JMC-U အလုပ္အဖြဲ႕ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ေဒၚဆိုင္းပန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

‘‘ဟိုမွာက စစ္သားတစ္ေယာက္က စစ္တကၠသိုလ္ကို ဝင္တယ္ဆိုရင္လည္း စစ္တပ္က အရပ္သား အစိုးရရဲ႕ ေအာက္မွာရွိတယ္ဆိုတာကို သူတို႔အဆင့္ဆင့္တိုင္းက ထပ္တလဲလဲ သိထားေစတယ္’’
JMC-U အလုပ္အဖြဲ႕ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ေဒၚဆုိင္းပန္ ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အရ စာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္သည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား အပစ္ရပ္ေစာင့္ၾကည့္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္သည္။ NCA ရည္မွန္းခ်က္သည္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးသည္ JMC ၏ ေအာင္ျမင္မႈေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနသည္။ အေမရိကန္အစိုးရက ေပးအပ္သည့္ Eisenhower fellowship ျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးက႑ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ လတ္တေလာသြားေရာက္ေလ့လာထားသည့္ JMC -U အလုပ္အဖြဲ႕ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚဆိုင္းပန္ႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္အခ်က္မ်ား၊ စစ္ဘက္မွ အရပ္ဘက္သို႔ ကူး ေျပာင္းႏိုင္ေရး၊ JMC ယႏၲရားတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။


Fellowship သြားခဲ့တဲ့ ရည္ရြယ္ ခ်က္နဲ႔ အေတြ႕အႀကံဳေလးအရင္ ဆံုးေဝမွ်ေပးပါဦး။

Fellowship ရဲ႕အဓိကရည္ ရြယ္ခ်က္က အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးက႑ ေတြကို သြားၿပီးေလ့လာမယ္ ၿပီးရင္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕ အခင္းအက်င္းမွာပါ ဝင္လာႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့ အေနအထား နဲ႔ သြားခဲ့တာေပါ့ေနာ္။ ၿမိဳ႕ကိုးၿမိဳ႕ ေလာက္ကို ေျခာက္ပတ္အတြင္း မွာ သြားလိုက္တာျဖစ္တယ္။ အ ထူးသျဖင့္ စစ္တပ္ေတြရွိတဲ့ေနရာ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေရေၾကာင္း တကၠသိုလ္၊ နယူးေယာက္မွာက် ေတာ့ ကုလသမဂၢနဲ႔ ေတြ႕ခဲ့တာ ေပါ့။ ကြၽန္မနဲ႔အတူ တျခားနယ္ နယ္ေတြက ေလးဦးလည္း ပါဝင္ခဲ့ ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ လံုၿခံဳ ေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေရး အထဲမွာ လုပ္ ေနတဲ့သူ၊ ဝန္းရံေနတဲ့သူ၊ ျပင္ပမွာပညာရွင္အေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေန တဲ့သူ ဒါေတြနဲ႔ အကုန္လံုးကိုေတြ႕ ခဲ့ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီသက္တမ္းရင့္ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ လံုၿခံဳေရး၊ ကာကြယ္ ေရးက႑နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေလ့လာထားမႈေတြကို ေဝမွ်ေပးပါဦး။

