ရန္ကုန္ေျမေစ်းႀကီးေနျခင္းကို တိုင္းအစိုးရ ေျဖရွင္းေပးမည္ဟုဆို

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ေျမေစ်း ႀကီးျမင့္မႈကို ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ရန္ကုန္ တိုင္းအစိုးရလမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ေျမေစ်းသည္ အသံုး မျပဳဘဲ ေစ်းကစားရန္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ ေျမရယူထားသူမ်ား ေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခက္ေတြ႕ေနသျဖင့္ အမွန္တကယ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ လိုသူမ်ား ေစ်းသက္သက္သာ သာျဖင့္ ေျမရရွိႏုိင္မည့္အစီအစဥ္ ကို ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရက စီစဥ္ ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘တကယ္လုပ္ခ်င္သူေတြ အလြန္သက္သာတဲ့ေစ်းနဲ႔ လုပ္ခြင့္ရဖို႔ တိုင္းအစိုးရက စီစဥ္ေနတယ္။ ေနာက္ထပ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ လည္းေဖာ္ဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္’’ ဟု ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒၚနီလာ ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အျပင္ ရန္ကုန္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တစ္ခု အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္က စီစဥ္ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ေျမေစ်းႀကီးျမင့္မႈႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ မ်ား၏ တင္ျပခ်က္ကို ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၀န္ႀကီးကထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အိုဆာကာၿမိဳ႕မွ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ လာေရာက္ေလ့လာရာ တြင္ ေျမတန္ဖိုးျမင့္မားေနသည့္ အေျခအေနကို သိရၿပီး လုပ္ငန္း မ်ားလုပ္ကိုင္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ ရသည္ဟု တိုင္းအစိုးရကိုတင္ျပ ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး  ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူသမၼတႏိုင္ငံ သံ႐ုံးမွ စီးပြားေရးသံမွဴးအပါအ၀င္ ျပည္တြင္းျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ေျမေစ်းသက္ သက္သာသာျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္မ်ားကို သ တင္းမီဒီယာမ်ားက ၀န္ႀကီးကို ေမးျမန္းရာမေျဖၾကားခဲ့ေပ။

ရန္ကုန္တိုင္းအပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမေစ်းႀကီးမႈျပႆ နာသည္ လက္ရွိအစိုးရသာမက ယခင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ ထက္တြင္လည္း  ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရ သည္။

ရန္ကုန္ေျမေစ်းသည္ စစ္အ စိုးရလက္ထက္က အခြန္သက္ သာခြင့္၊ တရားမ၀င္ေငြေၾကးမ်ား ေငြျဖဴအျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္ အခြင့္ အေရးေပးသည့္ေနရာတစ္ခုကဲ့ သုိ႔ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ေျမေစ်းသည္ ၁၀ စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း အဆေပါင္းမ်ား စြာ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၄ ေနာက္ပိုင္းက စတင္၍ ေစ်းျမင့္တက္မႈ ရပ္တန္႔ခဲ့ေၾကာင္း အိမ္ ၿခံေျမအက်ဳိးေဆာင္အခ်ဳိ႕က ေျပာၾကားသည္။

‘‘စက္မႈဇုန္ေျမေစ်းကေတာ့ ဒီႏွစ္ပိုင္းေတြမွာ ျပန္က်ေနတယ္’’ ဟု လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးအုန္းဆိုင္ က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္အိမ္ၿခံေျမေစ်းသည္ ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ၀ယ္လို အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ မူလေစ်း ႏႈန္းထက္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၃၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္းအၾကား ေစ်းက်ဆင္း လာေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမ အက်ဳိး ေဆာင္အခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။