ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ လံုၿခံဳေအးခ်မ္းခ်င္သည္

(၁)

အခြန္အမွတ္တံဆိပ္ကပ္ႏွိပ္ထား ျခင္းမရွိေသာ အရက္၊ စီးကရက္၊ ဝိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ တရားမဝင္ တင္ သြင္းထားသည့္ ဘီယာအမ်ိဳးမ်ိဳး တို႔အား ရွာေဖြ၊ သိမ္းဆည္းအေရး ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပည္တြင္း အခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွေန၍ အသိ ေပးေၾကညာထားပါတယ္။ အထူး ကုန္စည္မ်ားျဖစ္သည့္ အရက္၊ စီးကရက္၊ ဝိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔အား သတ္မွတ္ထားေသာ အခြန္အ မွတ္တံဆိပ္ကပ္ႏွိပ္ၿပီးမွ ေရာင္းခ် ရန္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခြန္အမွတ္တံ ဆိပ္ကပ္ႏွိပ္ထားျခင္းမရွိေသာ အရက္၊ စီးကရက္၊ ဝိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ တရားမဝင္ တင္သြင္းထား ေသာ ဘီယာအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို စိစစ္ ေတြ႕ရွိပါက ေတြ႕ရွိသည့္ အဆုိပါ အထူးကုန္စည္မ်ားကို အထူးကုန္ စည္ခြန္ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ လက္ဝယ္ ထားရွိေရာင္းခ်သူသည္ သိမ္း ဆည္းျခင္းခံရသည့္ အထူးကုန္ စည္တန္ဖိုး၏ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဒဏ္ေငြအျဖစ္ ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖမ္းဆီးရမိေသာ အထူးကုန္စည္မ်ားသည္ ျပည္ တြင္း၌ ထုတ္လုပ္ေသာ အထူး ကုန္စည္ျဖစ္ပါက ယင္းကုန္စည္ ကို ထုတ္လုပ္သူကလည္း ယင္း အထူးကုန္စည္တန္ဖိုး၏ ၅၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္းကို ဒဏ္ေငြအျဖစ္ ေပး ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခြန္ အမွတ္တံဆိပ္ကပ္ႏွိပ္ထားျခင္း မရွိေသာ အရက္၊ စီးကရက္၊ ဝိုင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ တရားမဝင္ တင္သြင္း ထားေသာ ျပည္ပႏိုင္ငံထုတ္ ဘီ ယာအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ရွာေဖြေဖာ္ ထုတ္သိမ္းဆည္းရန္ ေစ်းကြက္အ တြင္း ေရွာင္တခင္ ဝင္ေရာက္စစ္ ေဆးျခင္းအား အထူးကုန္စည္ခြန္ ဥပေဒတြင္ အပ္ႏွင္းထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္အညီ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဝယ္ယူ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳလုပ္ၾကရန္ ႀကိဳ တင္အသိေပးအပ္ပါေၾကာင္း ပါ ရွိပါတယ္။

(၂)

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ညအခ်ိန္ လူစည္ကားသည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ က်ံဳးေဘးေနရာမ်ား၌ ဝိုင္းဖြဲ႕၍ အရက္ေသစာေသာက္စားသူမ်ား ကို ဆက္တုိက္ဖမ္းဆီးအေရးယူ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လံုၿခံဳေရး ႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးက ေျပာ ေၾကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္မွ စတင္၍ အေရးယူခဲ့ရာ တစ္လ ေက်ာ္အတြင္း ၄၀၀ ဦးခန္႔ကို  အ ေရးယူခဲ့ေၾကာင္း၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚ တြင္ ညအခ်ိန္ လုယက္မႈမ်ား၊ ခိုးယူမႈမ်ား က်ဆင္းေစရန္ သက္ဆုိင္ ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ရပ္ကြက္ အလိုက္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး၊ အရန္မီးသတ္၊ နယ္ေျမရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လွည့္ကင္းေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း၊ ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ရက္ညက စတင္ကာ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း အမ်ားျပည္ သူႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အပန္းေျဖ ဥယ်ာဥ္မ်ား၊ လူသြားစႀကႍႏွင့္ ခံုးေက်ာ္တံတားမ်ားတြင္ အရက္ေသစာဝိုင္းဖြဲ႕ေသာက္စားသူမ်ား ကို ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ ရက္ ၂၀ ေက်ာ္အတြင္း လူတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားကို လည္း 7Day Daily သတင္းစာ ေတြမွာ ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။

