ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္လူငယ္မ်ားသည္ အနာဂတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးေျပာၾကား

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ရက္က က်ဳိကၠဆံကြင္း၌ ျပဳလုပ္ေသာလူထုမစၧားတရားပူေဇာ္ပြဲတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ လူငယ္ လူရြယ္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အနာဂတ္ကို ေဆာင္ယူရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အလားအလာအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က ေျပာၾကားသည္။

ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားႏွင့္အ ညီ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ဝတ္ျပဳသူမ်ားႏွင့္ စံုညီေတြ႕ဆံုသည့္ အခမ္းအနား၌ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္က ဗာတီကန္နန္းေတာ္တြင္ ဝတ္ျပဳသူ ၈,၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ၎၏အာရွ ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ ေပးသည္။

‘‘အဲဒီ လူငယ္လူရြယ္ေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာမွာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ ျပည့္ႏွက္ေနတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ဟာ အာရွရဲ႕ အနာဂတ္ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ တယ္။ လက္နက္ခဲယမ္းေတြ တည္ေဆာက္ေနသူေတြနဲ႔ မဆိုင္ ဘဲ ညီရင္းအစ္ကို စိတ္ဓာတ္ေမြး ျမဴထားသူေတြနဲ႔သာ သက္ဆိုင္ တဲ့ အနာဂတ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္’’ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ဆိုသည္။

႐ိုမန္ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး၏ အထြတ္အ ေခါင္သာသနာပိုင္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ ေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ထိ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ခရီးစဥ္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္သည့္ ပထမ ဆံုးေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းအျဖစ္ လည္း သမုိင္းဝင္ခဲ့သည္။

ဗာတီကန္တြင္ ဝတ္ျပဳသူမ်ားကို ေတြ႕ဆံုၿပီး ဆံုးမစကား မိန္႔ၾကားရာ၌ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး က မၾကာေသးမီက ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္ သက္၍ အေတြးအျမင္မ်ားကို မွ်ေဝလိုေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၎က ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ‘‘ခရစ္ေတာ္၊ ေက်ာင္းေတာ္ တို႔နဲ႔ နီးကပ္မႈဟာ ပဋိပကၡေတြ၊ ဖိႏွိပ္မႈေတြေၾကာင့္ ထိခုိက္နာ က်င္ရသူေတြကို လြတ္လပ္ျခင္းနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းဆိုတဲ့ အေျခအေနသစ္တစ္ခုဆီ တျဖည္းျဖည္း ေရာက္ရွိေစဖို႔ ကိုယ္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္’’ ဟုေျပာၾကားသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္က ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရဟန္း ေတာ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းသည္ သက္တမ္းၾကာေညာင္းခဲ့ၿပီျဖစ္ သည့္ ဗုဒၶဘာသာ၏ သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာမ်ား ကို ႐ိုမန္ကက္သလစ္ေက်ာင္း ေတာ္က ေလးစားမႈထားရွိသည့္ ျပယုဂ္တစ္ခုဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး က ဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ ခရစ္ယာန္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အတူတကြ ပူးေပါင္းကာ လူအမ်ားအေနျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုက္အဝန္းကို ခ်စ္ခင္ေမတၱာထားႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ မွန္သမွ်ကို ျငင္းပယ္ၿပီး ဆိုးယုတ္မႈမ်ားကို ေကာင္းမႈျဖင့္ တြန္းလွန္ႏိုင္ရန္ ယံုၾကည္ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍မူ ‘‘ကမၻာေပၚတြင္ လူဦးေရ သိပ္သည္းမႈ အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေနေပမယ့္ အစုအၿပံဳလုိက္ ေရႊ႕ေျပာင္းလာခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္မ်ားကို လက္ခံကူညီ ေပးေနတဲ့အတြက္ ကိုယ္ေတာ္အ ေနနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔အတူ ရပ္ တည္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလုိ ပါတယ္’’ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ျမန္ မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း အျငင္း ပြားဖြယ္ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုေသာ ေဝါဟာရကို ေရွာင္လႊဲခဲ့ေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္ႏွင့္ ဗာတီကန္တြင္ ခရီးစဥ္အေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခ်ိန္၌ ယင္းစကားလံုးကိုသံုးႏႈန္းခဲ့သည္။ 

—Ref: Catholic News