က်ဴးေက်ာ္မ်ားသုိ႔ စလစ္ထုတ္ေပးရာတြင္ စီးပြားျဖစ္က်ဴးမ်ားပါေန၍ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမည္

စလစ္ထုတ္ေပးရန္ စာရင္းေကာက္ယူေနစဥ္(ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္ (အမရပူရ))

 ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း က်ဴးေက်ာ္စာရင္းေကာက္ယူၿပီး စလစ္ထုတ္ေပးရာတြင္ စီးပြားျဖစ္ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ား ပါ၀င္ေနသျဖင့္ ၂၀၁၈ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမည္ဟု က်ဴးေက်ာ္ စာရင္းေကာက္ယူေရး အဖဲြ႕၀င္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

 အမွန္တကယ္က်ဴးေက်ာ္ ေနထုိင္သူမ်ားအား ေနရာခ်ထား ေပးရန္ ထုတ္ေပးေနသည့္ စလစ္ကတ္ျပားမ်ားကို က်ဴးေက်ာ္မ ဟုတ္ဘဲ အျခားစီးပြားျဖစ္က်ဴး ေက်ာ္သူမ်ားက လာေရာက္ထုတ္ ယူေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။


‘‘ဒီလကုန္မွာ ကၽြန္မတို႔ကို သင္တန္းေပးမယ္။ ၿပီးရင္ ကြင္း ဆင္းစစ္ေဆးတာေတြ လုပ္မယ္ လို႔ ေျပာပါတယ္’’ဟု က်ဴးေက်ာ္ စာရင္းေကာက္ယူေရးအဖဲြ႕၀င္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

က်ဴးေက်ာ္မ်ားအား စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းကို ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရအဖဲြ႕က ဦးေဆာင္ၿပီး အဖဲြ႕၀င္ ၄၂ ဦးစီပါ၀င္သည့္ စာရင္းေကာက္ယူေရးအဖဲြ႕ ရွစ္ဖဲြ႕က ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာမွ ယခုႏွစ္ ဇူလုိင္အထိ ေကာက္ယူခဲ့သည္။

ယခုအခါ က်ဴးေက်ာ္မ်ားေန ထုိင္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၂၇ ခုရွိ အိမ္ေထာင္စုတစ္သိန္း ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္သို႔ စလစ္ မ်ား ထုတ္ေပးထားေၾကာင္း က်ဴး ေက်ာ္စာရင္းေကာက္ယူေရးအ ဖဲြ႕၏ စာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အမွန္တကယ္ က်ဴးေက်ာ္ မဟုတ္သူမ်ားက စလစ္ထုတ္ၾက သည့္အျပင္ တစ္ဦးတည္းက ေန ရာႏွစ္ခု၊သုံးခုတြင္ စလစ္မ်ားလာ ေရာက္ထုတ္ယူေနျခင္းမ်ားရွိ ေၾကာင္း က်ဴးေက်ာ္စာရင္းေကာက္ယူေရးအဖဲြ႕၀င္အခ်ဳိ႕ ေျပာသည္။

‘‘အမွန္အကန္ေတြလည္း ပါ တယ္။ အမွန္အကန္မဟုတ္တာ ေတြလည္း ပါတာေပါ့။ တကယ္ မဟုတ္တဲ့သူေတြလည္း ထြက္ လာတာေတြ အမ်ားႀကီးေပါ့။ ႏွစ္ ေနရာသုံးေနရာမွာ ပါေနတာေတြ ေပါ့။ ဒီေနရာမွာေလွ်ာက္ၿပီးတျခားေနရာမွာလည္း လာျပန္ ေလွ်ာက္တာေပါ့’’ဟု က်ဴးေက်ာ္ စာရင္းေကာက္ယူေရးအဖဲြ႕(၃)မွ ေစတနာ့၀န္ထမ္းေဒၚနႏၵာ၀င္းက ေျပာသည္။

က်ဴးေက်ာ္မ်ားကို လက္ေဗြ စနစ္ျဖင့္ စာရင္းေကာက္ယူထား ၍ မည္သူက စလစ္ကတ္တစ္ခုမ က ထုတ္ယူခဲ့သည္ကို သိရွိႏုိင္ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ တြင္ စလစ္ကတ္ျပားထုတ္ေပးၿပီး ေနာက္ပိုင္း ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ႏွင့္ မညီဘဲ ထုတ္ယူသူမ်ားကို အေရးယူမည္ဆုိသည့္အတြက္ စလစ္ ၂၃ ေစာင္ လာေရာက္ အပ္ႏွံခဲ့ၾကေၾကာင္း ေျမာက္ဒဂုံ ၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ဦးတင္ထြန္းႏုိင္က ေျပာ သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ စီးပြားေရးအရ တရာမး၀င္က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားကို ထိေရာက္စြာအေရးယူမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၂၀၁၆ ေမလ ၂၅ ရက္ကရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအ ဖဲြ႕႐ုံး၌ ျပဳလုပ္သည့္က်ဴးေက်ာ္စာ ရင္းေကာက္ယူေရးဆုိင္ရာ ရွင္း လင္းပဲြတြင္ ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ မည္ကဲ့သို႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ကို တုိင္းအစိုးရ အဖဲြ႕က မေျပာၾကားေသးေပ။

အမွန္တကယ္ က်ဴးေက်ာ္ သူမ်ားကို ၎တို႔၏ဘ၀ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ကူညီမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း တုိင္းအစိုးရက ေျပာထားေသာ္လည္း မည္ကဲ့သို႔စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေျပာၾကားေသးေပ။