က်ပ္သိန္းေသာင္းခ်ီလိမ္လည္သြားသည့္ သင့္ျမတ္ကုမၸဏီကို ေခ်းေငြသက္ေသခံလက္မွတ္ဥပေဒျဖင့္ ထပ္မံအေရးယူရန္စီစဥ္

ေကာ္မရွင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ရွယ္ယာေရာင္းခဲ့သည့္ သင့္ျမတ္အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီကို ေခ်းေငြသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ ငန္းဆိုင္ရာ ဥပေဒျဖင့္ ထပ္မံအေရးယူရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ေခ်းေငြ သက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေဌး ခြၽန္က ေျပာသည္။

အဆိုပါကုမၸဏီသည္ ဗဟိုဘဏ္ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ အပ္ေငြလက္ခံ ျခင္းသည္ ေငြေရးေၾကးေရးဥပေဒအရ အေရးယူရန္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားပိုင္ အမည္ျဖင့္ ရွယ္ယာေရာင္းခ်သျဖင့္ ေကာ္မရွင္က အေရးယူမည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး႐ုံးမွ အေရးယူေပးရန္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ဦးေဌးခြၽန္က ဆက္လက္ေျပာသည္။ အပ္ေငြလက္ခံျခင္းအတြက္ အေရးယူႏုိင္ရန္ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

‘‘အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလိုေျပာ ထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရင္ ရွယ္ယာေရာင္း ခြင့္မရွိဘူး။ ၎က ဆုိသည္။

Jude Jude Family၊ သင့္ ျမတ္အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္၏ ပိုင္ရွင္အမ်ဳိး သမီးသည္ အစုရွယ္ယာထည့္၀င္ ထားသူမ်ားထံမွ က်ပ္သိန္းေပါင္း ရွစ္ေသာင္းခန္႔လိမ္လည္၍ တိမ္း ေရွာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ကုမၸဏီကို ေဒၚသက္သက္ၿမိဳင္ (ခ) ဂ်ဴးဂ်ဴးက ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး အစု အစပ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မည္ဆို ကာ အျမတ္ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားစြာေပး ၍ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွတစ္ဆင့္ ရွယ္ယာ၀င္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚလိမ္လည္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီ႐ုံးခန္းရွိ ရွယ္ယာ၀င္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ရွယ္ယာ၀င္ဦးေရသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ နယ္မ်ားမွ လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၁,၆၀၀ ခန္႔ရွိသည္။ ရွယ္ယာရွင္မ်ားသည္တစ္ဦးလွ်င္အနည္းဆံုးက်ပ္ ၁၀ သိန္းမွ အမ်ားဆံုးက်ပ္သိန္း ၂,၀၀၀ အထိ ဆံုး႐ႈံးသူမ်ားရွိသည္။

အဆိုပါကုမၸဏီသည္ ထြက္ေျပးမတိမ္းေရွာင္မီ လပိုင္းအလို၂၀၁၇ ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္တြင္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္တင္၍ သင့္ျမတ္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအျဖစ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါကုမၸဏီကို အမ်ား ပိုင္ကုမၸဏီဟု ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူသို႔ ရွယ္ယာေရာင္း ခ်ခြင့္ရွိသည့္ ကုမၸဏီမဟုတ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘ရွယ္ယာေရာင္းခ်ခြင့္ရွိတဲ့ ကုမၸဏီေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ဌာန က ထုတ္ျပန္ထားတာ ႏွစ္ႀကိမ္ရွိ ၿပီ။ အကယ္၍ အနားမွာ ရွယ္ယာ လာေရာင္းရင္ ဒီစာရင္းေလးနဲ႔ တိုက္ၾကည့္ၿပီးမွ ၀ယ္ၾကပါ။ အ မ်ားပိုင္ကုမၸဏီတိုင္း ရွယ္ယာ ေရာင္းခ်ခြင့္မရွိပါဘူး’’ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီး ဌာနက အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ၂၀၀ ေက်ာ္ကို ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ျပည္သူသို႔ ရွယ္ယာေရာင္းခ်ခြင့္ ျပဳထားသည့္ ကုမၸဏီ ၆၀ ခန္႔သာ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိကုမၸဏီ ၆၀ သည္လည္း ရွယ္ယာေရာင္းခ်လိုပါက ေခ်းေငြ သက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ထပ္မံရယူရန္ လိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကားအမ်ား ပိုင္ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာအက္ဂ႐ို အိတ္ခ်ိန္းကုမၸဏီႏွစ္ခုသာ ေကာ္မရွင္သို႔ အလားအလာၫႊန္းတမ္း တင္ျပထား၍ ယင္းကုမၸဏီႏွစ္ခုသာရွယ္ယာေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသည္ဟု ေခ်းေငြသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္က ဆိုထားသည္။

ေခ်းေငြ သက္ေသခံလက္ မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး ဥပေဒအရ ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳ ခ်က္မရဘဲ အမ်ားျပည္သူသို႔ ရွယ္ယာေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ရန္ အားေပးလႈံ႕ေဆာ္ပါက အျမင့္ဆံုးေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ခ်မွတ္ႏုိင္ၿပီး ေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္ႏုိင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

Top News