လက္ဘႏြန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္မႈကုိ ဟာရီရီ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္း

ေဘရြတ္ၿမိဳ႕အေရွ႕ဘက္ရွိ သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ လက္ဘႏြန္သမၼတမိုက္ကယ္ေအယြန္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာရီရီ (JOSEPH EID/AFP)

ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး တစ္လအ ၾကာတြင္ လက္ဘႏြန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆာအက္ဒ္ဟာရီရီက ယင္းႏုတ္ ထြက္္မႈကုိ ျပန္႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

 အျခားအာရပ္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္ ျခင္းမွ လက္ဘႏြန္ႏုိင္ငံကုိ ဖယ္ ထုတ္ေရး မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္က ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးမႈအၿပီး ၎အေနျဖင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူး၌ ဆက္ရိွေန မည္ဟု ဟာရီရီကေျပာသည္။


‘‘ေဒသတြင္း ပဋိပကၡေတြနဲ႔  ခပ္ကင္းကင္းေနမယ္ဆုိတဲ့ ကတိ ကဝတ္ကုိ အစိုးရက ထပ္ၿပီးအ တည္ျပဳခဲ့ပါတယ္’’ဟု ဟာရီရီက ေျပာသည္။

ဟာရီရီသည္ ႏုိဝင္ဘာ ၄ ရက္က ေဆာ္ဒီႏုိင္ငံသုိ႔ အလည္အပတ္ေရာက္ရိွစဥ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး ဖခင္ကဲ့သုိ႔ လုပ္ႀကံခံရမည္ကို စုိးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ဟာရီရီက ေဒသ တစ္ဝန္းပဋိပကၡမ်ား ျဖန္႔ခ်ိမႈအတြက္ အီရန္ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳ ဟစ္ဘုိလာအဖြဲ႕ကို ေဝဖန္ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီး ယား အိမ္ေရွ႕မင္းသား ဘင္ ဆယ္လ္မန္သည္ ဟာရီရီကုိ ရာ ထူးမွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ဖိအားေပးခဲ့ ေၾကာင္း လက္ဘႏြန္တာဝန္ရိွသူ မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ဟာရီရီသည္ ယင္းသို႔ ေၾက ညာၿပီးေနာက္ ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္အ ထိ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား၌ ေန ထိုင္ခဲ့ၿပီး ယင္းမွာ ၎၏ဆႏၵအတုိင္း ေနခဲ့ျခင္း ဟုတ္၊ မဟုတ္ မရွင္းလင္းေသးေပ။

လက္ဘႏြန္အစိုးရကို ၿပိဳကဲြ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ေဆာ္ဒီႏုိင္ငံသည္ အီရန္လႊမ္းမိုးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေၾကာင္း အခ်ိဳ႕က ယံုၾကည္ေနသည္ဟု နယူးေယာက္တုိင္းမ္ သတင္းစာက ေဖာ္ျပသည္။   

—Ref: UPI