လူကို မူးယစ္ရီေဝေစၿပီး စိတ္ႂကြရမ္းကားေစတတ္သည့္၊ ၿပီးေတာ့ စြဲမက္ႏွစ္ၿခိဳက္ဖြယ္ အရ သာ၊ မက္ေမာပိုင္ဆိုင္ခ်င္စရာ မက္လံုးကံစမ္းမဲမ်ားျဖင့္ ပံုစံအ မ်ိဳးမ်ိဳး၊ လွည့္ကြက္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေၾကာ္ျငာအားေကာင္းသည့္ အ ရည္၊ အဆီ အမ်ိဳးအစားတံဆိပ္ အစံုကို ၿမိဳ႕တိုင္း၊ ရြာတိုင္း၊ လမ္း တိုင္း၊ ဆိုင္တိုင္းမွာ လြယ္လြယ္ကူ ကူ၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဝယ္လုိ႔ ရႏိုင္ျခင္းရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲဇာတ္ လမ္းေတြက အမ်ားႀကီးရွိေနပါ တယ္။ ေသခ်ာၿပီး စိတ္မေကာင္း စရာက အဲဒီေနာက္ဆက္တြဲဇာတ္ လမ္းတုိင္းဟာ လူမႈဝန္းက်င္အ သိုင္းအဝိုင္းကို ထိခိုက္နစ္္နာေၾက ကြဲစရာေတြခ်ည္းပါပဲ။

(၃)

ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးမႈ၊ သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ ညီ၊ မညီစိစစ္မႈ၊ ဥပေဒအရ အေရးယူမႈေတြဟာ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူေတြ ကို အက်ိဳးစီးပြားထိခိုက္ပ်က္စီး ေအာင္ ဦးတည္ရည္ရြယ္ဖို႔ မဟုတ္ ပါဘူးလို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ အမ်ား ျပည္သူအေပၚ အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ရေအာင္၊ ႏုိင္ငံသားအရင္း အျမစ္မ်ား လူၫြန္႔မတံုးရေအာင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တာလို႔ မွတ္ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ျငားလည္း စိစစ္မႈေတြရဲ႕ အလစ္ အငိုက္၊ အေရးယူမႈေတြရဲ႕ေနာက္ ကြယ္မွာ ထြက္ေပါက္ေတြလည္း ရွိႏိုင္တယ္ဆိုရင္ မမွားပါဘူး။

တာဝန္အရ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရယ္၊ ေငြေၾကးအရ စီးပြားရွာျခင္း ရယ္ တည့္တည့္မတ္မတ္မရွိတဲ့ အခါ၊ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီႏွစ္ခု တိုးတိုးတိတ္တိတ္ အဆင္ေျပသြားတဲ့အ ခါ ျပည္သူေတြဆီမွာ လံုၿခံဳမႈဆို တာ ကင္းမဲ့သြားပါတယ္။ အမ်ား ျပည္သူကို ထိပါးေစာ္ကားၿပီး ရန္စ အႏၲရာယ္ျပဳတတ္တဲ့ မူးယစ္ ေသာက္စား ရမ္းကားသူေတြ ေၾကာင့္ ကိုယ့္အိမ္မွာ ကိုယ္ စိတ္ ခ်မ္းသာကိုယ္ခ်မ္းသာ မအိပ္ၾက ရဘူး။ လမ္းမေပၚမွာ မေတာ္တ ေရာ္ ႀကံဳရႏိုင္တယ္။ ပန္းၿခံဟာ အက်ည္းတန္သြားတတ္တယ္။ လူသြားစႀကႍေတြ၊ ခံုးေက်ာ္တံ တားေတြဟာ ေအးေအးလူလူမရွိ ေတာ့ဘူး။

