စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္း ပထမဆံုး ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ေက်းရြာငါးရြာတြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေရႊဘို ခ႐ိုင္ရွိ ႐ိုးရာဓေလ့ပြဲေတာ္မ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းအိုးလုပ္ငန္းမ်ား တည္ရွိရာ ႏြယ္ၿငိမ္းေက်းရြာ အပါအဝင္ ေက်းရြာငါးရြာတြင္ ပထမဆံုးရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း (CBT) ကို ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ ရက္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။‘‘ႏြယ္ၿငိမ္းကို အေျချပဳၿပီး ေတာ့ ရပ္ရြာအေျချပဳ ခရီးသြား လုပ္ငန္း လုပ္တာေပါ့။ ကသာကို တက္တဲ့ သေဘၤာေတြရွိတယ္၊ ႏိုင္ငံျခားသား ဧည့္သည္သေဘၤာ ေတြရွိတယ္။ အဲဒီသေဘၤာေတြက ႏြယ္ၿငိမ္းရြာကို ဝင္တဲ့အခါ ေက်း ရြာေတြရဲ႕ ႐ိုးရာလုပ္ငန္းေတြ၊ ဓ ေလ့ေတြနဲ႔ ပြဲေတာ္ေတြကို ေလ့ လာႏိုင္ဖို႔အတြက္ CBT အေနနဲ႔ ေဖာ္ေဆာင္ေပးလိုက္တာျဖစ္ပါ တယ္’’ ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လာေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (စစ္ကုိင္း) ဒုၫႊန္မွဴး ဦးေအာင္ သူဦးကေျပာသည္။


အဆိုပါရပ္ရြာအေျချပဳခရီး သြားလုပ္ငန္း (CBT) ကို ေရႊဘို ခ႐ိုင္ရွိ ႏြယ္ၿငိမ္း၊ ေရႊခြန္၊ ေရႊ ထိုက္၊ မလားႏွင့္ မေခါက္ေက်းရြာ တို႔တြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေက်းရြာမ်ား သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္ သည္မ်ားအား ေက်းရြာမ်ားသို႔ စက္ဘီးမ်ားျဖင့္ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ စီစဥ္ ေပးျခင္း၊ စဥ့္အိုးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဝါးစိုက္ခင္းမ်ား ျပသျခင္းႏွင့္ ႀကိဳ တင္ အေၾကာင္းၾကားထားပါက မီးေမွ်ာပြဲ၊ ေလယိမ္းအကပြဲစ သည့္ ႐ိုးရာပြဲမ်ားကိုလည္း စီစဥ္ ေပးမည္ျဖစ္သည္။

‘‘လာေရာက္လည္ပတ္တဲ့ ဧည့္သည္ေတြကို ရြာငါးရြာကို စက္ဘီးနဲ႔ လွည့္ပတ္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးမယ့္အျပင္ ႐ိုးရာဓေလ့ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္ေတြ၊ ႐ိုး ရာ အစားအေသာက္ေတြနဲ႔လည္း ဧည့္ခံသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ ကမ္းစပ္က ေလွေပၚမွာျပန္ၿပီး အ နားယူႏိုင္သလို ရြာထဲမွာပဲ အိပ္ ခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္း အိမ္ငါးလံုး စီစဥ္ေပးထားမွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဦးေအာင္သူဦးက ေျပာသည္။

ႏြယ္ၿငိမ္းရြာကို အေျချပဳ ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ထား သည့္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ ေကာ္မတီတစ္ခု ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ အဆိုပါေကာ္မတီသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွရရွိသည့္

ဝင္ေငြ၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အိုးလုပ္ငန္း၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးျပဳလုပ္ေပးသူ စသည့္ေဒသခံမ်ားစသို႔ ေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေဒသခံမ်ား၏ သားသမီးမ်ား ပညာေရး ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္သူဦးကဆိုသည္။