ေမြးရာပါ ႏႈတ္ခမ္းကဲြ၊ အာေခါင္ကဲြကေလးငယ္မ်ား ေစာစီးစြာ ကုသရန္လိုအပ္

ေမြးရာပါ ႏႈတ္ခမ္းကဲြ၊ အာေခါင္ ကဲြ ကေလးငယ္မ်ာကို ၎တို႔၏ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံး သာမန္လူ ကဲ့သို႔ ျဖတ္သန္းႏုိင္ရန္ အရြယ္ ငယ္ခ်ိန္တြင္ ေစာစီးစြာကုသရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံႀကီး၊ မ်က္ႏွာေမး႐ိုးႏွင့္ ခံ တြင္းဌာန ပါေမာကၡ ဌာနမွဴး ေဒါက္တာမိုးသူဇာက ေျပာသည္။


‘‘ကေလးကခဲြစိတ္ၿပီးရင္ စားႏုိင္ေသာက္ႏုိင္တယ္။ ၿပံဳးႏုိင္တယ္။ ခဲြထားတဲ့အခါက်ေတာ့ အနာရြတ္ က နည္းနည္းေလးေတာ့ ရွိတယ္ ေပါ့။ အနာရြတ္ကလည္း ၾကာရင္ ေပ်ာက္သြားမယ္။ သာမန္လူတစ္ ေယာက္လုိမ်ဳိးေပါ့။ စကားလည္း ေျပာႏုိင္မယ္။ အခ်ိန္မီသာ ခဲြမယ္ ဆုိရင္။ ေစာေစာခဲြႏုိင္ေလ ေစာ ေစာ ေကာင္းေလပဲ’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေမြးရာပါ ႏႈတ္ ခမ္းကဲြ၊ အာေခါင္ကဲြ ကေလးငယ္ မ်ားအတြက္ ကုသမႈခံယူရန္ အ ေကာင္းဆုံးအရြယ္သည္ သုံးလမွေျခာက္လၾကားျဖစ္ၿပီး ေပါင္ခ်ိန္ အားျဖင့္ ၁၀ ေပါင္ျပည့္ရမည္ျဖစ္ သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေသြးအားေကာင္း ရန္လည္း လုိအပ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေစာစီးစြာခဲြစိတ္ကု သျခင္းျဖင့္ ကေလးငယ္သည္ အစားစားႏုိင္ျခင္း၊ စကားေျပာႏုိင္ ျခင္းအျပင္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေလွာင္ေျပာင္ခံရမႈမွ ကင္းေ၀းျခင္း ႏွင့္ အခ်ဳိ႕မိဘမ်ားတြင္ စြန္႔ပစ္မႈ မ်ားရွိတတ္သျဖင့္ အဆုိပါ စြန္႔ပစ္မႈမ်ား ကင္းေ၀းျခင္းစသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရိွလာသည္။

ႏႈတ္ခမ္းကဲြ၊ အာေခါင္ကဲြ ဆုိသည္ ေမြးရာပါႏႈတ္ခမ္း(သို႔မ ဟုတ္) အာေခါင္တြင္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ေသာ္လည္း ေကာင္း အက္ကဲြေၾကာင္းရွိေန ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ကေလးငယ္မ်ား ေမြးဖြားႏုိင္ေျခသည္ ကေလး ၈၀၀ တြင္ တစ္ဦးႏႈန္းျဖစ္ၿပီး အာရွတုိက္ႏွင့္ အိႏိၵယ၊ အေမရိကန္မ်ဳိးႏြယ္စုတို႔၌ ပိုမိုအျဖစ္မ်ားသည္။

ယင္းေရာဂါသည္ မ်ဳိး႐ုိး လုိက္ျခင္း၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ မိခင္က အရက္၊ ေဆးလိပ္၊ မူးယစ္ေဆးသုံးစဲြျခင္း၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ မိခင္၌ ဗုိင္းရပ္စ္ပိုး၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ ခဲ ဆိပ္သင့္ျခင္း၊ သတၱဳအဆိပ္သင့္ ျခင္းစသည္တို႔ေၾကာင့္ အာေခါင္ ကဲြ၊ ႏႈတ္ခမ္းကဲြကေလးငယ္မ်ား ေမြးဖြားလာႏုိင္သည္။ ယင္းခ်ဳိ႕ ယြင္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကေလး ငယ္မ်ားတြင္ ေနာက္ဆက္တဲြဆိုး က်ဳိးအျဖစ္ စကားမေျပာႏုိင္ျခင္း ႏွင့္ အၾကားအာ႐ုံထိခိုက္၍ နားမ ၾကားသည္အထိ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားက ေျပာသည္။