UEHRD ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းမႈမေျပလည္ေသးဟုဆို

'ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ အမွာစကားေျပာၾကားေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − Ba Aye FB)

 ရခိုင္ျပည္နယ္အ တြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအ ညီ အေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း UEHRD အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ Central Coordination Team (CCT) ႏွင့္ Regional Coordination Team (RCT) အဖြဲ႕တို႔ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္း ႏုိင္ေရး ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ညႇိႏိႈင္းမႈ အဆင္မေျပေသးေၾကာင္း လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ သည္ UEHRD အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး CCT ဦးေဆာင္ အဖြဲ႕ႏွင့္ RCT ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ကို ထပ္မံဖြဲ႕စည္းရန္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕က လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာ မ်က္ႏွာမွ ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ဖိတ္ၾကားမႈအေပၚ လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းအမ်ားစုက ေက်နပ္မႈမရွိဘဲ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္မႈမရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္း အခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲကို ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္က ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး အ စည္းအေဝးခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ၿပီး ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

‘‘UEHRD လုပ္ငန္းအေပၚ က်ယ္ျပန္႔စြာခ်ျပႏိုင္မႈအားနည္း ျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ နယ္ေျမခံအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအေပၚ ဖိတ္ေခၚမႈ အားနည္းျခင္းႏွင့္ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ ပိုင္ခြင့္၊ သက္တမ္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြ ခ်ျပႏုိင္မႈအားနည္းေနျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြ က ေဝဖန္မႈေတြရွိေနေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ ေခၚယူညႇိႏိႈင္းသြားပါမယ္’’ဟု UEHRD ေကာ္မတီ ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ က ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။UEHRD မွ ေဆာင္ရြက္ေန သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ရခုိင္ျပည္သူလူထုကို ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာ ခ်ျပမႈမရိွဘဲ အဆင္ ေျပသလို ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ထင္ျမင္ၿပီး ဖိတ္ေခၚရာတြင္လည္း အားနည္းေၾကာင္း ရခိုင္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူအခ်ိဳ႕ က ေျပာသည္။

ရခိုင္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ အစုိးရက အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေနသည့္ UEHRD လုပ္ ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ အစည္းအေဝး သို႔ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူဦးေရ ၅၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။