‘ဝ’အဖြဲ႕ႏွင့္ ယူနန္အစိုးရၾကား ဘိန္းအစားထိုးသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးပူးေပါင္းရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း ျပည္နယ္အစိုးရက ခ်ဳပ္ဆို၍မရဟု ယာယီရဲမွဴးခ်ဳပ္ေျပာ

 ‘ဝ’လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ (UWSA) ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ အစိုးရအၾကား ဘိန္းအစားထိုး သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ သေဘာ တူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ကိစၥ တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ခ်ဳပ္ဆုိ၍မရဟု မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕တပ္ဖြဲ႕မွဴး ယာယီရဲမွဴးခ်ဳပ္ျမင့္ေအာင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ အေျချပဳ ‘ဝ’လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (UWSA) ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ ျပည္နယ္အစိုးရအၾကား လက္ မွတ္ေရးထိုးျခင္း အခမ္းအနားကို ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္က UWSA ဌာန ခ်ဳပ္ ပန္ဆန္း၌ က်င္းပခဲ့သည္။

အဆုိပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရက မည္ကဲ့သို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳ လိုေၾကာင္း  ေမးျမန္းမႈအေပၚ ‘‘ျပည္နယ္အစိုးရေတြက ဒီလို MoU ေတြ ခ်ဳပ္လို႔မရပါဘူး။ အဆင့္ဆင့္တင္ျပၿပီးေတာ့မွပဲ ခ်ဳပ္လုိ႔ရမယ္ဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္ အတိအလင္းေျပာျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ယာယီရဲမွဴးခ်ဳပ္ျမင့္ ေအာင္က ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ‘‘အစားထိုးဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးလုပ္မယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ႏုိင္ငံအ ေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံအစိုးရကို ကမ္းလွမ္းၿပီးေတာ့မွ အဆင့္ဆင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတုိင္း ေဆာင္ ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအ ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ ပိုင္းေဒသမ်ားရွိ လံုၿခံဳေရးစိတ္ခ်ရ သည့္ ေဒသမ်ား၌ လာမည့္ ၂၀၁၈တြင္ အစားထိုးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္း မ်ား ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး သေဘာတူညီမႈ ရရွိထားေၾကာင္း ယာယီရဲမွဴးခ်ဳပ္ျမင့္ေအာင္က ဆုိသည္။

UWSA သည္ အစုိးရႏွင့္ ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္ အပစ္ရပ္စဲေရးေဆာင္ ရြက္ထားသည့္ လက္နက္ကိုင္အ ဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး အျခားလက္နက္ကိုင္ ေျခာက္ဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ေျမာက္ပိုင္း လက္နက္ကိုင္ခုနစ္ဖြဲ႕ဟူ၍ စုဖြဲ႕ ကာ NCA လက္မွတ္မထိုးဘဲ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးရန္ ႀကိဳးစားေန ေသာအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

‘ဝ’ေဒသသည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္းအျဖစ္သာ တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အျဖစ္သာ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းသည္  နည္းလမ္းက်ေၾကာင္း ေထာက္ျပေဝဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

Top News