ဦးပိုင္၊ ထူး၊ တ႐ုတ္ကုမၸဏီတို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ေရနံခ်က္စက္႐ံုစီမံကိန္း အၿပီးရပ္ဆိုင္းရန္ တနသၤာရီတိုင္းအစိုးရၫႊန္ၾကား

တနသၤာရီတိုင္း ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္၊ ထူးကုမၸဏီႏွင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ေရနံခ်က္စက္႐ံုစီမံကိန္း ကို တိုင္းအစိုးရက အၿပီးရပ္ဆုိင္း ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္႐ံုး တိုင္းဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာထြန္းထြန္းက ေျပာ သည္။ 

အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ တုိင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ယာယီရပ္ဆိုင္းထား သည့္ စီမံကိန္းေလးခုအနက္ တစ္ ခုျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ထံသို႔ ခြင့္ျပဳမိန္႔လိုင္စင္ကို ႏုိဝင္ ဘာလအကုန္တြင္ ျပန္လည္အပ္ ႏွံခဲ့သည္ဟု ေျပာသည္။ 

‘‘ေဒသခံ NGO ေတြ ကန္႔ ကြက္ေနၾကတဲ့ စီမံကိန္းလည္းျဖစ္ တယ္။ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မယ့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီဘက္ကလည္း မလုပ္ေတာ့ဘူးဆိုၿပီး ခြင့္ျပဳမိန္႔ လာျပန္အပ္သြားတာပါ’’ဟု ၎ က ဆက္ေျပာသည္။ 

အဆိုပါစီမံကိန္းကို ျမန္မာ ဘက္မွ တပ္မေတာ္ပိုင္ ျမန္မာ့စီး ပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္က ေျမရွင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ထူးကုမၸဏီႏွင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီတို႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၆ ဘီလီယံျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ မတ္ ၂၆ ရက္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ထံက ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရခဲ့သည္။ 

တိုင္းအစိုးရက ယာယီရပ္ ဆိုင္းခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းေလးခုတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ဟို တယ္လုပ္ငန္း၊ ေရနံခ်က္စက္႐ံု ႏွင့္ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးမည့္ လုပ္ငန္း မ်ားပါဝင္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးစီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး ဦးၿဖိဳးဝင္းထြန္းက ေျပာ သည္။  ၎တို႔အနက္ ဟိႏၵားသတၱဳ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းကို တိုင္းအ စိုးရက ျပန္လည္ခြင့္ျပဳၿပီး ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ခြင့္ျပဳရန္ရွိသည္ဟု ေဒါက္တာထြန္းထြန္းက ေျပာ သည္။ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းသည္ နယ္စပ္ႏွင့္ နီးေနသျဖင့္ တုိင္းအစိုးရ က ခြင့္ျပဳလိုျခင္းမရွိေၾကာင္း ၎ က ေျပာသည္။ 

သတၱဳတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္း ခြင့္ျပဳရာတြင္ အပိုင္း(က) ကိုသာ ယာယီခြင့္ျပဳၿပီး က်န္အပိုင္းကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားထိခိုက္နစ္နာမႈအစီရင္ခံစာ မ်ား ျပန္လည္ တင္ျပခိုင္းထား သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။ 

ယခုရပ္ဆိုင္းခံရေသာ လုပ္ ငန္းအမ်ားစုသည္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ စီမံ ကိန္းမ်ားျဖစ္သည္။ 

Top News