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ေရး အိပ္မက္ကို လက္ေတြ႕က်က် အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေန ေၾကာင္း ပိုမိုထင္ရွားလာသည္။ ေသခ်ာသည့္ ကိစၥတစ္ခုက ေျမာက္ကိုရီးယား ဒံုးက်ည္မ်ားျဖင့္ အမွန္တကယ္ တိုက္ခုိက္မႈ ႀကံဳလာခဲ့ပါက မည္သို႔မည္ပံု အထိေရာက္ဆံုးတံု႔ျပန္ရမည္ ဆိုျခင္းကို အေမရိ ကန္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား ကာကြယ္ေရးအရာရွိမ်ား အလြန္ ဦးေႏွာက္စား ေတြးေတာျပင္ဆင္ ထားရမည္ျဖစ္သည္။

—Ref: Time


Hwasong-15 ဒံုးက်ည္ စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္ေနစဥ္
KCNA / file /epa