မ်ိဳးခ်စ္ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ျငင္းပယ္ခံရမႈ ေကာ္မရွင္သို႔ စာပို႔ေမးျမန္းမည္

မဘသအဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕ ဦးေဆာင္ၿပီး အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ ရွားသူမ်ားပါဝင္မည့္ မ်ိဳးခ်စ္ညီ ၫြတ္ေရးပါတီ တည္ေထာင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ပယ္ ခ်ခဲ့သည္။

သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ား၏ စိစစ္ခ်က္အရ ယင္းပါတီတည္ ေထာင္ခြင့္ျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထား သည့္အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕သည္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒပါျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္း မရွိ သျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈကို ျငင္း ပယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီတည္ ေထာင္ခြင့္ရေရး ဦးေဆာင္ႀကိဳး ပမ္းေနသူ ဦးျမင့္စိုး (ေမာင္ေသြး ခြၽန္)ထံ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္က ေပးပို႔ခဲ့သည့္ ျပန္ ၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 အဆုိပါ ျပန္ၾကားစာကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ လက္ခံရရွိ ၿပီး ဥပေဒႏွင့္ မညီၫြတ္ဟုဆုိ ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား တိက် စြာ သိရွိႏုိင္ေရး ယခုလအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ တရားဝင္ စာေပးပုိ႔၍ ျပန္လည္ ေမးျမန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ စိုးက ေျပာသည္။

‘‘ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚမွာ ယာယီအားျဖင့္ကေတာ့ လက္မခံ ႏုိင္ဘူး။ ေၾကာင္းက်ိဳးမညီၫြတ္ ဘူး။ အေၾကာင္းျပခ်က္ မခုိင္လံု ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒနဲ႔ မညီ ၫြတ္ဘူး ဆုိတဲ့သူေတြကိုသိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က လူစားထိုးၿပီး ျပန္တင္မယ္’’ဟု ၎က ဆုိသည္။

        ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းထံ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္က ဖုန္းျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆက္သြယ္ေသာ္လည္းမရခဲ့ေပ။

ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပံု တင္ျခင္းဥပေဒတြင္ ပါတီတည္ ေထာင္လုိသူမ်ားသည္ မတရား အသင္းအျဖစ္ ေၾကညာခံရေသာ အဖြဲ႕အစည္းဝင္ (သို႔မဟုတ္) ယင္းအဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ အားေပး ကူညီျခင္းျပဳသည့္ အဖြဲ႕အစည္း ဝင္မဟုတ္ရန္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

 မဘသ အဖြဲ႕ကို လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ ၫႊန္ ၾကားခ်က္အရ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရၿပီး ေနာက္ ဦးျမင့္စိုး အပါအဝင္ မဘသဦးေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွား သူမ်ား ဦးေဆာင္ပါဝင္မည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ တည္ေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းပါတီတည္ေထာင္ေရး ဦးေဆာင္သူမ်ားက ပါတီအမည္ ကို ၁၃၅ မ်ိဳးခ်စ္ညီၫြတ္ေရးပါတီ ဟု မူလက ေၾကညာခဲ့ၿပီး ဩဂုတ္ ၂ ရက္က ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပခ်ိန္တြင္ မ်ိဳးခ်စ္ညီၫြတ္ေရးပါတီဟု အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

လက္ရွိ အစုိးရလက္ထက္ တြင္ အမ်ိဳးသားေရးဖိႏွိပ္မႈမ်ားရွိ လာ၍ အမ်ိဳးသားေရးကိစၥမ်ား ၌ ႏိုင္ငံေရးအရ အကာအကြယ္ ေပးႏုိင္မည့္ ပါတီတစ္ရပ္ ထူ ေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးျမင့္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

 ‘‘အကယ္၍ ပါတီ တည္ ေထာင္ခြင့္ လံုးဝမရေတာ့ဘူးဆုိ ရင္လည္း တျခားေသာ လႈပ္ရွားမႈ ပံုစံေတြနဲ႔ တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံုေတာ့ ဆက္လုပ္သြားမွာပါ။ အမ်ိဳးသား ႏုိင္ငံေရးကေတာ့ အေသမခံႏုိင္ ဘူး’’ဟု ၎က ဆုိသည္။