ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား ဆီးခ်ိဳစစ္ေဆးႏိုင္ေရး ယခုႏွစ္အတြင္းေဆာင္ရြက္မည္

ဒစ္ဂ်စ္တယ္စက္ျဖင့္ ဆီးခ်ိဳ ေသြးခ်ိဳတိုင္းေနစဥ္ ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္

ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားကုိ ဆီးခ်ိဳေရာဂါစစ္ေဆးႏိုင္ရန္ ယခုႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးခ်ိဳ စီမံခ်က္ မန္ေနဂ်ာ ပါေမာကၡဦးကုိကုိက ေျပာသည္။


၂၀၁၇ ေဆာင္ပုဒ္သည္ ‘ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳအႏၲရာယ္ မိခင္ ေလာင္းမ်ားသတိျပဳဖြယ္၊ပုံမွန္စစ္ ေဆးကုသဖုိ႔ ၀ုိင္း၀န္းကူညီေဆာင္ ရြက္စုိ႔’ ဟူ၍ျဖစ္ၿပီး ယင္းေဆာင္ ပုဒ္ႏွင့္အညီ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ မ်ားကုိ ဆီးခ်ိဳေရာဂါစစ္ေဆးေပး မည္ျဖစ္သည္။

‘‘ကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီး ေတြမွာ ခုနစ္ေယာက္မွာတစ္ ေယာက္ဆီးခ်ိဳျဖစ္ေနတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ေနာက္ပိုင္း ေတြ႕ရွိရတာ က ကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီး ေတြမွာ ေသြးတိုးတို႔၊ ဆီးခ်ိဳတို႔ရွိရင္ လည္း ကုိယ္၀န္ေဆာင္ေတြမွာ ေသဆုံးမႈျဖစ္တယ္။ ကေလးပ်က္ က်တာေတြလည္း ရွိတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ဆီးခ်ိဳျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ေတြကုိ ခ်ခ်င္ရင္ ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးခ်ိဳ စစ္ေဆးတာလည္း လုိပါလိမ့္ မယ္။ သားဖြားဆရာမေတြရဲ႕ လက္ထဲမွာ ဆီးခ်ိဳ၊ေသြးခ်ိဳစစ္ေဆး တဲ့ ကိရိယာေလးရွိေနပါၿပီ။ သူတို႔ ကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔သင္တန္းေတြ ေပးေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ကုိယ္၀န္ ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးတိုင္း ဆီးခ်ိဳ ေသြးခ်ိဳစစ္ေဆးပါ’’ ဟု ပါေမာကၡ ဦးကုိကုိက ေျပာသည္။

ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား၌ ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ပြားပါက အခ်ိဳ႕ တြင္ ကေလးမီးဖြားလွ်င္ ဆီးခ်ိဳ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသြားေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕သည္  ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ပြားေနသည္ကုိ မသိရွိျခင္းေၾကာင့္ ကေလးအခ်ိန္မေစ့မီ ေမြးဖြား ျခင္း၊ ကေလးအသက္အႏၲရာယ္ ဆုံး႐ႈံးျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။

‘‘ကေလးမွာလည္း ထိခုိက္ ႏုိင္တယ္။ ေမြးလာကတည္းက ဆီးခ်ိဳျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေမြးဖြားလာ တတ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အဲ ဒါကုိေၾကာက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဓိကထားၿပီးေတာ့ လုပ္ေနတာ။ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ေတြ မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔သတ္မွတ္ခ်က္ ေတြခြဲလုိက္တယ္။ အျမင့္ဆုံးတို႔၊ အနိမ့္ဆုံးတို႔၊ အလယ္အလတ္ဆုိ ၿပီး ခြဲလုိက္တယ္။ အျမင့္ဆုံးသမား ေတြဆုိရင္ ေတြ႕ေတြ႕ခ်င္းစစ္၊ အ သင့္အတင့္အလယ္အလတ္ျဖစ္ ႏိုင္ေျခရွိတဲ့သူဆိုရင္ ၂၄ ပတ္နဲ႔ ၂၆ ပတ္မွာ စစ္ကုိစစ္ရမယ္ေပါ့ ေနာ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ႐ုိး႐ုိးစစ္လုိ႔ လည္းမရဘူး။ ေသြးကုိေဖာက္ မယ္၊ အခ်ိဳရည္ေသာက္မယ္၊ တစ္နာရီမွာ တစ္ခါစစ္၊ ႏွစ္နာရီ မွာတစ္ခါစစ္ရမယ္ဆုိေတာ့ အဲဒါ ေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဂုိက္လုိင္း ေတြ လုပ္ထားပါတယ္’’ ဟု ပါေမာကၡဦးကုိကုိက ရွင္းျပသည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကုိယ္၀န္ ေဆာင္မိခင္မ်ား၌ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏႈန္းကုိ ေကာက္ယူထား ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေဆး႐ုံမွတ္ တမ္းမ်ားႏွင့္ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရ ကုိယ္၀န္ ေဆာင္မိခင္မ်ားတြင္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းသည္ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ရွိေနၿပီး ကုိယ္၀န္ ေဆာင္မိခင္ခုနစ္ဦးလွ်င္ တစ္ဦး ႏႈန္းျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ဆရာ၀န္ ႀကီးမ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၄ က တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေကာက္ယူေသာ ဆီးခ်ိဳေရာဂါစစ္ တမ္းအရ(၂၅)ႏွစ္မွ (၆၅)ႏွစ္အ ၾကားအရြယ္မ်ား၌ ၁၀ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ပြားေနၿပီး အမ်ိဳး သားမ်ား၌ ၉ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ပြား၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၌ ၁၁ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ပြားေန သည္။