ကြၽန္မကေတာ့ လူ႔အခြင့္အ ေရး႐ႈေထာင့္ကေန ခ်ဥ္းကပ္ၾကည့္ တယ္။ ဒီေနရာမွာ အခ်က္သံုးခ်က္ ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ နံပါတ္(၁) အ ဓိကအခ်က္က စစ္တပ္က အရပ္ သားအစိုးရ လက္ေအာက္မွာ ရွိရ မယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ဖြဲ႕စည္းပံုမွာ သူတို႔ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထား တယ္။ ဟိုမွာက စစ္သားတစ္ ေယာက္က စစ္တကၠသိုလ္ကို ဝင္ တယ္ဆိုရင္လည္း စစ္တပ္က အ ရပ္သားအစိုးရရဲ႕ ေအာက္မွာရွိ တယ္ဆိုတာကို သူတို႔အဆင့္ဆင့္ တိုင္းက ထပ္တလဲလဲ သိထားေစ တယ္။ ဥပမာ စစ္တကၠသိုလ္ဝင္ ခ်င္တယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေတြဆီက ေထာက္ခံစာေတြ ယူရ တယ္။ ေထာက္ခံစာမပါရင္ စစ္ တကၠသိုလ္္ဝင္ခြင့္ မရွိဘူးဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုက စစ္ သားေတြကို ဝန္ေဆာင္မႈေတြေပး တယ္။ NGO ေတြကို ကြၽန္မတို႔ သြားေလ့လာၿပီး မွတ္မိတာႏွစ္ခုရွိ တယ္။ အေမရိကန္ စစ္သားေတြ ဆိုရင္ အီရတ္တို႔၊ အာဖဂန္တို႔ကို သြားၾကရတယ္။ စစ္တပ္ထဲမွာ လည္းပဲ စိတ္ဒဏ္ရာ ကုစားတဲ့ေန ရာေတြရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီစစ္သား ေတြ႕ကလည္းပဲ ဘာကိုစိုးရိမ္လဲဆို ေတာ့ သူတို႔ ဒီစိတ္ဒဏ္ရာကုတဲ့ ေနရာကို သြားလိုက္ရင္ ရာထူးတိုး တဲ့ေနရာမွာ တစ္ခုခုမ်ားျဖစ္မလား ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီေတာ့ သူမသြားရဲ ဘူး။ ဒီလိုနဲ႔အျပင္ NGOs ေတြက ဒီလိုမ်ိဳး ေရွ႕တန္းျပန္ ကုစားေပး တဲ့ သူေတြ၊ သူတို႔နဲ႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ ဆက္သြယ္ၿပီးရင္ ေကာ္ဖီဆိုင္ထဲ မွာပဲ စကားေျပာတာမ်ိဳးလုပ္မ လား၊ ငါးမွ်ားရင္းစကားေျပာၾကမ လားစသျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပး တယ္ေပါ့။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ သူတို႔ စိတ္ဒဏ္ရာ ရမွန္းမသိတဲ့သူေတြရွိ တယ္။ ဒီလိုလူမ်ိဳးေတြက်ေတာ့အ ျမင္ဖြင့္ေပးရတဲ့ NGOs ေတြနဲ႔ လည္း ေတြ႕ခဲ့တယ္။ ေနာက္တစ္ခု က အသက္ႀကီးၿပီး သက္ျပည့္ပင္ စင္ ယူသြားတဲ့သူေတြေပါ့ေနာ္။ ကြၽန္မေတြ႕ဆံုခဲ့တဲ့ သူတစ္ ေယာက္ဆို သူက စစ္တကၠသိုလ္ တစ္ခုရဲ႕ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာဘဝ ကေန အနားယူၿပီး တျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ အတိုင္ပင္ခံ အေနနဲ႔ ျပန္လုပ္တဲ့သူ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ရဲ႕ႏိုင္ငံမွာ လူတစ္ေယာက္ ကအနားယူသြားၿပီ ဆိုေပမယ့္အ နားယူသြားတဲ့ေန႔က စၿပီးေတာ့မွ ေနာက္တစ္ေန႔၊ ေနာက္တစ္လ၊ ေနာက္တစ္ပတ္မွာ သူတို႔က အ လုပ္ျပန္ရတာမ်ိဳးေပါ့။

စစ္ဘက္ - အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးကေကာ ဘယ္လိုရွိလဲ။

