သတင္းသမားမ်ားကို တပ္မေတာ္သားမ်ား ၿခိမ္းေျခာက္ပါက တိုင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအးလြင္ေျပာ

သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားကို တပ္မေတာ္ သားမ်ား ၿခိမ္းေျခာက္ပါက တပ္မေတာ္သို႔ တိုက္႐ိုက္ တိုင္ၾကားႏိုင္ၿပီး မွန္ကန္လွ်င္ စစ္စည္းကမ္းျဖင့္အေရး ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္သူ႔ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးၫႊန္ၾကားေရး မွဴး႐ံုး ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအးလြင္ က ေျပာၾကားသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္က ျပဳလုပ္ သည့္ ျမန္မာမီဒီယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးညီလာခံတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တိုင္ၾကားရာတြင္ တပ္မေတာ္သို႔ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီမွ တစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ တိုင္ ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာ သည္။

တပ္မေတာ္သားမ်ားက ေသနတ္ပစ္ေဖာက္၍ သတင္းသမားမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း ျမန္မာမီဒီယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရး ညီလာခံသို႔တက္ေရာက္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့မႈအေပၚ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအးလြင္က အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္တံု႔ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

  ‘‘ေစာေစာက ဟိုဘက္ Section မွာ ေဆြးေႏြးတာရွိတယ္။ တပ္မက ရဟတ္ယာဥ္ေပၚကေန ေသနတ္နဲ႔ေဖာက္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ တာေတြ ဘာေတြေပါ့။ အဲဒီလို Information (အခ်က္အလက္) ေတြ တကယ္လို႔ျဖစ္ခဲ့ရင္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ကို တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္း ေကာင္း မီဒီယာေကာင္စီကေသာ္ လည္းေကာင္း တိုင္ၾကားၾကပါ’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္ သူလူထုကို ၿခိမ္းေျခာက္ရန္ခြင့္မ ျပဳထားေၾကာင္း၊ စစ္စည္းကမ္း က်င့္ဝတ္မ်ားရွိၿပီး ခ်ိဳးေဖာက္လွ်င္ တိတိက်က် အေရးယူမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအးလြင္ကေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္ သ တင္း သမားမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးမွာ တပ္မေတာ္၏ တာဝန္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအဖြဲ႕မ်ား တာဝန္ေပးခြင့္ျပဳ  ခ်က္ရလွ်င္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ သတင္းသမားမ်ားကို ပဋိပကၡေဒ သအတြင္း သတင္းရယူရာတြင္ လိုက္ပါ လံုၿခံဳေရးေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ သတင္းမီဒီယာ မ်ားအေနျဖင့္ သတင္းမီဒီယာဥပ ေဒအရ ကိုက္ညီေသာ္လည္းအ ျခားတည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ မကိုက္ ညီသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားရွိလွ်င္ အေရးယူခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ ေၾကာင့္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒအ ျပင္ အျခားတည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လည္း သတိထား လိုက္နာရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

(၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာမီဒီ ယာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ညီလာခံ ကို ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္အထိ ၂ ရက္ ၾကာ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ဧရာဝတီႏွင့္ ဒီဗီဘီ သတင္းဌာနမွ သတင္း သမားသံုးဦးကို မတရားအသင္း အက္ဥပေဒျဖင့္ တပ္မေတာ္က တရားစြဲၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ေက် ေအးေပးခဲ့သည္။

Top News