ႏိုင္ငံတကာသတင္းတိုမ်ား

၂၀၁၀ ေနာက္ပုိင္း ပထမဆံုးအေနျဖင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္အိမ္ေျခမဲ့ဦးေရ တုိးတက္လာေၾကာင္းႏွင့္ စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၅၅၄,၀၀၀ အိမ္ေျခမဲ့ေနသည္ဟု အိမ္ရာႏွင့္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးဌာနကေျပာသည္။ နယူးေယာက္ႏွင့္ ေလာ့စ္အန္ဂ်လိစ္ၿမိဳ႕ တို႔တြင္ အိမ္ေျခမဲ့ဦးေရ သိသာစြာမ်ားျပားလာသည္။


ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံအား သတိေပးခ်က္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကေသာ လုပ္ရပ္တြင္ အေမရိကန္စစ္ဘက္မွ B-1B ဗံုးႀကဲေလယာဥ္မ်ားသည္ ပူးေပါင္းစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံေပၚမွ ျဖတ္၍ပ်ံသန္းခဲ့သည္။ အေမရိကန္ သုိ႔ ေရာက္ရိွႏုိင္သည္ဆုိေသာ ဒံုးက်ည္ကို ေျမာက္ကိုရီးယားက ပစ္လႊတ္ၿပီး တစ္ပတ္အၾကာ အေမရိကန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား တုိ႔ ပူးတဲြစစ္ေရးေလ့က်င့္ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ကစ၍ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္ဟု သတင္း ထြက္ေနေသာ ပါကစၥတန္တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦး၏ ကံၾကမၼာႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္ေနသည္။ လာဟုိးၿမိဳ႕မွ ရာဇာခန္သည္ သေဘာထားတင္းမာေသာ ဘာသာေရးအဖြဲ႕၏ အျငင္းပြားဖြယ္ကန္႔ကြက္မႈအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းျဖစ္သည္။