အရပ္သားျဖစ္ျခင္း၊ စစ္သား ျဖစ္ျခင္းက သူတို႔ဆီမွာ အဓိက မဟုတ္ဘူးေပါ့ေနာ္။ ကြၽန္မေတြ႕ခဲ့ တဲ့ သူေတြထဲမွာဆိုရင္ အရပ္သား  ပဲ ဒါေပမဲ့ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာ နမွာ ဒုတိယကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး အေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူနဲ႔ ေတြ႕ ခဲ့တယ္။ တစ္ခါတေလအရပ္သား ဟာ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ လူေတြ နဲ႔ အလုပ္လုပ္တဲ့အခါမွာ ငါဟာ သူတို႔ရဲ႕ စစ္လက္နက္ေတြကိုေသ ခ်ာမသိဘူး။ ငါဟာသူတို႔နဲ႔တန္း တူ မျဖစ္ဘူးဆိုၿပီး စိတ္မေကာင္း ေတြျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့စစ္လက္ နက္ပစၥည္းေတြကိုဝယ္ယူတဲ့အခါ မွာ ဘယ္လိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိ ေစမလဲ။ စစ္လက္နက္တပ္ဆင္မႈ ေတြမွာ နည္းပညာပိုင္းအရ ဘယ္ လိုပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္မ လဲ ဆိုတာေတြကို အရပ္သားေတြ က ပိုကြၽမ္းက်င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ မို႔လို႔ အရပ္သားသည္လည္းပဲ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ လုပ္ ေဆာင္တဲ့အခါ အရပ္သားအေနနဲ႔ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လုပ္ေဆာင္တတ္ဖို႔လိုတဲ့ အေၾကာင္း ေျပာျပၾကပါတယ္။

တျခားႏိုင္ငံရဲ႕ လံုၿခံဳေရး၊ ကာကြယ္ ေရးက႑ကို သြားေလ့လာတဲ့အခါ မွာ ဒီက႑နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကို ဘယ္လိုျပန္သံုးသပ္မိသ လဲ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ေနာက္ပိုင္း ေတြမွာ ျပန္ၿပီး အေလးထားသံုး သပ္ ျပင္ဆင္ရမယ့္ စဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္ေတြ၊ အပိုင္းေတြအျဖစ္ ျမင္မိပါတယ္။ ဒီဧရိယာေတြကို လည္း ျပန္ၿပီးေတာ့ ဆန္းစစ္မႈေတြ လုပ္သင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးတစ္ခုကေတာ့ ကိုယ့္ ႏိုင္ငံမွာဆိုရင္  တိုက္ပြဲေတြ႕ တ ဂ်ိမ္းဂ်ိမ္းနဲ႔ျဖစ္ေနတာ ဟုိဘက္စစ္ တပ္၊ ဒီဘက္စစ္တပ္က ေရွ႕တန္း ဘယ္ေလာက္အထိေတာင္မွ စိတ္ ဒဏ္ရာေတြ ရေနၿပီလဲ။ အိမ္က မိန္းမေတြ၊ ကေလးေတြကေကာ သူတို႔ရဲ႕ ဒီဒဏ္ေတြရဲ႕ ေနာက္ ဆက္တြဲစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳး ေတြေၾကာင့္ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ႐ိုက္ႏွက္မႈေတြ ခံေနရၿပီလဲ။ ရန္ ကုန္မွာဆို စစ္ျပန္ႀကီးေတြ စာအုပ္ ေတြ ဘာေတြေရာင္းတဲ့ကိစၥေတြ။ အဲဒါမ်ိဳးေတြ ကုိယ္ကေတြ႕ၿပီး ေတာ့မွ ေၾသာ္... ဒါေတြကုိလည္း NGO ေတြကုိလည္း တျခားကိစၥမွာ အာ႐ုံစုိက္ဖုိ႔ထက္ ေရွ႕တန္းျပန္ ေတြကုိ တစ္ခုခုမ်ားလုပ္ေပးဖုိ႔အ တြက္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္မ်ားရွိ သင့္ၿပီလားဆုိၿပီး စဥ္းစားမိလာ တယ္။ သူတို႔ကုိ အေမ့ခံဘ၀က ေဖ်ာက္ဖုိ႔ေပါ့ေနာ္။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းေတြ ဘက္မွာဆုိရင္လည္း အမ်ားႀကီးရွိ မွာပဲ။ အစိုးရစစ္တပ္ဘက္မွာဆုိ ရင္လည္း ဘယ္ေလာက္ေတာင္ရွိ ေနၿပီလဲစဥ္းစားစရာပါ။ အဲဒီလုိ မ်ိဳးေတြျပန္ၿပီးေတာ့မွ ေတြးျဖစ္ တယ္။ ဒါက ဒီမုိကေရစီအသြင္ ေျပာင္းႏုိင္ငံတစ္ခုအတြက္ တစ္ ဆင့္ခ်င္း လုပ္ရမယ့္အရာေတြကုိ  ျမင္တယ္ေလ။

