တိုင္းမ္မဂၢဇင္းက #MeToo လႈပ္ရွားမႈကုိ ယခုႏွစ္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈအရိွဆံုးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္

လူမႈမီဒီယာတြင္ #MeToo ဟု အမည္ေပးထား ေသာ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈကုိ တုိင္းမ္မဂၢဇင္းက ၂၀၁၇ ၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈအရိွဆံုးပုဂၢိဳလ္ ‘Per-son of the Year’အျဖစ္ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္က သတ္မွတ္ေၾကညာခဲ့သည္။

#MeToo လႈပ္ရွားမႈသည္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေစာ္ကားေႏွာင့္ ယွက္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိထားမႈျမင့္တက္လာရန္ ရည္ရြယ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ သည္။


‘‘ဒါဟာ ဆယ္စုႏွစ္ေတြအတြင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ အျမန္ဆန္ဆံုး လူမႈေရး ေျပာင္းလဲေရြ႕လ်ားမႈျဖစ္ၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသမီးရာေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ အမ်ိဳးသားတခ်ိဳ႕တို႔ရဲ႕ တစ္ဦးခ်င္း ရဲဝ့ံတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြနဲ႔အတူ စတင္ ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ကုိယ္ ပုိင္ဇာတ္လမ္းေတြကို ေျပာျပခဲ့ ၾကပါတယ္’’ဟု တုိင္းမ္မဂၢဇင္း အယ္ဒီခ်ဳပ္အဒ္ဝပ္ဖီလ္ဆန္ေသာ္ က NBC သတင္းဌာန၏ Todays အစီအစဥ္တြင္ ေျပာၾကားၿပီး ၎ တို႔သည္ ႏႈတ္ဆိတ္မႈကို ခ်ိဳးဖ်က္ သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

လူမႈမီဒီယာတြင္ လြန္ခဲ့ေ သာ ႏွစ္မ်ားက MeToo လႈပ္ရွားမႈကုိ စတင္ခဲ့သူ တာရာနာဘာကီက ယင္းသည္ အခိုက္အတန္႔တစ္ခုသာမဟုတ္ဘဲ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း အစကတည္းကပင္ မိမိေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ဆိုကာ အမွန္တကယ္ အလုပ္စျဖစ္လာ ၿပီဟု ထင္ေၾကာင္းေျပာၾကား သည္။

ယင္းလႈပ္ရွားမႈ အရိွန္ျမင့္ လာေစရန္ ကူညီခဲ့သည့္ မင္းသမီးအလီဆာမီလန္ႏိုက မိမိအေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားကို အမ်ဳိးသမီးဝန္ ထမ္းမ်ား ပိုခန္႔ထားေစလိုေၾကာင္း ေျပာၿပီး မိမိတို႔ ကေလးမ်ားကို ပညာပုိေကာင္းေအာင္ သင္ၾကား ေစလိုသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

—Ref: NY Times