ရပ္တိုင္း၊ ရြာတိုင္းမွာ အမ်ား ျပည္သူနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ေနရာေတြ ရွိတာမို႔ အဲဒီေနရာအားလံုးကို လံု ၿခံဳစိတ္ခ်ရေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ေပး ဖို႔ လိုပါတယ္။ တစ္ဖက္က တိတိက်က်၊ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ရွိဖို႔ လိုသလို ႀကီးႀကီးငယ္ငယ္ ႏုိင္ငံသားအားလံုးကလည္း မိမိကိုယ္ မိမိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္စည္းႏိုင္တဲ့ အားအင္ဂုဏ္ရည္ရွိရပါမယ္။ ဒါမွ ဒီမုိကေရစီတုိင္းျပည္ ပီပီသသ ျဖစ္လာမွာပါ။ ဘက္စံုတည္ၿငိမ္ ျမင့္မားမႈဆီ ေရြ႕ႏုိင္မွာပါ။ အျပန္ အလွန္ ယံုၾကည္ေလးစားမႈ၊ ေမ တၱာဓာတ္ေတြ ထားႏုိင္လာမွာပါ။

(၄)

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္ကို တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ကိုးကြယ္မႈ ဘာသာဝင္ ေပါင္းစံုတို႔နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားပါ တယ္။ ဘာသာဝင္အသီးသီးတို႔အ ေနနဲ႔ မိမိတို႔ဘာသာရဲ႕စစ္မွန္ေသာ အဆံုးအမမ်ားကို လိုက္နာက်င့္ သံုးဖို႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္းညီၫြတ္ဖို႔၊ အတူ ယွဥ္တြဲေနထုိင္ဖို႔၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသြားၾကဖို႔ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းဆီမွာ တာဝန္ အျပည့္အဝရွိပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ သူေရာ၊ စီးပြားရွာသူေရာ၊ စားသံုး သူေရာ အားလံုးဟာ ျပည္သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူထဲက ျပည္သူလို႔ ခံယူထားမယ္၊ က်န္တဲ့အမ်ား ျပည္သူကို ေထာက္ထားစာနာ တတ္မယ္ဆိုရင္ အရာရာဟာ ေအးခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ျဖစ္လာမွာ ပါ။

စစ္ေဆးမႈမလုပ္တဲ့အခ်ိန္၊ နားလည္မႈနဲ႔ အေပးအယူလုပ္လို႔ ရတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းဥပေဒေတြကို ေက်ာ္ခြေရွာင္ ရွားႏုိင္မႈရွိေနဦးမယ္ဆိုရင္ ရာႏႈန္း ျပည့္ ၂၄ နာရီ လံုၿခံဳေအးခ်မ္းမႈကို ပိုင္ဆိုင္ႏုိင္ၾကဦးမွာ  မဟုတ္ပါဘူး။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ မိသားစုအားလံုး အခ်ိန္ျပည့္ၾကည္ႏူးေပ်ာ္ ရႊင္ႏုိင္ဖို႔၊ လူမႈဘဝမ်ား လံုၿခံဳဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးပြားတိုးတက္ ဖို႔ ဝုိင္းဝန္းပါဝင္ႀကိဳးပမ္းၾကရမွာ ပါ။ အထူးသျဖင့္ မူးယစ္ရမ္းကား မႈေတြကတစ္ဆင့္ ခိုးဆိုးလုယက္ လူသတ္တဲ့အထိ ျဖစ္ေစႏိုင္တာ ကို သတိျပဳၾကရမွာပါ။

ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးသာမက နယ္ၿမိဳ႕၊ နယ္ရြာ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တိုင္းကို လံုၿခံဳေအးခ်မ္းေစခ်င္တာ ပါ။ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ေနရာေတြမွာ ေပၚေပၚထင္ထင္ ျမင္ျမင္သာသာ ေသာက္စားမူး ယစ္ေနတာေတြကို ထိထိေရာက္ ေရာက္အေရးယူဖို႔ မျဖစ္မေနလို အပ္ပါတယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ ျဖင့္ မလိုလားအပ္တဲ့ ျပႆနာ ေတြျဖစ္ေနဦးမွာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ေန႔ရက္တုိင္းမွာ ရာႏႈန္းျပည့္ လံုၿခံဳေအးခ်မ္းမႈကို ၂၄ နာရီ ျပည့္ျပည့္ ဝဝလိုခ်င္ရတာပါ။။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္)