ျမန္မာႏုိင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ အဓိကအခန္းက႑ျဖစ္လာမယ့္ စစ္ဘက္ကေန အရပ္ဘက္ကို ကူး ေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္အတြက္ ဘယ္လုိ အခ်က္ေတြ လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္ ထင္လဲ။

ဟုိမွာက ဥပမာ-စစ္သား ေတြအနားယူခ်င္ရင္လည္း သူ ေနာက္ဆုံးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ တဲ့တာ၀န္က ဘယ္တာ၀န္နဲ႔ညီမွ် လဲ။ မန္ေနဂ်ာေနရာလား၊ ဒါ႐ုိက္ တာေနရာလား ဒါကုိ ဒီ NGOs ေတြကေနၿပီးေတာ့ ေနာက္ၿပီး သူ တို႔ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအ တြင္းမွာတင္ အနားယူၿပီးအသြင္ ေျပာင္းမယ့္ သူတို႔ရဲ႕စစ္သားေတြ ကုိ အကူအညီေပးေရးဌာနကေန ပင္စင္ထုတ္ဖုိ႔၊ ဘယ္လုိအလုပ္အ ကိုင္မ်ိဳးေတြနဲ႔ သင့္ေတာ္တယ္ဆုိ တာမ်ိဳး၊ လုပ္မိတယ္ဆုိတာမ်ိဳး ေတြ႕ရတယ္။ ကုိယ္ကလည္း အံ့ ဩမိတာေပါ့။ ကုိယ့္ႏုိင္ငံမွာက ဒါ မ်ိဳးေတြလည္း မၾကားဖူးဘူးေလ။ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေပးတဲ့အထိ လုပ္ေပးတဲ့ NGOs က အဲဒီမွာ မ်ားတာကေတာ့ အမ်ားႀကီးပဲ။ ဒါ မ်ိဳးေလးေတြ ေတြ႕ရတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဆုိရင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈက တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာ အရဆုိရင္ နိမ့္ပါးေနတဲ့အေန အထားမွာျဖစ္တယ္။ ကြၽန္မတို႔ ႏုိင္ငံမွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ တဲ့ NGOs ေတြရွိတယ္။ အမ်ိဳးသ မီးေတြအတြက္ေတာင္ အကူအညီ ေပးမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနေပမယ့္လည္း ဒီစစ္ျပန္ေတြေပါ့ေနာ္။ စစ္ျပန္ေတြ လို႔ ေျပာတဲ့ေနရာမွာ အစုိးရတပ္မ ေတာ္ေပါ့ေနာ္။ အစုိးရစစ္တပ္ရွိ တယ္။ ေနာက္ၿပီးရင္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြ လည္း အမ်ားႀကီးရွိမွာပဲ။ သူတို႔ ေတြေရွ႕တန္းမွာဘာေတြႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ရသလဲ။ သူတို႔ေတြရဲ႕ က်န္းမာ ေရးအခက္အခဲေတြက ဘာေတြ ရွိသလဲစသျဖင့္ ျပန္ၿပီးေတာ့ကုစား ေပးေနတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြေရာ၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး လုပ္ေပးေနတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြ က တျခားေသာကေလး၊ အမိ်ဳး သမီးေတြကုိ ေစာင့္ေရွာက္တာမ်ိဳး ထက္စာရင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ ေလးေတာ့ နည္းေနေသးတယ္ဆုိ တဲ့ဟာကုိ ေတြးမိတယ္။

ေလ့လာထားခ်က္ေတြကုိ JMC လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ဘယ္လုိအသုံး ခ်သြားဖုိ႔ရိွပါသလဲ။

သြားတာကေတာ့ JMC လုပ္ ငန္းနဲ႔တိုက္႐ုိက္ခ်ိတ္ဆက္တာ မဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္မတို႔ကလည္းပဲ ကုိယ္ဆက္ဆံေနရတဲ့ အနီးကပ္ ေကာ္မတီ၀င္ေတြ အကုန္လုံးက လည္းပဲ ဒီလုိဌာနေတြကေနျဖစ္ တယ္။ ဥပမာအစုိးရစစ္တပ္ဆုိလုိ႔ ရွိရင္လည္း တကယ့္အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ အစည္းေတြဆုိရင္လည္းပဲ သူတို႔ ေတြက တကယ့္ကုိယ့္ရဲ႕မူလအဖြဲ႕ အစည္းမွာ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာေခါင္း ေဆာင္ေတြျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဒါေတြကုိ ဘယ္လုိေလးစားလုိက္ နာရမယ္ဆိုတဲ့ဟာ ကုိယ့္အေနနဲ႔ပုိ ၿပီးေတာ့ေလးနက္တဲ့တန္ဖုိးရွိမႈကုိ ျပန္ၿပီးေတာ့မွ ခံစားရတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အေမရိကန္မွာဆုိ ရင္ ဘတ္ဂ်က္ေတြမွာ ျပည္နယ္ ေတြကုိလည္းပဲ ကာကြယ္ေရးကိစၥ ရပ္ေတြမွာ အမ်ားႀကီးလုပ္ပုိင္ခြင့္ ေတြေပးထားတယ္။ ဥပမာအား ျဖင့္ စစ္သားစုေဆာင္းေရးေတြ လုပ္တာကလည္းပဲ အစိုးရအဖြဲ႕ ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့မွ လုပ္ ေဆာင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔အ ေနနဲ႔က ျပည္နယ္ေတြကုိ ကာ ကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ လုပ္ ေဆာင္ခြင့္မွာ ပါ၀င္ၿပီးေတာ့ ေပး အပ္ထားတာကုိလည္း ကိုယ့္အ ေနနဲ႔ ဒါေတြကေတာ့ စဥ္းစားသင့္ တဲ့အခ်က္ေတြ။ ဒါေတြက ျပန္ၿပီး ေတာ့ အသြင္ေျပာင္းသင့္တဲ့အ ခ်က္ေတြပါလားလုိ႔ျမင္မိတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ အခါအခြင့္သင့္တိုင္းေတာ့  တင္ျပတာမ်ိဳး၊ ေ၀မွ်တာမ်ိဳးေတြရွိ မွာပါ။

ဒီလုိလုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ လုိ႔ JMC ရဲ႕ အခန္းက႑က ဘယ္ လုိရွိပါသလဲ။ ေနာက္ၿပီး လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အရ မုိင္းရွင္း လင္းေရး၊ ဒုကၡသည္ေတြ ေနရပ္ ျပန္ေရးကုိ အေလးထားလုပ္သင့္ ေနၿပီလုိ႔လည္း သုံးသပ္တာေတြ ရွိတယ္။ JMC ကေကာဒီအပိုင္းကုိ ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအ ထိ လုပ္ေပးႏုိင္မလဲရွင္းျပေပးပါ။

ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ JMC မွာက် ေတာ့ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ညိႇႏႈိင္း တယ္ဆိုတဲ့ဟာတစ္ခုပဲပါတယ္။ JMC က ညိႇႏႈိင္းေပးရမယ္ဆုိတဲ့ ဟာပဲရွိတယ္။ JMC က ဒါေတြကို ကုိယ္တိုင္၀င္လုပ္ဖုိ႔လည္း မလုိ ဘူး။ အဲဒီလုိေတာ့ရွိတယ္။ ဘာလုိ႔ လဲဆုိေတာ့ ဥပမာဒုကၡသည္အ ေရးဆုိရင္ ဒီဟာကုိလုပ္ေနတဲ့ သက္ဆိုင္ရာလူမႈ၀န္ထမ္းနဲ႔ ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန ရွိ တယ္။ KNU ဆုိရင္လည္း သူ႔ရဲ႕ Refugee ေကာ္မတီဆုိတာရွိတယ္ ေလ။ IDPs ေကာ္မတီတို႔ရွိတယ္။ ဒီႏွစ္ခုကုိ ညိႇႏႈိင္းေပးတဲ့အဆင့္မ်ိဳး ပဲရွိတယ္။

အေသးစိတ္ရွင္းျပေပးပါဦး။

ဥပမာ-ကရင္က ဒုကၡသည္ ေတြကုိ ျပန္လာႏုိင္မယ့္ကိစၥဆုိရင္ ႏွစ္ပုိင္းရွိတာေပါ့ေနာ္။ လက္ေတြ႕ အေနအထားအရ ေျပာရမယ္ဆို ရင္ Demining (မုိင္းရွင္းလင္း ေရး)တုိ႔ဘာတို႔နဲ႔ကလည္း ပတ္ သက္တယ္။ သုိ႔ေသာ္ ပုံကားခ်ပ္ ႀကီးအေနနဲ႔ေျပာမယ္ဆုိရင္ အဲဒါ က်ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးကိစၥေတြကျပန္ ျဖစ္ေနတယ္။ ၿပီးရင္လည္းပဲ နံ ပါတ္တစ္က ျပန္လာခ်င္တဲ့သူေတြ ကိစၥ၊ ဒုတိယအခ်က္က တတိယ ႏုိင္ငံမွာ အေျခခ်ခ်င္တဲ့ဟာရွိ တယ္။ တတိယအခ်က္က အဲဒီေဒ သမွာ ရွိတဲ့သူေတြနဲ႔ပဲ ေပါင္းစည္း ျခင္းဆုိတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီသုံးခုမွာ ကုိယ္ကျပန္ခ်င္တာလား၊ မျပန္ ခ်င္တာလားဆုိတာက အစုိးရက လည္း ဆုံးျဖတ္ေပးလုိ႔မရဘူး။ KNU ကလည္းဆုံးျဖတ္ေပးလို႔မရ ဘူး။ အဲဒါက ဒီဒုကၡမ်ားကုိခံစား ေနရတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြကပဲဆုံး ျဖတ္ေပးရမွာျဖစ္တယ္။ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ေနတဲ့ UN ေရာ၊ NGOs ေတြ ေရာက သူတို႔ရဲ႕အေနအထားကုိ မူတည္ၿပီးေတာ့မွ ဒါေတြကုိျပန္ၿပီး ပံ့ပုိးေပးရမယ္။ အဲဒီမွာ အဲဒီေဒသ မွာပဲ ေနခ်င္တယ္ဆိုရင္ သက္ဆိုင္ ရာအစုိးရေတြနဲ႔ပဲ ညိႇႏႈိင္းေပးရ မယ္။ အကယ္၍ ျပန္လာခ်င္တယ္ ဆုိရင္ကေတာ့ သူတို႔ကုိဒီအတိုင္း ျပန္ေခၚလာတာ မဟုတ္ဘူး။ Return Package ဆိုတာရွိတယ္။ အဲဒီမွာအခ်က္ေပါင္း သံုးဆယ္ ေလာက္ရွိတယ္။ အဲဒါေတြနဲ႔ ကိုက္ ညီမွ သူတို႔ကို ျပန္ေခၚလာလို႔ရ မယ္။ အဲဒီမွာ သူတို႔ေနဖို႔ေနရာရွိရ မယ္။ ကေလးေတြေနဖို႔ ေက်ာင္း ရွိရမယ္။ ဝင္ေငြရွိတဲ့အလုပ္ေတြ ဖန္တီးေပးရမယ္။ အေျခခ်ႏိုုင္ဖို႔ တစ္ေနရာရွိမွ ေခၚလာႏိုင္ဖို႔ရ မယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ျဖစ္စဥ္က ဘယ္ေလာက္အ တိုင္းအတာအထိ ေအာင္ျမင္ေနၿပီ လို႔ ထင္ပါသလဲ။

