တရားမဝင္ ျမန္မာလုပ္သားအားလံုး တရားဝင္ျဖစ္ေစေရး မတ္လအတြင္း အၿပီးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျမန္မာ-ထိုင္းႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူ

ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ တရားမ ဝင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္ မာလုပ္သားအားလံုးကို လာမည့္ ႏွစ္ မတ္လအတြင္း တရားဝင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိေရး အၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသ ေဘာတူညီမႈရရွိထားေၾကာင္း ထုိင္းႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအ မတ္ႀကီး ဦးမ်ိဳးျမင့္သန္းက ေျပာ သည္။  လက္ရွိတြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၌ မည္သည့္အေထာက္အထား စာ ရြက္စာတမ္းမွ် မရွိေသာသူ၊ ယာ ယီပတ္စ္ပို႔ ကိုင္ေဆာင္ထားၿပီး သက္တမ္းကုန္ေနေသာ သူႏွင့္ MoU စာခ်ဳပ္ႏွင့္လာၿပီး အလုပ္ရွင္ ႏွင့္ အလုပ္လြဲမွားေနေသာသူ စ သည့္ တရားမဝင္ အလုပ္လုပ္ေန သည့္ ျမန္မာလုပ္သားသံုးမ်ိဳးရွိၿပီး  ၎တို႔အားလံုးကို  တရားဝင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိရန္   ေဆာင္ ရြက္ေပးမည္ဟု  သံအမတ္ႀကီး ဦးမ်ိဳးျမင့္သန္းက 7Day Daily သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားသည္။ 

ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္က ထုိင္းႏိုင္ ငံအလုပ္သမားဝန္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္ အထက္ပါအတိုင္းသေဘာတူညီမႈ ရရွိေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးျမင့္သန္းက ေျပာသည္။ 

‘‘အလုပ္သမားေတြ တစ္ခုခု ျဖစ္ေနရင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ ေတြကလည္း စိတ္ေကာင္းၾကမွာ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္ အားလံုးတရားဝင္ျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးတာ ေပါ့။ သူလည္း သေဘာတူတယ္။ မတ္လအတြင္းမွာ အၿပီးလုပ္ ေဆာင္သြားဖို႔ေပါ့’’ဟု ၎က ေျပာသည္။  ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ တရားမဝင္ ေနထုိင္ေနေသာ ျမန္္မာလုပ္သား မ်ား တရားဝင္ျဖစ္ေရး မည္သူ မည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံ လက္မွတ္(CI)မ်ား ထုိင္းႏိုင္ငံတစ္ ဝန္း CI စခန္းကိုးခုဖြင့္ၿပီး   ေဆာင္ ရြက္ေပးေနရာ လာမည့္ႏွစ္ မတ္လအတြင္း ၿပီးစီးရန္ မိုဘိုင္း(ေရြ႕ လ်ား) အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ ညႇိႏိႈင္းေနေၾကာင္း သံအ မတ္ႀကီးက ေျပာသည္။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တရားမဝင္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားကို ဖမ္းဆီး ျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ ဆုိင္းငံ့ထားသည့္ ရက္မွာ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ျပည့္ ၿပီျဖစ္ၿပီး ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအား CI လက္မွတ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးေန ေသာ စခန္းမ်ားကို ထုိင္းႏိုင္ငံ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးက လိုက္လံ စစ္ေဆးခဲ့သည္။ 

ထုိင္းအစိုးရသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္က တရားမဝင္ ျပည္ပအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ဥပေဒတစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ ၿပီးေနာက္ တရားမဝင္ေနထုိင္ ေသာ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအပါ အဝင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကို ဖမ္း ဆီးခဲ့ရာ ေဝဖန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရက္ ၁၂၀ ဆိုင္းငံ့ခဲ့သည္။ 

လက္ရွိတြင္  ပန္းေရာင္ကတ္ ကိုင္ေဆာင္သူ လုပ္သားေလး သိန္းခန္႔ႏွင့္ ယာယီပတ္စ္ပို႔ကိုင္ ေဆာင္သူ လုပ္သားေလးသိန္းခန္႔ စုစုေပါင္းခုနစ္သိန္းခန္႔အား CI လက္မွတ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးထားေၾကာင္း ထုိင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုးမွ အလုပ္သမားသံအရာရွိ ဦးမိုးေအာင္ခိုင္က ေျပာသည္။ 

Top News