အိတ္ခ်္အိုင္ဗီတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရက တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကန္ေဒၚလာ ၁၅ သန္းထည့္ဝင္

လာမည့္ႏွစ္တြင္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ ေရာဂါကာကြယ္ ကုသေရးလုပ္ ငန္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ က ကန္ေဒၚလာ ၁၅ သန္း ထည့္ ဝင္မည္ျဖစ္သည္။


လက္ရွိ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာ ႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ကန္ေဒၚလာ ၁၅ သန္းထည့္ဝင္ ထားၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ၁၅ သန္း ထည့္ဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီး ဌာန၊ ခုခံအားက်ကာလသားေရာ ဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး စီမံခ်က္မန္ေနဂ်ာေဒါက္တာ ထြန္းၫြန္႔ဦးကေျပာ သည္။

‘‘ဘတ္ဂ်က္အေနနဲ႔ အဓိက ေထာက္ပံ့ေပးေနတာကေတာ့ ကမၻာ့ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕လို႔ေခၚတဲ့ Global Fund ေပါ့။ သူက ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ၊ ကုသမႈေတြရဲ႕ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ကို ဒီအဖြဲ႕က ေပးေနတယ္။ အစိုးရကလည္း တစ္ႏွစ္ကိုပံုမွန္ ကန္ေဒၚလာ ၁၅ သန္းေလာက္ ထည့္ဝင္သြားမယ္။ တျခားေတာ့ အေမရိကန္သမၼတရဲ႕ အထူးရန္ပံု ေငြအဖြဲ႕ရယ္၊ 3MDG ကလည္း ေပးတယ္။ ေနာက္တျခား WHO နဲ႔ UN အဖြဲ႕အစည္းေတြကလည္း ေထာက္ပံ့တာရွိပါတယ္။ ၂၀၂၀ အထိေတာ့ ရထားတယ္။ ဒီ Funding ကိုေတာ့ ၂၀၂၀ ေနာက္ ပိုင္းမွာလည္း ဆက္လက္ရရွိဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားေနပါ တယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကေထာက္ ပံ့သည့္ ကန္ေဒၚလာ ၁၅ သန္းကို ေအအာရ္တီေဆးဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးအစားထိုး မက္သ ဒုန္းေဆးတိုက္ေကြၽးျခင္း လုပ္ငန္း မ်ားကို ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းဝယ္ ယူေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳ မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ခုခံအား က်ဆင္းမႈ ကူးစက္ေရာဂါတိုက္ ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ရန္ပံုေငြ ထည့္ဝင္မႈသည္ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ က တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ ျဖင့္ ယင္းေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး အသံုးစရိတ္၏ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာက္သာ ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၄-၁၅ တြင္ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္ လာေၾကာင္း အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ/ ေအ အိုင္ဒီအက္စ္ေရာဂါဆိုင္ရာ အသံုး စရိတ္ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ (National AIDS Spending Assessment-NASA) ၌ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

၂၀၁၆ က ခန္႔မွန္းတြက္ ခ်က္မႈမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ HIV ေရာဂါပိုး ျဖစ္ပြားေနသူ ၂၂၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး မူးယစ္ေဆးအေၾကာထဲ ထိုးသြင္းသူၾကား ၂၉ ရာ ခိုင္ႏႈန္း၊ အမ်ိဳးသမီးလိင္လုပ္သား ၾကား ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လိင္တူဆက္ ဆံသူမ်ားၾကား ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ကူးစက္ခံေနရသည္။ အသစ္ကူးစက္ခံရမႈသည္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ လူဦးေရ ၃၅,၀၀၀ ရွိခဲ့ရာမွ  ၂၀၁၆ တြင္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္အ ထိ က်ဆင္းလာေသာ္လည္း ၂၀၃၀ အကုန္တြင္ HIV ပိုး ကူးစက္မႈ ကင္းေဝးသည့္ အဆင့္ထိေရာက္ ရန္ ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္ေနသည္။