ကြၽန္မယံုၾကည္လက္ခံထား တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဆို တာ ဘာလဲဆိုရင္ ဒီႏိုင္ငံမွာ စစ္ ျဖစ္တာေတြလည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာျဖစ္ေနၿပီ။ အနီးအနားမွာရွိတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ႏိုင္ငံေတြကလည္းပဲ ကိုယ္ေတြထက္ ပိုၿပီးတိုးတက္တဲ့ သူေတြ ျဖစ္ေနၿပီ။ အဲဒီအခါမွာ ကိုယ္ကေတာ့ အခုလက္ရွိ ရွိေန တဲ့အေနအထားထက္ကိုေတာ့ နိမ့္ က်ခဲ့လို႔ မရေတာ့ဘူး။ ပိုၿပီးေတာ့ မွ ေရွ႕လာမယ့္၊ ေရွ႕ျဖစ္လာမယ့္  လူငယ္ေတြအတြက္ အလုပ္အ ကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြအမ်ားႀကီး ရွိလာရမယ္။ ကိုယ္ဟာ တိုင္းျပည္ ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္း႐ံုတင္မကဘဲနဲ႔ စီးပြားေရးအရလည္း စည္ပင္ဝေျပာရ မယ္။ ဒီ့အျပင္ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာေန ထိုင္သူေတြ အကုန္လံုးကလည္းပဲ ေနေပ်ာ္ ထိုင္ေပ်ာ္ရွိေနၿပီးေတာ့ ရရွိေနတဲ့ အခြင့္အေရးေတြအကုန္ လံုးကို တန္းတူညီမွ်ရေနမယ့္အ ေနအထားရွိရမယ္။ ဒါမွကြၽန္မတို႔ ႏိုင္ငံက ေရွ႕ကိုဆက္ၿပီးသြားမွာ ေပါ့။ ကိုယ့္ရဲ႕ႏိုင္ငံအေပၚမွာသူ မ်ားေတြဟာ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိဆက္ ဆံၿပီးေတာ့မွ ကိုယ္ဟာအလွဴေငြ ေတြကို လက္ခံေနရတဲ့ ဘဝကေန သူမ်ားႏိုင္ငံေတြကို ေပးႏိုင္တဲ့အ ေျခအေနထိ ေရာက္ေအာင္ ေလွ်ာက္လွမ္းရမယ္လို႔ ခံယူထား တယ္။ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ကေတာ့ ဒါကေတာ့ ေနာက္ျပန္ လွည့္လို႔မရဘူး။ အထူးသျဖင့္ အ ခုေခတ္လူငယ္ေတြ၊ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အကုန္လံုးက ဒါေတြကို အာ႐ံုစိုက္ၿပီး ေရွ႕ကို ေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္ တယ္လို႔ ထင္တယ္။

ေျဖၾကားေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါ တယ္။

More in Interview Section