အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဖိုရမ္ ဒီဇင္ဘာေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ က်င္းပမည္

အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ တစ္ရက္ ၅,၆၀၀ က်ပ္ႏွင့္အထက္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ အလုပ္သမား ၃,၀၀၀ ေက်ာ္က ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္၌ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆိုေနၾကစဥ္ ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္ မွတ္ေရးေနာက္ဆံုးအဆင့္ သံုးပြင့္ ဆိုင္အစည္းအေ၀းႏွင့္ ဖိုရမ္ကို ဒီဇင္ဘာေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။


ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သတ္ မွတ္မည့္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ႏႈန္းထားကို အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား သံုးပြင့္ဆိုင္အစည္း အေ၀းတြင္ ကနဦးညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး ၿပီး အမ်ားပါ၀င္သည့္ဖိုရမ္က်င္းပ ကာ ႏႈန္းထားတစ္ခုသတ္မွတ္ႏိုင္ ရန္ အလုပ္သမား၊  လူ၀င္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေနသည္။

‘‘အစည္းအေ၀းေရာ၊ ဖိုရမ္ ေရာကို ရန္ကုန္မွာပဲလုပ္ျဖစ္ပါ လိမ့္မယ္’’ဟု အထက္ပါတာ၀န္ရွိ သူက ေျပာသည္။

သံုးပြင့္ဆိုင္အစည္းအေ၀းျပဳ လုပ္ၿပီးေနာက္ တစ္ရက္တြင္ အစိုး ရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ပညာရွင္မ်ား၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားမ်ားပါ၀င္ သည့္ ဖိုရိမ္ကိုဆက္လက္ျပဳလုပ္ မည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံစက္မႈလက္မႈ ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပါင္းစံု အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေနာ္ေအာင္က ေျပာသည္။

‘‘သံုးပြင့္ဆိုင္အစည္းအေ၀း ကို ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔လုပ္မယ္ လို႔ေတာ့ သိထားတယ္။ ေဆြးေႏြး ရမယ့္အခ်က္ေတြကိုလည္း ျပင္ ဆင္ထားၿပီးပါၿပီ’’ဟု ၎က ေျပာ ၾကားသည္။

အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အ နည္းဆံုးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ ေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီမ်ားက အဆိုျပဳတင္ျပသည့္ ႏႈန္းထားမ်ားကို အေျခခံ၍ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆိုသည္။

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏႈန္း ထားကို က်ပ္ ၄,၀၀၀ မွ အမ်ားဆံုးက်ပ္ ၆,၄၀၀ သတ္မွတ္ေပးႏုိင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီမ်ားက အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသား ေကာ္မတီသို႔ ေအာက္တိုဘာကတည္းက အဆိုျပဳ တင္ျပထား သည္။

ယင္းအဆိုျပဳႏႈန္းထားမ်ား ထဲမွ ႏႈန္းထားတစ္ခုကို ယခုလကုန္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ဖိုရမ္၌ ေရြးခ်ယ္ မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ အတည္ျပဳခ်က္ေပးႏိုင္ရန္ တင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ အလုပ္သမား မ်ားက တစ္ရက္လုပ္အား အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြကို က်ပ္ ၅,၆၀၀ အထက္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆိုေနသည္။

အလုပ္ရွင္မ်ားကမူ လက္ရွိ က်င့္သံုးေနသည့္ တစ္ရက္လုပ္ခ က်ပ္ ၃,၆၀၀ ထက္အနည္းအက်ဥ္းကိုသာ တိုးျမႇင့္ေပးႏုိင္မည္ဟု ဆိုၿပီး တိုးေပးႏိုင္မည့္ ပမာဏအတိအက်ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ျခင္းမရွိေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္း က႑အားလံုးအတြက္ တစ္ရက္ လုပ္ခအနည္းဆံုး အခေၾကးေငြကို ၂၀၁၅ ကစတင္က်င့္သံုးၿပီး ၂ ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ သံုးသပ္ျပင္ဆင္ႏုိင္သည္ဟု ယင္းဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းေၾကာင့္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။