ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္ မခ်စ္ႏိုင္ေသးဘူး ဆိုတဲ့ လင္ေဆးလိုဟန္

 ေဟာလိဝုဒ္မင္းသ မီး လင္ေဆးလိုဟန္က လက္ရွိအ ခ်ိန္တြင္ မည္သူ႔ကိုမွ် မခ်စ္ႏိုင္ ေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

မၾကာေသးမီက ကိုယ္ကာ ယဗလ ေလ့က်င့္သူ ေတာင္ကိုရီး ယားႏိုင္ငံသား ဂ်ီေယာင္ဟႏွင့္ ပတ္သက္ခဲ့ေသာ (၃၁) ႏွစ္အ ရြယ္ လင္ေဆးလိုဟန္ကလက္တ ေလာတြင္ ခ်စ္သူမရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဒူဘိုင္း၊ လန္ဒန္ႏွင့္ နယူးေယာက္ ၌ လွည့္လည္ေနထိုင္ခဲ့ေသာ လင္ ေဆးလိုဟန္က အတည္တက်မရွိ ေသာ မိမိ၏လူေနမႈပံုစံေၾကာင့္အ နာဂတ္တြင္ ခ်က္ခ်င္းအေျပာင္း အလဲ လုပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု ေျပာ သည္။

သို႔ေသာ္ လင္ေဆးလိုဟန္ ကတစ္ေန႔တြင္ ကိုယ္ပိုင္မိသားစု တစ္ခု တည္ေဆာက္ခ်င္ေၾကာင္း ႏွင့္   လက္ရွိတြင္   မိမိတကယ္ ျဖစ္ခ်င္ေသာ    စိတ္ဆႏၵကိုသာ ဦးစားေပးအာ႐ံုစိုက္ထားေၾကာင္း ေျပာသည္။

က်န္ရွိေနေသာ ခရစၥမတ္ ကာလကို အေမရိကန္ရွိ မိသားစု ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ျဖတ္သန္းမည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

—Ref:Contactmusic