ခိုင္မာသည့္ အာမခံခ်က္ရွိမွသာ ျပည္ပသို႔ အိမ္အကူတရား၀င္ေစလႊတ္ခြင့္ျပဳမည္

 ခိုင္မာသည့္ အာ မခံခ်က္ရွိမွသာ ျပည္ပသို႔ အိမ္ အကူလုပ္သားတရား၀င္ေစလႊတ္ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူအင္အား၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ဳိးေအာင္ကေျပာသည္။

‘‘တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳး စားေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ေနတယ္။ တို႔ က ခိုင္မာေစခ်င္တာ၊ ဒီဟာက ျပႆနာတက္လြန္းတယ္။ ၿပီးၿပီး ေရာ လႊတ္လိုက္ရင္ ျပႆနာတက္မယ္။ ဘယ္လိုကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္မွာလဲ၊ ဘယ္လိုတာ၀န္ယူ မွာလဲ’’ဟု ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္က ျပဳ လုပ္သည့္ လူ႕စြမ္းအားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အၫႊန္းကိန္းမ်ား အလုပ္႐ုံေဆြး ေႏြးပြဲတြင္ မီဒီယာမ်ားက အိမ္အ ကူလုပ္သားမ်ား ျပည္ပသို႔ တရား ၀င္ေစလႊတ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းမႈကို ၎က ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။


အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား အတြက္ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕က လာေရာက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားေနၿပီး တရား၀င္ေစလႊတ္ႏုိင္မည့္ အခ်ိန္ကိုမူ ေျပာဆိုႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ဦးမ်ဳိးေအာင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာအိမ္အကူ အလုပ္သမားမ်ားသည္ စင္ကာပူ၊ ထုိင္း၊ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ မကာအိုႏိုင္ငံတို႔သို႔ တရားမ၀င္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည္။

 ထို႔အျပင္ ျပည္ပသို႔ အိမ္အ ကူအလုပ္တရား၀င္ေစလႊတ္ပါ က စင္ကာပူႏိုင္ငံကို ဦးစားေပး မည္ဟု ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာ ေဖြေရးေအဂ်င္စီမွ တာ၀န္ရွိသူ အခ်ဳိ႕က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက စင္ကာပူႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္သို႔ အိမ္အကူသြားေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းကို ၂၀၁၃ ၌ စမ္းသပ္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ တြင္ ယင္းလုပ္သားေစလႊတ္မႈအေပၚ ေ၀ဖန္ခံရေသာေၾကာင့္ လက္ရွိအထိ ရပ္ဆိုင္းထားသည္။

ျပည္ပသို႔ အိမ္အကူမ်ား တရားမ၀င္သြားေရာက္ေနသျဖင့္ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေရးအတြက္ အခြန္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားရွိေနၿပီး ျပႆနာျဖစ္ပါက ေျဖရွင္းရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ တရား၀င္ေစလႊတ္ခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္း ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီတြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေဇာက ေျပာသည္။